Geography 10_period 7

  • Published on
    27-May-2015

  • View
    2.329

  • Download
    2

DESCRIPTION

2007 kiyoshi_penny

Transcript

1. Chng III: Cu trc ca Tri t Cc quyn ca lp v a l Bi 7: Cu trc ca Tri t. Thch quyn Thuyt kin to mng 2007 kiyoshi_penny 2. I. Cu trc ca Tri t Lp v Tri t Lp Manti Nhn Tri t II. Thuyt kin to mng 2007 kiyoshi_penny 3. I. Cu trc ca Tri t 2007 kiyoshi_penny V i dng V lc a Manti trn Manti di Nhn ngoi Nhn trong Lp v Tri t Lp Manti Nhn Tri t Cu trc ca Tri t 4. Cu trc ca Tri t gm 3 lp Lp v Tri t: gm v i dng (n 5 km) v v lc a (n 70 km) Lp Manti: gm tng Manti trn (t 15 n 700 km) v tng Manti di (t 700 n 2900 km) Nhn Tri t: gm nhn ngoi (t 2900 n 5100 km) v nhn trong (t 5100 n 6370 km) 2007 kiyoshi_penny 5. 1. Lp v Tri t -V Tri t l lp v cng, mng, dy dao ng t 5 km ( i dng) n 70 km ( lc a) Lp v Tri t c cu to t nhiu tng khc nhau: + Trn cng l tng trm tch nhng phn b khng u. + Tng granit lm thnh nn ca cc lc a. + Tng bazan nm di tng granit, thng l ra di y i dng 2007 kiyoshi_penny 6. 2007 kiyoshi_penny Trm tch Tng bazan Trm tch Tng granit i dng B phn v lc a B phn v i dng V Tri t Phn trn ca lp Manti Thch quyn Lp v Tri t. Thch quyn 7. V Tri t c chia thnh hai kiu chnh l v lc a v v i dng: V lc a l lp v cu thnh nn cc lc a trn Tri t. B dy ca lp v ny n 70 km, gm lp trm tch, lp granit v lp bazan. V i dng l b phn cu thnh nn cc i dng lp v Tri t. Lp v i dng c cu to bi Si, Fe, Mg, gm lp trm tch v lp bazan. lp v i dng khng c lp granit. 2007 kiyoshi_penny 8. 2. Lp Manti T v Tri t cho ti su 2900 km l lp Manti (cn gi l bao Manti). Lp ny chim hn 80% th tch v 68.5% khi lng ca Tri t, gm tng Manti trn v tng Manti di Tng Manti trn rt m c, vt cht trng thi qunh do Vt cht trong tng Manti di trng thi lng V Tri t cng phn trn ca lp Manti (n su khong 100 km) to thnh lp v cng ngoi cng ca Tri t, gi chung l thch quyn. 2007 kiyoshi_penny 9. 3. Nhn Tri t Lp trong cng l nhn Tri t (hay cn gi l li). Lp ny c dy khong 3470 km T 2900 km n 5100 km l nhn ngoi, nhit khong 5000 C, p sut t 1.3 n 3.1 triu atm v vt cht trng thi lng T 5100 n 6370 km l nhn trong, p sut t 3 n 3.5 triu atm, vt cht trng thi rn Thnh phn ch yu ca nhn Tri t l nhng kim loi nng nh Ni, Fe nn ngi ta cn gi l nhn Nife 2007 kiyoshi_penny 10. II. Thuyt kin to mng Cc mng kin to khng ch l nhng b phn lc a ni trn b mt t m cn bao gm c nhng b phn ln ca y i dng. Cc mng kin to nh, ni trn mt lp vt cht qunh do thuc phn trn ca lp Manti. Chng khng ng yn m dch chuyn do hot ng dng i lu vt cht qunh do v nhit cao lp MantiTrong khi dch chuyn, cc mng kin to c th tch ri nhau, x vo nhau hoc ht chm ln nhau 2007 kiyoshi_penny 11. Mng Bc M Mng Juan de Fuca Mng TBD Mng Cocos Mng Philippine Mng Rp Mng Chu Phi Mng Nam M Mng Scotia Mng Nam Cc Mng Nazca Mng Caribbean 2007 kiyoshi_penny Mng u - Mng u - Mng n Mng Australian Mng Australian 12. By mng kin to ln: 1. Mng Thi Bnh Dng 2. Mng n - Australian 3. Mng u 4. Mng Chu Phi 5. Mng Bc M 6. Mng Nam M 7. Mng Nam Cc By mng kin to khc: 1. Mng Rp 2. Mng Caribbean 3. Mng Cocos 4. Mng Juan de Fuca 5. Mng Nazca 6. Mng Philippine 7. Mng Scotia 2007 kiyoshi_penny 13. 2007 kiyoshi_penny 14. Khi cc mng kin to ri xa nhaus to ra khe nt nn dung nham bazan di lng t tro phun ln, to ra cc dy ni ngm di i dng vi nhng ni la di bin hoc trn cn. Ranh gii gia hai mng xa ri nhau ra gi lranh gii xy dngv ti y lun to ra v mi cc dy ni gia i dng. Khi hai mng u cng l mng lc a m chm nhau th chng s nn vo nhau v nng ln cao to ra cc rng ni 2007 kiyoshi_penny 15. ..::The end ::.. 2007 kiyoshi_penny

Recommended

View more >