Dau Thau Qua Mang - eProcurement System

 • Published on
  29-Nov-2014

 • View
  6.142

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

u thu qua mng, dau thau qua mang, e-procurement. File trnh by h thng u thu qua mng cho S K hoch u t TP Nng

Transcript

 • 1. Xy dng h thng u thu qua mng cho cng in t thnh ph Nng Cn b HD : TS Phan Huy Khnh Nhm SV : Nguyn Vn Chng V Vn Trung Lp : 02T5 I HC NNG TRNG I HC BCH KHOA KHOA CNG NGH THNG TIN NNG, NGY 11/06/2007 BO CO TT NGHIP
 • 2. Ni dung chnh
  • Gii thiu ti
  • Mc ch ti
  • Tng quan ti
  • Kt qu thc hin
  • nh gi
  • Kt lun
 • 3. Gii thiu ti u thu u thu qua mng Kinh t th trng Ngi mua Ngi bn Ch u t Hng ho Dch v Nh thu
 • 4. Bi cnh ti
  • Hi nhp kinh t quc t , tuyn b chung ti hi ngh mua sm cng Hanoi APEC 2006
  • u thu hin ti ni ln cc vn :
  • - Thng tin u thu cha cng khai minh bch (-> ch nh thu cn nhiu chim 38%)
  • - Cc nh thu lin kt qun xanh qun , y gi thu ln cao
  • - Thiu thng tin u thu (hin ch c bn tin u thu ca B k hoch u t, trang u thu ca B ti http://dauthau.mpi.gov.vn )
  • - Vic lu tr, qun l, khai thc kho thng tin d liu thu (h s giy) nhiu, kh khn
  • - Tiu cc, lng ph trong u thu mua sm hng ha cng v u thu xy lp
 • 5. Hin trng
  • Mt s trang thng tin u thu
   • B k hoch u t http://dauthau.mpi.gov.vn/
   • Intellasia http://dauthau.intellasia.com/
   • B KH-CN http://www.nacencomm.com.vn/DauThau/
   • u thu http://dauthau.vn
  • Cc gii php ny a mt s thng tin cng khai, nhng cn hn ch, c trang th ngng hot ng, cha c mt ng dng no t chc qun l u thu qua mng.
 • 6. Mc ch ti
  • S ha qui trnh nghip v u thu
  • xut gii php u thu qua mng
   • Gii php t chc CSDL
   • Gii php cng ngh (lportal v portlet JSR 168)
   • Gii php v bo mt h thng v an ton thng tin
   • Gii php trin khai
  • ngha khoa hc : xut gii php tng th cho bi ton u thu qua mng.
  • ngha thc tin : c s cc S k hoch u t s dng qun l thng tin u thu v u thu qua mng
 • 7. S ha qui trnh u thu Chun b h s php l KHT + HSMT Xem xt thm nh Yu cu chnh sa Ph duyt h s T chc u thu nh gi, xt thu Thm nh kt qu thu Ph duyt kt qu Cng b thng tin 1 2 3 4 5 6 7 8
  • ng ti thng tin u thu ln mng
  • Ti h s mi thu trn mng
  • Np h s d thu trc tuyn
  • ng v m thu trc tuyn
  • Gim st tin d n
  Cng bng Cng khai Minh bch Hiu qu kinh t
 • 8. Gii php u thu qua mng i tng s dng & cc chc nng Qun l k hoch u thu Qun l h s mi thu Qun l tip nhn, pht hnh h s thu Qun l kt qu u thu Qun l thng bo mi thu Qun l cp quyn Qun l ng k thng tin nh thu Qun l tin tc u thu c s CSDL u thu H thng nhn thc quc gia Cng in t u thu Nh thu Ch u t Cp thm nh Cp ph duyt H thng portlets u thu
 • 9. M hnh tng th T vn Thm nh Ph duyt Nh thu Bn mi thu Chng thc Ngn hng H thng u thu qua mng Internet SSL
 • 10. Gii php tng th
 • 11. Gii php qui trnh - M thu trc tuyn
  • Nh thu tm thng tin u thu trn mng
  • Nh thu ng k thng tin
  • Np h s trc tuyn
  • M h s trc tuyn
  Bn mi thu T vn Thm nh Ph duyt Nh thu N Nh thu B Nh thu A Kt qu trng thu Thng tin nh thu h s d thu h s mi thu H s H s ph duyt
 • 12. Gii php cng ngh
  • Nn tng k thut
   • Portal J2EE m ngun m
    • Lportal / Jboss Server 4.0 GA/ Linux OS/ MySQL 5.0 database/
   • Chun xy dng portlet
    • JSR 168
   • Cng ngh bo mt h thng & an ton truyn tin
    • Tiu chun ISO-17799 HTTPS/ SSL, VPN
    • Sigle Sign One (JASIG CAS)
    • ng b ha nhm ngi dng LDAP (User Group Synchronization)
 • 13. Gii php bo mt
  • Gii php m hnh bo mt
 • 14. Demo th nghim ti http://dauthauquamang.com
 • 15. Demo
  • Ch u t lp k hoch u thu
 • 16. Demo (tt)
  • Chuyn vin S k hoch u t thm nh
 • 17. Demo (tt)
  • y ban nhn dn ph duyt
 • 18. Demo (tt)
  • Thng tin ph duyt t ng hin th ra ngoi trang tin
 • 19. nh gi
  • u im
   • V mt qui trnh nghip v : c thm nh bi cc chuyn vin u thu ti S K hoch u t Thnh ph
   • V mt cht lng sn phm (thng qua cc cng c test)
    • Tnh n nh (load test vi JMeter)
    • Tnh bo mt (p dng chun bo mt ISO-17799)
    • Tnh tin cy (an ton thng tin vi HTTPS /SSL)
    • Tnh m rng (pht trin theo chun quc t JSR 168 )
  • C tim nng p dng trong thc t
 • 20. Kt lun
  • t c cc mc tiu ca ti
   • S ha qui trnh nghip v u thu theo ng lut
   • Xy dng m hnh h thng u thu qua mng
   • Demo chng trnh
  • Hng pht trin :
   • Kt ni vi h thng chng thc quc gia (CAS) tng tnh tin cy h thng
   • http://www.dauthauquamang.com
 • 21. Xin cm n