Historia tema 5

  • Published on
    31-Jul-2015

  • View
    183

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

1. TEMA 5:ESPAA E GALICIA NO SCULO XIXPablo Potel Mario 2. GUERRA E REVOLUCIN(1808-1814)A Guerra de Independencia+ Guerra contra a Revolucin Francesa: da oposicin alianza con Francia.+ Tratado de Fontainebleau.+ Motn de Aranjuez.+ Aplicacins de Bayonne: Xos Bonaparte.+ 2 de maio de 1808: comezo da Guerra da Independencia.+ Guerra de liberacin nacional e Guerra Civil (afrancesados contra fernandinos).+ Asedios e guerrillas.+ Tratado de Valenay: causas da derrota francesa:-Tctica miltar-Campaa contra Rusia-Axuda inglesa 3. AS CORTES DE CDIZ E A CONSTITUCIN DE 1812+ Xuntas: Xunta Central Suprema.+ Convocatoria de cortes en Cdiz: Liberais e servs.+ Constitucin de 1812: A Pepa.Primeira constitucin da nosa historia.Principios do liberalismo poltico: soberana nacional, divisin depoderes, declaracin de dereitos, sufraxio universal masculino.Outras reformas: suprmense os seoros, aboliuse a Inquisicin,prohbense os gremios, igualdade civil. 4. O REINADO DE FERNANDO VII. AS RESISTENCIAS AOCAMBIOSRestauracin do absolutismo.+ Restauracin do Antigo Rxime.+ Derrogacin da Constitucin e as reformas de Cdiz.+ Persecucins.+ Pronunciamentos.+ Pronunciamentos fracasados.Fernando VII 5. TRIENIO LIBERAL+ Triunfo do pronunciamento do coronel Riego.+ Restauracin das reformas de Cdiz.+ Milicia Nacional.+ Fin do trienio liberal: con mil fillos de San Lus. Coronel Riego 6. FIN DO ABSOLUTISMO E A GUERRA CARLISTA+ Crisis da facenda agrabada pola perda americana.+ Problema dinstico: a progmtica sancin, primeiraGuerra Carlista, don Carlos, sentido ideolxico noenfrontamento dos isabelinos e os carlistas, abrazo deVergara.+ Pronunciamentos. 7. O REINADO DE ISABEL II: A CONSTITUCINDO ESTADO LIBERALO Triunfo do liberalismo+ Presencia de Mara Cristina: liberalismo moderado,liberalismo progresista.+ Mendizabel: desamortizacin, constitucin do 37.+ Resencia de Espartero.XeralEspartero 8. A DCADA MODERNA+ Xeral Narvez.+ Nova constitucin (1845).+ O Estado organzase de forma centralista.+ Aparicin do partido demcrata.+ Pronunciamento de ODonnell.Narvez 9. O BIENIO PROGRESISTA E A UNIN LIBERAL+ Unin liberal.+ Nova desamortizacin.+ Lei de ferrocarrs.+ Axitacin socialCartel publicitario do Bienio Progresista 10. A FIN DO REINADO DE ISABEL II E O SEXENIODEMOCRTICOA crise final do reinado de Isabel II.+ Problemas econmicos.+ Autoritarismo do goberno.+ Vida escandalosa da Raa.+ Pacto de ostende.Isabel II 11. A REVOLUCIN DE 1868 E A MONARQUA DEAMADEO I+ Pronunciamento de Serrano e Prim.+ Goberno provisional.+ Constitucin de 1868.+ Amadeo de Sabolla.+ Oposicin contra Amadeo de Sabolla.+ Insurreccin de Cuba.+ Nova Guerra Carlista. 12. PRIMEIRA REPBLICA+ Problemas da primeira repblica:Maiora dos grupos polticos monarcasMovemento cantunalistaTerceira Guerra CarlistaGuerra de Cuba+ Golpe de Estado de Pava.+ Presidencia do xeneral Serrano.Serrano 13. A RESTAURACIN: A VOLTA DA MONARQUACONSTITUCIONALRestauracin da monarqua constitucional+ Restauracin da monarqua de Afonso XII. 14. A CONSTITUCIN DE 1876+ Carcter conciliador.+ Declaracin de dereitos e liberdades.+ Confesionalidade do Estado.Mara Cristinaxura aConstitucin 15. SISTEMA DE QUENDAS PACFICO+ Alternancia poltica entre dous partidos:Conservadores (Cnovas)Liberais (Sagasta)+ Sufraxio universal masculino.+ A corrupcin electoral:CaciquismoPucheirazo 16. OPOSICIN AO SISTEMA+ Anarquistas (CNT).+ Socialistas: Pablo Iglesias.+ Nacionalistas. 17. O DESENVOLVEMENTO ECONMICOUnha dbil revolucin industrial+ Factores.+ Industrias modernas: txtil (catal), siderurxia (vasca).+ Primeiras insitucins financieiras: Bancos modernos, bolsa de Madrid.+ Desenvolvemento do Ferrocarril.+ Novos sectores: electricidade, petrleo, qumica.+ Problemas da industria espaola:Pouco competitivaConcentrbase en moi poucas zonas 18. A LIBERALIZACIN DA TERRA+ Importancia do sector agrcola.+ Proceso de liberacin da Terra.Abolicin dos morgadosDesamortizacin: definicin, Mendizbal.+ Consecuencias da desamortizacinPositivosNegativosMendizbal 19. O CAMBIO DEMOGRFICO E SOCIALO lento crecemento da poboacin+ Causas.+ A emigracin dos campesios sen terras.+ Crecemento demogrfico da periferia.+ Crecemento urbano.+ A emigracin dra de Espaa. 20. Unha sociedade de clases+ Clase dirixente: aristocracia, burguesa.+ Clase media pouco desenvolta.+ Clases populares (a maiora da poboacin)Campesios e XornaleirosObreirosCriados, mendigos e marxinados 21. GALICIA NO SCULO XIXA poltica+ Xunta suprema de Reino.+ Carlismo en Galicia.+ Pacto entre a fidalgua e a burguesa.+ Divisin provincial. 22. SOCIEDADE E ECONOMA+ Transicin poltica do Antigo Rxime ao novo modelo liberal pero co mantemento das estructuras econmicas e sociais anteriores.+ Desamortizacin.+ Pequenas explotacins familiares e terras de uso comn.+ Rendistas e rendeiros.+ Caciquismo.+ Burguesa comercial nas primeiras cidades e vilas.+ Industria moderna: Industria conserveira, industria cermica de Sargadelos, siderurxia de Ferrol, fbrica de tabacos.+ Chegada tarda do ferrocarril e limitada. 23. EMIGRACIN+ Emigracin masiva.+ Destino cara aos pasesamericanos de cultura Ibrica. 24. O GALEGUISMO E O REXURDIMENTO+ Definicin.+ O rexurdimento.+ O galeguismo.+ Alfredo Braas.+ Manuel Murgua. Manuel de Murgua