Clc Jyutping Useful Expression

  • Published on
    14-Aug-2015

  • View
    768

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. 1. 3. 4. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. </li><li> 2. Nei 5hou 2 . Nei 5hou 2 . 1. </li><li> 3. Hai 6aa 3 . Soeng 5tong 4? </li><li> 4. Zou 2san 4 . Zou 2san 4 . </li><li> 5. Mei 6sik 6 . Sik 6 zo 2 faan 6 mei 6 aa 3 ? Sik 6zo 2 . </li><li> 6. Baai 1baai 3 . Zau 2sin 1laa 3 . Zoi 3gin 3 . </li><li> 7. 2. Nei 5giu 3me 1meng 2aa 3 ? ? Ngo 5 hai 6Lei 5Git 3 . </li><li> 8. Can 4 Wong 4 Lei 5 Joeng 4 Zoeng 1 Ng 4 Wong 4 Lam 4 Lau 4 Zau 1 </li><li> 9. Nei 5bin 1gaan 1daai 6hok 6gaa 3 ? Zung 1Man 4Daai 6Hok 6 . </li><li> 10. Hong 1Gong 2Daai 6Hok 6 Fo 1Gei 6Daai 6Hok 6 Sing 4Si 5Daai 6Hok 6 Lei 5Gung 1Daai 6Hok 6 Zam 3Wui 2Daai 6Hok 6 </li><li> 11. Nei 5 zyu 2sau 1me 1aa 3 ? Sou 3hok 6 . </li><li> 12. gaau 3 juk 6 faan 1 jik 6 faat 3 leot 6 sam 1 lei 5hok 6 jyu 5 jin 4hok 6 cyun 4 bo 3hok 6 se 5 wui 2hok 6 gung 1soeng 1gun 2lei 5 sang 1 mat 6faa 3hok 6 din 6 zi 2gung 1cing 4 </li><li> 13. Nei 5bin 1dou 6lai 4gaa 3 ? Ngo 5hai 6Bak 1 Ging 1jan 4 . </li><li> 14. Soeng 6 Hoi 2 Saan 1 Sai 1 Saan 1Dung 1 Sei 3Cyun 1 Bak 1Ging 1 Ho 4Bak 1 Ho 4Naam 4 Zit 3Gong 1 Wu 4Bak 1 Wu 4Naam 4 </li><li> 15. 3. / M 4goi 1maai 4daan 1 . Hou 2aa 3 . </li><li> 16. M 4sai 2m 4goi 1 . M 4goi 1saai 3 . / </li><li> 17. M 4sai 2haak 3hei 1 . Do 1ze 6saai 3 . / / </li><li> 18. M 4hou 2ji 3si 3 . M 4gan 2jiu 3 . </li><li> 19. 4. / 0 l i ng 4 1 jat 1 2 ji 6 3 saam 1 4 sei 3 5 ng 5 6 luk 6 7 cat 1 8 baat 3 9 gau 2 10 sap 6 </li><li> 20. jat 1 ji 6 saam 1 saam 1 ji 6 jat 1 123321 jat 1 ji 6 saam 1 sei 3 ng 5 luk 6 cat 1 1234567 ji 6 saam 1 sei 3 sei 3 saam 1 ji 6 234432 sei 3 ng 5 luk 6 cat 1 baat 3 gau 2 sap 6 45678910 </li><li> 21. Nei 5din 6 waa 2gei 2 do 1hou 6aa 3 ? ? ? Ji 6luk 6ling 4gau 2 baat 3cat 1jat 1cat 1 . 26098717 </li><li> 22. 5. jat 1hou 4 loeng 5hou 4 ng 5hou 4 jat 1man 1 loeng 5man 1 ng 5man 1 sap 6man 1 </li><li> 23. sap 6man 1 ji 6sap 6man 1 ng 5sap 6man 1 jat 1baak 3man 1 ng 5baak 3man 1 jat 1cin 1man 1 </li><li> 24. Luk 6sap 6man 1 . 6. Gei 2 do 1cin 2aa 3 ? ? </li><li> 25. Hou 2laa 1 .Saam 1sap 6man 1laa 1 . Ai 1Jaa 4 ! Gam 3gwai 3ge 2 ! Peng 4di 1laa 1 ! ! ! </li><li> 26. 7. Ceng 2man 6sai 2sau 2gaan 1hai 2bin 1dou 6aa 3 ? ? ? Go 2dou 6 . </li><li> 27. ni 1dou 6 go 2dou 6 zik 6heoi 3 zyun 3zo 2 zyun 3jau 6 </li><li> 28. Zung 1man 4Daai 6hok 6 , m 4goi 1 . , Heoi 3bin 1dou 6aa 3 ? ? </li><li> 29. Saa 1Tin 4 Zung 1Waan 4 Zim 1Saa 1Zeoi 2 Waan 1Zai 2 Wong 6Gok 3 Gam 1Zung 1 Gau 2Lung 4Tong 4 Tung 4Lo 4Waan 1 </li><li> 30. Caa 1siu 1faan 6 . Sik 6me 1aa 3? ? 8. </li><li> 31. s eoi 2gaau 2 saa 1leot 2 wan 4tan 1min 6 do 1si 2 soeng 1sung 3faan 6 saam 1 man 4zi 6 zyu 1paa 2faan 6 hon 3bou 2baau 1 faan 1ke 2 ngau 4juk 6faan 6 juk 6zoeng 3ji 3fan 2 </li><li> 32. Haa 1gaau 2 . Zung 1ji 3sik 6me 1aa 3? ? </li><li> 33. / s iu 1maai 2 lo 4baak 6 gou 1 caa 1siu 1baau 1 gon 1caau 2 ngau 4ho 2 ceon 1gyun 2 joeng 4 zau 1caau 2 faan 6 coeng 2fan 2 sing 1zau 1caau 2mai 5 daan 6taat 1 juk 6si 1caau 2min 6 </li><li> 34. 9 . Ngo 5hai 6bin 1wai 2aa 3? Ceng 1man 6 Can 5Git 3hai 2m 4hai 2dou 6aa 3 </li><li> 35. 1 Ngo 5soeng 2deng 6g am 1 maan 1cat 1dim 2, jau 5mou 5wai 2 . Saa 1Tin 4 daai 6zau 2lau 4. </li><li> 36. 2 Loeng 5wai 2 . Gei 2do 1 wai 2aa 3 </li><li> 37. 10. Nei 5ho 2m 4ho 2ji 5bong 1ngo 5aa 3? ? ? Dak 1, me 1 si 6aa 3? </li><li> 38. Keoi 5gong 2dak 1gam 3faai 3 , nei 5ho 2m 4ho 2ji 5 gong 2do 1ci 3bei 2 ngo 5 teng 1aa 3 ? ? ? Hou 2 ,mou 5 man 6laa 1. </li></ol>