Els 10 manaments de la redacció publicitaria

  • CategoryEducation

  • View496

Report
  • 1. 1ELS 10 MANAMENTS DE LA REDACCIÓ PUBLICITARIAMCOM - C3. PUBLICITAT EN EL PUNT DE VENDA
2. 2“UNA IMATGE PARLA MÉS QUE 1.000 PARAULES”… PERO AJUDEN A EXPLICAR, CONCRETAR I ORIENTAR UNA IDEA O PRODUCTE QUE VOLEM COMUNICAR MCOM - C3. PUBLICITAT EN EL PUNT DE VENDA 3. 3SEGONS L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS…REDACTAR: Posar en escrit en una forma convenient a un propòsitdeterminat. Redactar elsestatutsd’unasocietat. Redactar un article de diari. Redactar un diari.PUBLICITAT: Tècnicaaplicada alsmitjans de comunicació de massaambl’objected’induir el públic a determinatscomportaments, principalmentcomercials. La publicitat fa créixer el consum.MCOM - C3. PUBLICITAT EN EL PUNT DE VENDA 4. 4Jasigui que utilitzi un escriptor, agència publicitària, un assessor, un professional, vostè mateix pot redactar el que desitja publicar i que es destaqui de la resta.Un bon anunci desperta interès i que elsseus prospectes i elsseusclients actualsllegeixin i recordin i actuïn en conseqüència.Si ha de comunicar alsseus venedors alguna cosa, sigui hàbil, vostè hopot fer per si mateix. 5. 5PRIMER MANAMENTComençaambun bon titular:  Les persones llegeixen més de cinc (5) vegadesun bon titular que el text del cos de l'anunci 6. 6SEGON MANAMENTRedacta un text interessant, provocatiu:El propòsit del text del cos d'un anunci és transmetre un missatge de vendes o estimulació, de tal manera que provoqui en el públic el desig de llegir-lo 7. 7TERCER MANAMENTVen el benefici bàsic el més ràpid possible:Considera el teuproducte o servei, Quina diferència té d'altres similars, perquèvoldriaun client comprar-lo, o un venedor acceptar la seva idea? I digui-m'ho aviat 8. 8QUART MANAMENTVen una sola cosa:Els bons anuncis presenten una idea principal, per vendre el benefici bàsic del consumidor. 9. 9CINQUÈ MANAMENTRecolzat en gran quantitat de fets:Com més fets exposis, més vendràs i et creuran. El raonament és simple i el teu client no és ximple, si exposses alguns adjectius o lema els convenceràs més que exposar tota una novel·la, utilitza en definitiva poques paraules 10. 10SISÈ MANAMENTUtilitza testimonis:Ocupen un segon lloc entre els millors recursos de la publicitat verbal. La comprovació d'un consumidor aprova o és més creïble per a altres persones. 11. 11SETÈ MANAMENTNo mentiràs:Digues sempre la veritat als anuncis publicitaris. El que tu i l'empresa realment podeu complir.  Si menteixes els consumidors et sancionarandemandant a l’empresa o no comprant els teus productes o serveis un altra vegada. 12. 12VUITÈ MANAMENTNo et preocupis pel reconeixementEl propòsit de la publicitat és "motivar l'acció" i no crear fama per al propi anunci. Tampoc té l'objectiu de guanyar premis o homenatges, és per vendre, res més. 13. 13NOVÈ MANAMENTInforme: on i quan comprar:Si el teuanunci va captar l'atenció del públic; van llegir el teu brillant i senzilltext, ellsestanpreparats per comprarPropicia l'acció: digui'ls on comprarCreeu una urgència: "Truqui avui abans que s'esgotin o passiavui mateix" ... 14. 14DESÈ MANAMENTCapta l'atenció del client o consumidorImpressionar, captar l'atenció, el més ràpid possible.Que el públic es concentri en alguna cosa específica, sigui del producte o servei que venguis.Siguis honest: Val la pena mostrar-lo? Realment t'agrada? Creus que agradaràa la gent? ...
Description
1. 1ELS 10 MANAMENTS DE LA REDACCIÓ PUBLICITARIAMCOM - C3. PUBLICITAT EN EL PUNT DE VENDA 2. 2“UNA IMATGE PARLA MÉS QUE…