Chuyện cũ trong phủ chúa trịnh

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Giáo án

Text of Chuyện cũ trong phủ chúa trịnh

  • 1. Trch V trung ty btPhm nh H

2. 1. c tmhiu chung 3. 1. c tmhiuchunga) Tc giPhm nh H (1768 1839)-Qu Hi Dng-Tc gi l Chiu H-Sng n c- li nhiu cng trnh binson, kho cu c gi tr 4. Ngivit tybt trongma 5. b)Tc phmV trung ty bt-Nhan :Ty bt vit trong nhng ngyma-Hon cnh ra i:u i Nguyn (th k XIX)-Ni dung:Ghi chp tn mn v nhngvic xy ra trong x hi lc 1. c tmhiuchung 6. Mt sbi vittrong Vtrung tybtLi ch vitCch ung chKhoa cCuc bnh vntrong nh GimHn lPhong tcX Hi Dng... 7. Vi nt vth chchnh trvua L chaTrnhV sao gi l Vua L ChaTrnh?V sao nhTrnh khng cpngi nh L?L tn trnh ti, L bi TrnhvongGi cha th n on (TrngTrnh)Vai tr ca chaTrnh? 8. Vi ntv chaTrnhSmi th 9 trong 11 i chaTrnhVn v kim tonKiu cng ngo mn, hay kTr nc ba bin chi sa a => h Trnhtut dc 9. Bi tpin thng tin vo bng sauChuyn ngi congi Nam XngChuyn c trongph cha TrnhThuc tc phm Thuc tc phmTruyn k mn lc V trung ty btTh Truyn loi truyn kTh loiTh k XVIS phn ngiThi im ra i Thi im ra iNi dung Ni dungph nTy btTh k XIXHin thc x hing thi 10. PhchaTrnh 11. PhchaTrnh 12. 2. Tmhiuchi tit 13. a) Li sng hngth ca chaTrnh 14. - ChaTrnhSmmvui chi,hngthHon chnh cc cu sau- Trnh Sm cho xy dng. n ilin min thamn th vui chi, thngngon ca mnh-Mi cuc vui chi u quy trt ng ...., cngvi ..rn rng, hotng ... din ra nhnnhp. 15. - Huqu ivi tncTn km (n i cxy dng lin min)Sao nhng vic ncHighlight: Thnh Vng (TrnhSm) thch chi n uc; Vicxy dng n i c lin min. 16. b) Th su tm tai hica chaTrnh 17. -Th su tm ca chaTrnhNhng th sn vt no c chaTrnh su tm?A. Chim qu, th lB. Cy c thC. Phin c hnh th k lD. Mn n ngon trong dn gianE. V kh sn bnF. Vi vc, chu buTRN CM D TH, C MC QUI THCH 18. Th chinon b,chimcnh,sn vtqungy nayEm c nhn xtg? 19. => Cu vn ti hinkhng kh bt thng,d bo s l.Highlight: Mi khi mthanh cnh vng, tingchim ku vn ht rankhp bn b, hoc nam n o nh trnma sa gi tp, v ttan n, k thc gibit l triu bttng.Triu bttng yl g? 20. - Hnhngca bnhonquanChim ottrng trnKhut tt moitin ca dnPh hy nhdnThit hiv ca civt cht 21. -Tc hii vicucsngdn lnhK thc gi:Lo uNgi dn:S hi, hoang mangLit k 2 chi tit c th thhin tm l ngi dndi thi cha Trnh Sm. 22. Chi tit=> Nc v s m ngi dn vnCc nh giu b vu giuca, phi b ca ra kuvan ch cht, c khi phip b sn vt trnhtai vNh ta phng HKhu trng mt cyl cng trng hai cylu trng, lu => bcung nhn ta sai cht iTrongnc v slao ao 23. => Sphphimtai hiLi sng hngthTh su tm nh hng ntng lai nc nh S li bing vtham lam nh hng n cucsng hin ti canhng con ngi cth, bnh thng,ng thng S ph phim tai hi 24. 3. Tng kt 25. - Nghthutty btu l ging iu ca Phm nhH trong on trch? Nu cc tng, cu vn chng minh iu .A. Ging cm phnB. Ging au xt, cm thngC. Ging bnh tnh, khch quanD. Ging tr tnh tha thit+ Ging iu khch quan,bnh tnh 26. Binh lnh dn hu vng quanhCc quan h tng i thngh vo mua bnBn nhc cng ha vi khcnhcBn hon quan ra ngoi dadmC rt nhiu nhn vt trongon trch. Nhng nhn vtno hu nh vng bng t un cui (khng c miu tdng v, hnh ng, li ni)?Vai tr ca nhn vt ?- Nghthutty bt 27. Nhn vt chnh vng bng, bn+ Miu t gin tip, n nhn vtchnh iHnh tung khng minh bch, rrng, ch ngLm tng khng kh bttng, tng nim hoang mangT khch hnh ch,V my ny trng- Nghthutty bt 28. - NidungontrchCuc sng hng thcng th chi ph phimtai hi ca cha TrnhTnh cnh khn n cangi dn di thi chaTrnh 29. CTHMSuy ngh v thc trng tnc thi Tm nhng biu hin ca lisng hng th hocnhng th chi ph phimngy nay v nh hng can.