Học viện Kỹ năng Masterskills - 3 Nhân Tố Chính Giúp Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Thành Công

  • Published on
    13-Apr-2017

  • View
    24

  • Download
    0

Transcript

Website: http://www.masterskills.org/ Truc Phuong 1 3 Nhn T Chnh Gip Lp K Hoch Kinh Doanh Thnh Cng lp mt k hoch kinh doanh thnh cng, chng ta phi tp trung vo 3 nhn t chnh ng gp vo s thnh cng trong kinh doanh. iu c bit quan trng khi pht trin mt k hoch kinh doanh l bn c th xc nh c nhng im mnh v im yu trong cng vic kinh doanh ca bn v cch lm hng ti thnh cng ngay t khi khi s. 1. K hoch kinh doanh Nhn t u tin v ti quan trng chnh l k hoch kinh doanh thc t. Ngi ch doanh nghip phi trin khai c mt bin php c th bin i tm nhn v suy ngh ca h thnh hnh ng thc t. iu ny bao gm c nhng vn h mun doanh nghip ca mnh s i n u trong tng lai gn, h mun t c nhng du mc quan trng nh th no, cng vic kinh doanh ca h s c li ch v pht trin nh no khi t c thnh t ? tr li c nhng cu hi ny theo cch d hiu nht, th cn phi dng ti cng c hu hiu nht l k hoch kinh doanh. http://www.masterskills.org/http://www.masterskills.org/http://www.masterskills.org/http://www.masterskills.org/http://www.masterskills.org/http://www.masterskills.org/http://www.masterskills.org/Website: http://www.masterskills.org/ Truc Phuong 2 Mt bn k hoch kinh doanh thnh cng, c chun b k cng, v c trnh by gn gng s rt d bt mt nhiu nh u t tim nng v c nhng khch hng tim nng na. Nu chng ta nh ngha mt bn k hoch kinh doanh bng nhng t n gin, chng ta s ni chnh l nn tng hay l bt k s thnh cng ca doanh nghip, cng ty, hay t chc no. lp mt bn k hoch kinh doanh gm c nhng lnh vc thit yu di y: tng kinh doanh Phn tch th trng Chin lc th trng Phn tch ti chnh 2. Nhng tng kinh doanh mc ny l phn thc y tm nhn ct li ca doanh nghip cng lc s phc tho (tm tt) liu cc doanh nghip s thc hin tm nhn nh th no. iu ny c th c tip tc m rng thnh mt k hoch nu c ba yu t chnh quan trng c s dng trong cc tng, chng bao gm: Tm tt kinh doanh M t tm tt ca doanh nghip Keys thnh cng Bo co ngn v nhng gi tr m doanh nghip cam kt s mang li cho khch hng ca mnh. Tm tt Nhn s v Ban lnh o Nhng bn bo co nhm thu ht nhng ngi s chu trch nhim cho s thnh cng ca doanh nghip. 3. Th trng Kinh doanh Trc khi chp nhn i mt vi bt k ri ro no, ngi ch doanh nghip cn phi nhn bit c din bin tnh hnh th trng hin ti v d on c din bin th trng trong tng lai ngay khi h ang lp bn k hoch kinh doanh. iu ny rt quan trng bi v khi th trng bt u thay i v doanh nghip khi s kinh doanh sai thi im s gy nh hng tiu cc, m n c th s ko di hn so vi nhng g ngi ch doanh nghip mong i. http://www.masterskills.org/Website: http://www.masterskills.org/ Truc Phuong 3 Hc vin k nng Masterskills: Tr s: Tng 9, Ta nh Vietcomreal, S 68, ng Nguyn Hu, P.Bn Ngh, Qun 1, Tp.HCM, VietNam Phone: 08- 22 - 194 - 047 Hot line: 0907 - 000 - 277 Thi gian lm vic: 8h30 ~ 17h30 (hng ngy, t Th hai n Th su) Email: info@masterskills.org Website: www.masterskills.org (ST) info@masterskills.orgwww.masterskills.org

Recommended

View more >