Học viện Kỹ năng Masterskills - Cách Tổ Chức Công Việc Bộ Phận Một Cách Hiệu Quả

  • Published on
    10-Jan-2017

  • View
    45

  • Download
    1

Transcript

Website: http://www.masterskills.org/ Truc Phuong 1 Cch T Chc Cng Vic B Phn Mt Cch Hiu Qu Theo ngha rng: t chc l qu trnh xc nh nhng cng vic cn phi lm v phn cng cho cc n v c nhn m nhn cc cng vic , to ra mi quan h ngang dc trong ni b DN. Theo ngha hp: t chc l vic sp xp cc cng vic c giao. 1. Xc nh chc nng, nhim v 1.1 Xc nh chc nng: Nhiu cng ty nhm ln gia khi nhim chc nng v nhim v. Chc nng c th c hiu l nhng nhim v ln nht ca mt b phn. http://www.masterskills.org/Website: http://www.masterskills.org/ Truc Phuong 2 Chc nng c th hiu l nhng sn phm/dch v m b phn ca bn cung cp. Khi hiu theo khi nim khch hng ni b, b phn ca bn s phi cung cp cc sn phmcho b phn tip theo. Sn phm.. l g? chnh l chc nng ca bn. 1.2 Xc nh quy trnh: T nhng chc nng , bn t cu hi: lm th no thc hin c n. V d: bn c chc nng phi tuyn nhn s cho cng ty, vy lm th no tuyn dng: bn c cu tr li l quy trnh tuyn dng l g? Mi bc trong quy trnh , bn hy t cu hi theo phng php 5W1H. PHNG PHP 5W1H Who: Ai lm vic ? Where: Lm vic u? When: Lm vic khi no? How: Lm bng cch no? Ghi ch: bn khng cn tr li: what (l ci g) v why: ti sao? Website: http://www.masterskills.org/ Truc Phuong 3 LM G VI HOW? Bn cn ch k hn vi HOW, c th m rng ngha ca n l: Bng cch no? Vi cu hi ny bn xy dng cc hng dn cng vic hay hng dn vn hnh cho my mc.. o lng nh th no? Bn hy xy dng tiu chun cho tng cng vic trong quy trnh. 2. nh bin cng vic By gi bn hy lp mt list cc cng vic m b phn bn phi thc hin. Hy nh l lit k c cc cng vic ca qun l, nh hoch nh t chc lnh o kim tra. Hy c lng thi gian thc hin cho tng cng vic trong mt nm Tng cng thi gian v chia cho s ngy lm vic trong nm. Bn s bit mnh cn bao nhiu ngi. Hy nhm cc cng vic c cng tnh cht vo mt chc danh cng vic. m bo rng tng s thi gian ph hp vi tng s thi gian ca mi chc danh. Website: http://www.masterskills.org/ Truc Phuong 4 Lu cng thm 10% thi gian cho mi chc danh. iu ny gip bn to sc p cho nhn vin v iu chnh s lng cng vic co gin sau ny. 3. Xc nh bn m t cng vic By gi th bn hy lp bn m t cng vic cho tng chc danh. Bn m t cng vic gm cc ni dung: thng tin v cng vic (m s, chc danh, b phn, ngi qun l trc tip), mc tiu yu cu cng vic, nhim v, quyn hn, cc mi quan h, tiu chun cng vic, iu kin lm vic. Ln s t chc b phn. 4. Sp xp cng vic cho NV. Cng vic ca nhn vin gm cc cng vic thng xuyn v cng vic khng thng xuyn. Cng vic thng xuyn l cc cng vic lp li, c ghi nhn trong bn m t cng vic. Cng vic thng xuyn phi c tnh lp li. Cng vic khng thng xuyn do bn giao cho nhn vin thc hin. i vi cng vic thng xuyn: Hy m bo l trong quy trnh ca bn c y cc ti liu hng dn cho nhn vin thc hin, bao gm: Cch thc thc hin (how). Website: http://www.masterskills.org/ Truc Phuong 5 Ngun lc thc hin (5M). Tn sut thc hin. Tt hn ht, hy yu cu NV vn ghi ni dung cng vic thng xuyn vo k hoch lm vic tun ca h. Cng vic khng thng xuyn: Hy th hin ni dung giao vic cho nhn vin bng s giao vic. Gii thch cho nhn vin v l do thc hin cng vic (why). Gii thch cc yu cu, mc tiu, thi hn (when) ca cng ty. Gii thch phng php thc hin (how). Khi pht sinh cng vic thng xuyn, bn hy lu Xc nh cng vic c lp li trong tng lai hay khng? Trng hp n lp li, hy thit lp mt s ti liu hng dn cho NV khi n xut hin trong tng lai. Website: http://www.masterskills.org/ Truc Phuong 6 Nh vy, bn chuyn cng vic khng thng xuyn thnh cng vic thng xuyn. Hc vin k nng Masterskills: Tr s: Tng 9, Ta nh Vietcomreal, S 68, ng Nguyn Hu, P.Bn Ngh, Qun 1, Tp.HCM, VietNam Phone: 08- 22 - 194 - 047 Hot line: 0907 - 000 - 277 Thi gian lm vic: 8h30 ~ 17h30 (hng ngy, t Th hai n Th su) Email: info@masterskills.org Website: www.masterskills.org Su tm: http://www.masterskills.org/ info@masterskills.orgwww.masterskills.orghttp://www.masterskills.org/

Recommended

View more >