Hình ảnh một thời xưa

  • Published on
    11-Feb-2017

  • View
    162

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Fwd: Mt Vit Nam rt xa ! </p><p>Mi ngi </p><p>Dung Bao </p><p>thng 11 19 vo lc 11:44 AM </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>C mt Vit Nam rt xa ! Vit Nam trong s 1382 bc nh mu autochromes ca Albert Kahn H Ni v Vit Nam trong s 1382 bc nh mu autochromes ca Albert Kahn </p><p>Lng Na Sm, vng cao bin gii gip Trung Quc </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>M ng, 1915 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Ch Bc L (x Tn Thnh, huyn Hu Lng, tnh Lng Sn) 1915 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Bn sng L Vit Tr </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Hn Gai, 1915 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>M than Hn Gai, 1918 - 1921 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Vnh H Long, 1915 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Thuyn trn vnh H Long, 1916 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Vnh H Long </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Vnh H Long </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Sng Tam Bc, Hi Phng </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Mt ngi cha trn ng ln Tam o, thng 6 nm 1916 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Bn go, 1914-1915 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Qun nc v hng qu rong </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Qun n trn ng qu </p><p>Quay t </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Bt bng </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Phng nhc </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>My m con ngi hnh khut m </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Lo m vi khch xin nht </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p> Nhng ngi phu b m </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Cy la </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p> Cy la </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p> C b chn tru </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p> Phi thc sau v gt </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p> Hi rau </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>nh dm </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Quan huyn v cc chc sc tp trung ti huyn ng, 1915 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Quan huyn c chiu vua, 1915 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Mt ng quan huyn Bc K, 1915 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Mt v quan a phng trong triu phc thng, 1916 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Mt vin i </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>ng l trng ht iu bt </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Hai ngi ht thuc phin, 1915 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Tm tru, 1916 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Ci tru </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Trang phc i hi </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Cc c gi ng vai con Tt trong mt vn c ngi, 1920 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>My b gi *, 1916 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Ph n min Bc nhum rng en, 1915 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Mt b vi v hai ch tiu, khong 1916 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Mt b ng, 1916 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Mt b ng qu </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Mt b ng, 1915 </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Cu b vi ch g chi </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Mt gia nh kh gi </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Mt ph n ang nu n </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>n tru </p><p>http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li><li><p>Hoa qu v l vt </p><p>Tr li Tr li tt c Chuyn tip Khc </p><p>Nhn Tr li, Tr li tt c hoc Chuyn tip </p><p>https://vn-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9hj8a31h96i9ihttps://vn-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9hj8a31h96i9ihttps://vn-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9hj8a31h96i9ihttps://vn-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9hj8a31h96i9ihttps://vn-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9hj8a31h96i9ihttps://vn-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9hj8a31h96i9ihttps://vn-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9hj8a31h96i9ihttp://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/http://vietyo.com/forum/co-1-viet-nam-rat-xua/t513564/</p></li></ul>