dr Zbigniew Krzewiński: Firma technologiczna -- co trzeba wiedzieć na starcie

  • Published on
    29-Nov-2014

  • View
    1.700

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dr Zbigniew Krzewiski (CoWinners Sp. z o.o.): Firma technologiczna -- co trzeba wiedzie na starcie (projekt Open Code Transfer) 12.01.2012.

Transcript

<ul><li> 1. Firma technologiczna co trzeba wiedzied na starcie Zbigniew Krzewiski IV Spotkanie Otwarte Poznao, Uniwersytet Przyrodniczy, 12.01.2012 r. </li> <li> 2. Plan Prezentacji START NATECHNOLOGIA PRODUKT STRATEGIA SPIN OFF RYNKU </li> <li> 3. Technologia START NATECHNOLOGIA PRODUKT STRATEGIA SPIN OFF RYNKU </li> <li> 4. Technologia = usprawnienie = postp = wydajnod Fot. www.sxc.hu </li> <li> 5. Co daje nam technologia? MultiplikacjaSkala Przewaga konkurencyjna Skala Skala Multiplikacja Przewaga konkurencyjnaAutomatyzacja Skala Fot. www.sxc.hu </li> <li> 6. Biotechnologia organizymy ywew procesach technologicznych Fot. www.sxc.hu </li> <li> 7. Czowiek i jego percepcja najsabsze ogniwo postpu? Fot. www.sxc.hu Fot. Eureka Technology Park </li> <li> 8. Produkt START NATECHNOLOGIA PRODUKT STRATEGIA SPIN OFF RYNKU </li> <li> 9. atwe w uyciuJak zaprojektowad Potrzeby Otwiera nowe moliwoci uytkownikadobry produkt? Nowe rda (wartod) Model Sied Zmienia podzia (porednich) przychodw biznesowy wartoci (przepyw) Koszty, koszty korzyci </li> <li> 10. Potrzeby uytkownika Design Thinking gboka empatia wobec uytkownika wczenie uytkownikw w zesp roboczy przypieszenie uczenia si wizualizacja,eksperyment, szybkie prototypowanie, analiza biznesowa rwnoleglez projektowaniem </li> <li> 11. rdo: Opracowanie wasne na podstawie Harvard Business Review stycze 2011Modelowaniebiznesowe rdo: Opracowanie wasne na podstawie Harvard Business Review stycze 2011 </li> <li> 12. Sied nowych wartoci klastering i networking </li> <li> 13. Wartod dodana klasteringu zaangaowanie w spread technologiczny, podjcie ryzyka kultura akceptacji poraek elastycznod i otwartod na zmiany synergia wsplnych dziaao (unlikely allies:wsplny biznes) bezporedni networking kapita relacyjny </li> <li> 14. Strategia START NATECHNOLOGIA PRODUKT STRATEGIA SPIN OFF RYNKU </li> <li> 15. Strategia trend is your friend? Poszerzanie moliwoci druku kodowanie Nowe sposoby sprzedawania, atwy dostp do duych iloci danych, Spoeczne przedsibiorstwa, Grywalizacja (gamification), Wsptworzenie produktu (Co-creation) Trend setting vs. Trend following </li> <li> 16. Poszerzanie moliwoci druku Interakcja z tradycyjnymi rodkami przekazu Multimedia wszechobecnod interfejs telefonu komrkowego szybkod dotarcia do informacji Trend setting vs. Trend following </li> <li> 17. Nowe sposoby sprzedawania Zakupy grupowe - Groupon Shopkics skanowanie punktw wymienianych na nagrody Dynamiczne ceny - Swoopo aukcje punktowe Aplikacyjne patnoci mobilne Square Waluty wirtualne Facebook Credits Trend setting vs. Trend following </li> <li> 18. atwy dostp do duej iloci danych Przetwarzanie w chmurze dua moc obliczeniowa Przeszukiwanie ogromnych baz danych Otwarcie publiczne wielu ciekawych zbiorw tj. np. Archiwa New Your Timesa Trend setting vs. Trend following </li> <li> 19. Spoeczne przedsibiorstwa Trend setting vs. Trend following </li> <li> 20. Grywalizacja (gamification)wcignicie uytkownikado gry spoecznej zamiast zamknitejinformacji otwarta interakcja (ekologia) Trend setting vs. Trend following </li> <li> 21. Wsptworzenie produktu Trend setting vs. Trend following </li> <li> 22. SPIN-OFF START NATECHNOLOGIA PRODUKT STRATEGIA SPIN OFF RYNKU </li> <li> 23. Spin-Off i transfer post deal Badania Ujawnienietechnologii management Ocena Licencjonowanie, Potwierdzenie zarzdzanie, przychd innowacji marketing to Startup (Spin-Off) Oprogramowanie find a license Dziaajcy biznes Wynalazek Zaangaowanie i determinacja Poszukiwanie sposobw Zabezpieczenie komercjalizacji rdo: Opracowanie wasne wg. OTL Stanford </li> <li> 24. Opracowanie: F. Michachelles </li> <li> 25. zielone wiato dla Regulamin twrcw pokazujcy nastawionych na konkretne korzyci z wdroenia komercjalizacji Strategia Regulacje jednostki wewntrzne Pakiet Zesp narzdzi specjalistwZabezpieczenie, dok Centrum Transferu umentacja, baza Technologii danych i marketing interfejs do ekosystemu </li> <li> 26. NIEZBDNE WARUNKI regulamin zarzdzania wasnoci intelektualn, regulamin tworzenia spek pracowniczych typu Spin-Off, centrum (biuro) transferu technologii wystarczy dedykowana osoba, baza innowacji pewna forma centralnie kontrolowanej bazy zgoszeo do komercjalizacji mechanizm sprzeday np. aplikacja OCeT </li> <li> 27. Zmiany w ustawie o szkolnictwie wyszym (art. 86a)1. Uczelnia, w celu komercjalizacji wynikw badao naukowych i prac rozwojowych tworzy spk zograniczon odpowiedzialnoci lub spk akcyjn, zwan dalej "spk celow". Spk celowtworzy rektor za zgod senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni. Do zadao spki celowejnaley w szczeglnoci obejmowanie udziaw w spkach kapitaowych lub tworzenie spekkapitaowych, ktre powstaj w celu wdroenia wynikw badao naukowych lub prac rozwojowychprowadzonych w uczelni.2. Rektor, w drodze umowy, moe powierzyd spce celowej zarzdzanie prawami wasnociprzemysowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji.3. Uczelnia w celu realizacji zadao okrelonych w ust. 1 i 2 przekazuje spce celowej w formie aportuwyniki badao naukowych i prac rozwojowych, w szczeglnoci uzyskane prawa wasnociprzemysowej.4. Wypacon dywidend spki celowej uczelnia przeznacza na dziaalnod statutow uczelni. </li> <li> 28. Opracowanie: Z. Krzewioski, P. Gabriel </li> <li> 29. Podstawowa rekomendacja:Tworzenie Spin-offw w oparciu o licencj (spek pracowniczych) </li> <li> 30. PAKIET NARZDZI formalne zabezpieczenie rozwizania np. zgoszenie patentowe pakiet dokumentacji (tj. umowa spki i dokumentacja rejestracyjna, opaty licencyjne stae i zmienne, ewentualne opcje na udziay), zgoszenie do bazy projektw i przygotowanie do wdroenia unikalny kod-link do oferty (aplikacja OCeT). </li> <li> 31. REGULAMIN motywacja dla pracownika naukowego Spotkane scenariusze Uczelnia i Jednostka w Wielkopolsce: macierzysta PJB+jednostka+twrca 25%+25%+50% 30%+30%+40% 20%+40%+40% 30%+30%+40% </li> <li> 32. Start na rynku START NATECHNOLOGIA PRODUKT STRATEGIA SPIN OFF RYNKU </li> <li> 33. START NA RYNKU SZYBKIE WEJCIE NA RYNEK palma pierwszeostwa zawsze procentuje FEEDBACK LOOPS - grupa staych i szczerych komentatorw-wsppracownikw WYKORZYSTANIE PROTOTYPW warto je budowad nawet jeeli nie bd wdroone PERMANENTNE INNOWACJE nastawienie na szybkie wdroenia nowoci CASH IS KING nacisk na zachowanie pynnoci </li> <li> 34. Dzikuj za uwag </li> </ul>