Dich vu khach hang

 • Published on
  28-Nov-2014

 • View
  20.045

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. K nng Chm sc khch hng Tm Vit Group Pht huy li th cnh tranh
 • 2. N gi nht N gh N i bng hnh ng N hn N i N ghe
 • 3. Tim nhit tnh c thng minh Mt tinh Tai thnh Chn nng ng Tay rng m Ming n n ci Ngi y k nng & cng c
 • 4. Mc ch
  • Kha o to nhm mc ch:
  • Gii thch tm quan trng ca CSKH
  • Xc nh mt s bin php lm hi lng KH
 • 5. Kt qu
  • Kt thc kha hc, cc hc vin s c th:
  • Gii thch c l do v sao phi CSKH
  • Lit k c cc KH ca doanh nghip
  • p dng mt s bin php CSKH tt hn
 • 6. Chm sc khch hng
  • Khch hng
  • Khi nim chm sc khch hng
  • K nng chm sc khch hng
  • Qun l chm sc khch hng ton din
 • 7. Quan h gia CSKH v Marketing Nghin cu th trng Pht trin sn phm Qung co nh gi Chm sc khch hng Tm kim khch hng mi Khuyn mi Phn phi v. v.
 • 8. Chm sc khch hng
  • Khch hng
  • Khi nim chm sc khch hng
  • K nng chm sc khch hng
  • Qun l chm sc khch hng ton din
 • 9. Khch hng
  • Tm quan trng ca khch hng
  • Khi nim khch hng
  • Cc loi khch hng
 • 10. Tm quan trng ca KH Sc mua ca KH Gy ra Cnh tranh Dn n Quyn la chn
 • 11. Tm quan trng ca KH Chng ta ang kinh doanh ci g?
 • 12. Tm quan trng ca KH
   • Doanh nghip hot ng tha mn nhu cu ca khch hng qua thu c li nhun.
 • 13. Khch hng
  • Tm quan trng ca khch hng
  • Khi nim khch hng
  • Cc loi khch hng
 • 14. Khch hng l Thng
 • 15. Khch hng l
  • Ngi cho ta vic lm
  • Ngi cho cng ty li nhun
  • Ngi m ta ph thuc vo
  • Khch hng khng phi l tranh ci
  • Khng ai thng khi ci nhau vi KH
  • Ngi thng tin v i th cnh tranh
 • 16. Khch hng l "ng ch" duy nht tr lng, sa thi nhn vin, k c gim c, thm ch gii th cng ty bng cch tiu tin ch khc. Gim c ch l ngi thc thi mnh lnh ca khch hng.
 • 17. Khch hng l ai? Ngi quyt nh Ngi th hng Ngi s dng
 • 18. Khch hng l ai?
  • Khch hng khng nht thit l ngi mua hng ca ta.
 • 19. Khch hng l ai? Tip tn Bp Thu ngn Mua sm thc phm Phc v bn Ban an ton v sinh thc phm Khch t bn Cc thu Khch n ung
 • 20. Khch hng l ai? Tip tn Bp Thu ngn Mua sm thc phm Phc v bn Ban an ton v sinh thc phm Khch t bn Cc thu Khch n ung
 • 21. Khch hng
  • Tm quan trng ca khch hng
  • Khi nim khch hng
  • Cc loi khch hng
 • 22. Khch hng bn ngoi
  • Khch hng bn ngoi l nhng ngi khng thuc doanh nghip v l i tng phc v ca doanh nghip.
 • 23. Khch hng tim nng
  • C nhu cu v sn phm, dch v
  • C kh nng thanh ton
  • C kh nng tip cn
  • C quyn mua (ai c quyn quyt nh?)
 • 24. Khch hng tim nng nh tin trong ti khon ca cng ty
 • 25. Khch hng tim nng nh dng mu ca mt c th kho mnh
 • 26. Khng nh gi ng khch hng tim nng ng ngha vi vic lng ph thi gian, doanh s v tin bc.
 • 27. M.A.N. Money, Authority & Need
 • 28. Khch hng ni b
  • Khch hng ni b l nhng ngi cng lm vic trong doanh nghip v s dng sn phm hoc dch v ca nhau phc v khch hng bn ngoi.
 • 29. Khch hng bn ngoi tr lng cho ta (tin) Khch hng ni b cho ta tnh cm (tnh) sng, ta cn tin bc v tnh cm C ngha l cn Khch hng
 • 30. Khch hng
  • Tm quan trng ca khch hng
  • Khi nim khch hng
  • Cc loi khch hng
 • 31. Suy cho cng mi ngi u sng bng cch bn mt ci g R.L.Stevenson
 • 32. Chm sc khch hng
  • Khch hng
  • Khi nim chm sc khch hng
  • K nng chm sc khch hng
  • Qun l chm sc khch hng ton din
 • 33. Chm sc khch hng
  • Khi nim
  • Ba yu t c bn tho mn khch hng
 • 34. Chm sc khch hng Phc v khch hng THEO CCH H MONG MUN c phc v Lm nhng vic cn thit GI khch hng bn ang c v
 • 35. Khi nim CRM
  • CRM l mt chin lc kinh doanh nhm
   • chn la v QL KH ti u ha GT lu di
  • CRM i hi:
   • Mt trit l kinh doanh nh hng vo KH
   • Vn ha nh hng vo KH
  • h tr:
   • Hot ng marketing v bn hng
   • Qu trnh cung cp dch v hiu qu
 • 36. Khi nim CRM
  • CRM m rng khi nim bn hng:
   • t mt hnh ng ring bit ca mt NV
   • n mt qu trnh lin tc lin quan mi ngi
  • Quan h con ngi l ng lc c bn
 • 37. Chm sc khch hng
  • Khi nim
  • Ba yu t c bn tho mn khch hng
 • 38. Khch hng mong mun g? S hi lng cao nht khi s dng sn phm v dch v ca doanh nghip