Daniel Rodik, Gradnja prirodnim materijalima, 13.05.2014

  • Published on
    18-Dec-2014

  • View
    136

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija odrana na tribini "Tranzicija prema niskougljinom razvoju gradova", Zagreb, svibanj 2014

Transcript

<ul><li> 1. GRADNJA PRIRODNIM MATERIJALIMA Daniel Rodik, DOOR, ZMAG Sadraj: 3 pitanja (ne)odrivosti gradnje Neki primjeri Kua od bala slame </li> <li> 2. 1) Koliko su zdrave kue/stanovi u kojima ivimo? </li> <li> 3. 2,34 milijuna tona nezbrinutog graevinskog otpada do 2015. godine u HR 2) to se dogaa sa graevinskim otpadom? </li> <li> 4. 0 20 40 60 80 100 120 Poliuretanska (PUR) pjena Ekspandirani polistiren - stiropor Nehrajui elik Kamena vuna Staklo Drvna graa (razna) Obina cigla Balirana slama Sabijena zemlja Agregat (pijesak, ljunak) Potronja energije po jedinici proizvoda (MJ/kg) na izlazu iz tvornice slama 1x kamena vuna 20x 3) Koliko energije se troi za proizvodnju graevinskih materijala? </li> <li> 5. Potronja energije u zgradarstvu Oko 31% neposredne potronje energije troi se u kuanstvima 244 (114) kWh/m2 164 (74) kWh/m2 </li> <li> 6. Odrivi ili prirodni materijali to manje procesuirani - manje induciranog zagaenja u proizvodnji Lokalno proizveden manji trokovi/zagaenje od transporta Biorazgradiv - nema trokova/zagaenja zbog odlaganja otpada Obnovljiv (drvo, slama,) ili recikliran nepotroiv resurs Netoksian zdravi(ji) Trajan sigurni Kue od bambusa, odrive ali gdje? </li> <li> 7. Odrivi ili prirodni materijali Zakon o gradnji NN 153/13 Temeljni zahtjevi za graevinu su: 1. mehanika otpornost i stabilnost 2. sigurnost u sluaju poara 3. higijena, zdravlje i okoli 4. sigurnost i pristupanost tijekom uporabe 5. zatita od buke 6. gospodarenje energijom i ouvanje topline 7. odriva uporaba prirodnih izvora. </li> <li> 8. Primjeri materijala Drvo Zemlja glina, ilovaa Vapno Kamen Slama Celuloza Ovja vuna Auto gume Staklenke, limenke... </li> <li> 9. Japlenica i kamene kue sa vapnenim mortom, Istra, Dalmacija www.dragodid.org Posavska tradicijska drvena kua, Stara Lonja Glinena buka, ilovaa, Slavonija, Posavina Slamnati krovovi, Stubike toplice </li> <li> 10. Izolacija potkrovlja celulozom,ovjom vunom Earthship otpadne gume, staklenke, limenke </li> <li> 11. Zeleni krov nadoknada zelene povrine na krovu </li> <li> 12. - betonski temelj - drvena konstrukcija - bale slame kao ispuna - glinena + vapnena buka KUA OD BALA SLAME, VUKOMERI </li> <li> 13. - toplinska izolacija (u rangu pasivnog standarda - 40kWh/m2) - Izolacija u krovu, 30 cm celuloze - Grijanje na biomasu, podno - Solarni toplinski kolektori - Krovite i krov klasino, crijep - Sakupljanje kinice </li> <li> 14. Nia cijena materijala od klasine gradnje, ali vie rada 1 bala slame = 6- 10kn legalnost gradnje </li> <li> 15. kontakt Daniel Rodik Daniel.rodik@door.hr vukomeric231@gmail.com </li> </ul>