Družina in vzgoja otrok

  • Published on
    23-Jun-2015

  • View
    490

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. DRUINA IN VZGOJA OTROKDdddddddddeeeIz knjige Janka Bohaka: Mladost med stari in samostojnost

2. Prvo, kar lovek v ivljenju odkrije, zadnje, za emer steguje roko,najdragoceneje, kar v ivljenju ima, pa etudi se ne zaveda, je druinskoivljenje. (Kopling)e si izgubil svoj dom, kje si poie utehe!(Latinski pregovor) 3. Vse ivljenje si bo grel roke ob ognju svoje mladosti.(G. Papini)Nevzgojen lovek je karikatura samega sebe. (Schlegel) 4. Kako pogosto doseejo stari in olasamo to, da so nae glave polne znanja,o razumni sodbi in dobroti pa ni sledu.(Montaigne)Odvrzimo nasilje inpretirano strogost,zakaj po mojemmnenju ni niesar,kar bi bolj zatrlo inoplailo dobronaravo, kakor todvoje. (Montaigne) 5. Vzgoja brez discipline je mlin brez vode.(J.A.Komensky)e da sinu lahko samo eno darilo, mudaj navduenje. (B.Barton) 6. Pobude mladih so toliko vredne kot izkunjestarih. (Knorr) Otrokom so bolj potrebni vzori kot kritika. (Joubert) 7. Vzgoja, ki temelji zgolj na zahtevahin nasvetih, ne pa na zgledih, jeslaba vzgoja. (J.A.Komensky) Prve otrokove solze so pronje; e jih ne boste prepreili, bodo postale ukaz. (Reusseau) 8. Ali poznate najzanesljiveje sredstvo,s katerim lahko pahnete v nesreosvojega otroka? Dovolite mu, da bopoel vse, kar se bu bo zahotelo.(Rousseau) Preden sem se poroil, sem imel est teorij, kako vzgojiti otroke. Sedaj imam est otrok in nobene teorije ve. (J.W.Rochester) 9. Leta 1969 so izvedli to vajo med dijaki v nemkem Freiburgu.Rezultati so pokazali tole:Idealna lestvica vrednot Realna lestvica vrednot1. Ljubezen do blinjega 1. Znanje2. Znanje2. Umetnost3. Vera3. ivljenjski standard4. Umetnost4. Ljubezen do blinjega5. ivljenjski standard5. Ugled in mo6. Ugled in mo6. Vera