Hc vin K nng Masterskills - 3 Nhn T Chnh Gip Lp K Hoch Kinh Doanh Thnh Cng

 • Published on
  13-Apr-2017

 • View
  24

 • Download
  0

Transcript

 • Website: http://www.masterskills.org/ Truc Phuong

  1

  3 Nhn T Chnh Gip Lp K Hoch Kinh

  Doanh Thnh Cng

  lp mt k hoch kinh doanh thnh cng, chng ta phi tp trung vo 3 nhn t chnh

  ng gp vo s thnh cng trong kinh doanh. iu c bit quan trng khi pht

  trin mt k hoch kinh doanh l bn c th xc nh c nhng im mnh v im

  yu trong cng vic kinh doanh ca bn v cch lm hng ti thnh cng ngay t khi

  khi s.

  1. K hoch kinh doanh

  Nhn t u tin v ti quan trng chnh l k hoch kinh doanh thc t. Ngi ch

  doanh nghip phi trin khai c mt bin php c th bin i tm nhn v suy ngh

  ca h thnh hnh ng thc t. iu ny bao gm c nhng vn h mun doanh

  nghip ca mnh s i n u trong tng lai gn, h mun t c nhng du mc

  quan trng nh th no, cng vic kinh doanh ca h s c li ch v pht trin nh no

  khi t c thnh t ? tr li c nhng cu hi ny theo cch d hiu nht, th

  cn phi dng ti cng c hu hiu nht l k hoch kinh doanh.

  http://www.masterskills.org/http://www.masterskills.org/http://www.masterskills.org/http://www.masterskills.org/http://www.masterskills.org/http://www.masterskills.org/http://www.masterskills.org/

 • Website: http://www.masterskills.org/ Truc Phuong

  2

  Mt bn k hoch kinh doanh thnh cng, c chun b k cng, v c trnh by gn

  gng s rt d bt mt nhiu nh u t tim nng v c nhng khch hng tim nng

  na. Nu chng ta nh ngha mt bn k hoch kinh doanh bng nhng t n gin,

  chng ta s ni chnh l nn tng hay l bt k s thnh cng ca doanh nghip, cng

  ty, hay t chc no. lp mt bn k hoch kinh doanh gm c nhng lnh vc thit

  yu di y:

  tng kinh doanh

  Phn tch th trng

  Chin lc th trng

  Phn tch ti chnh

  2. Nhng tng kinh doanh

  mc ny l phn thc y tm nhn ct li ca doanh nghip cng lc s phc tho

  (tm tt) liu cc doanh nghip s thc hin tm nhn nh th no. iu ny c th

  c tip tc m rng thnh mt k hoch nu c ba yu t chnh quan trng c s

  dng trong cc tng, chng bao gm:

  Tm tt kinh doanh M t tm tt ca doanh nghip

  Keys thnh cng Bo co ngn v nhng gi tr m doanh nghip cam kt s

  mang li cho khch hng ca mnh.

  Tm tt Nhn s v Ban lnh o Nhng bn bo co nhm thu ht nhng ngi s

  chu trch nhim cho s thnh cng ca doanh nghip.

  3. Th trng Kinh doanh

  Trc khi chp nhn i mt vi bt k ri ro no, ngi ch doanh nghip cn phi

  nhn bit c din bin tnh hnh th trng hin ti v d on c din bin th

  trng trong tng lai ngay khi h ang lp bn k hoch kinh doanh. iu ny rt quan

  trng bi v khi th trng bt u thay i v doanh nghip khi s kinh doanh sai thi

  im s gy nh hng tiu cc, m n c th s ko di hn so vi nhng g ngi ch

  doanh nghip mong i.

  http://www.masterskills.org/

 • Website: http://www.masterskills.org/ Truc Phuong

  3

  Hc vin k nng Masterskills:

  Tr s: Tng 9, Ta nh Vietcomreal, S 68, ng Nguyn Hu, P.Bn Ngh, Qun

  1, Tp.HCM, VietNam

  Phone: 08- 22 - 194 - 047

  Hot line: 0907 - 000 - 277

  Thi gian lm vic: 8h30 ~ 17h30 (hng ngy, t Th hai n Th su)

  Email: info@masterskills.org

  Website: www.masterskills.org

  (ST)

  info@masterskills.orgwww.masterskills.org