Học viện Kỹ năng Masterskills - Kỹ Năng Làm Việc Nhóm - Phát Huy Sức Mạnh Tổng Hợp

 • Published on
  13-Jan-2017

 • View
  92

 • Download
  1

Transcript

 • HC VIN K NNG MASTERSKILLS - K NNG LM VIC NHM - PHT HUY SC MNH TNG HP

  Truc Phuong

  1

  K Nng Lm Vic Nhm - Pht Huy Sc

  Mnh Tng Hp

  Ngy nay, khi p lc cng vic ngy cng cao, mc yu cu ngy cng phc tp, mi

  c nhn kh c th t hon thnh tt tt c cng vic c giao th hiu qu cng vic

  ph thuc rt ln vo kh nng lm vic nhm ca mi thnh vin. Tuy nhin, mt trong

  nhng ro cn ln nht l chng ta cha bit cch lm vic nhm hiu qu.

  Ti sao lm vic nhm li kh?

  Trc ht, nhm khng phi l mt tp hp nhng c th. V vy, hiu qu ca lm vic

  nhm khng n gin l kt qu ca mi c nhn trong tp hp y. Mi chng ta u c

  nhng kin thc, phng php, c tnh v quan im khc nhau. Thng thng, chng

  ta s thch lm vic theo cch ca mnh. Nhn n kin tha mi, bn s nhn ra iu .

  Thong nhn, ta thy chng tht on kt, cng c gng a mi v t. Tuy nhin, nhn

  k, ta li thy mi con c ht sc chy v mt hng. Chng ta cng th. Nu khng

  bit cch kt hp, khng t khi mt cng mt li nh hn khng.

  Cch no lm vic nhm hiu qu?

  http://www.masterskills.org/http://www.masterskills.org/

 • HC VIN K NNG MASTERSKILLS - K NNG LM VIC NHM - PHT HUY SC MNH TNG HP

  Truc Phuong

  2

  Bn thng gp kh khn g khi lm vic nhm? Ti th ch no cng kh.

  giai on u tin: "Giai on hnh thnh", phi truyn t c mc tiu cng vic

  mi ngi hiu v cng mun lm vi mnh l kh s lm ri. Vy m ngay sau

  , "Giai on sng gi" li ni ln. Mi ngi mt quan im, mt tng, mt phng

  php. Th l ci nhau, ri gin hn. Khng t khi "ngh chi" lun. Th l ph sn. Nu

  kho lo lm, vt qua c giai on ny th xem nh bn vt qua 2/3 chn ng

  gian kh nht. Qua giai on ny, mi ngi bt u bc vo "Giai on ha nhp".

  Nu l bn, bn s th no khi phi lm iu g theo cch khng phi ca mnh?

  Khng d dng g phi khng bn? D lc ny mnh hiu r mc tiu v hiu v sao cn

  lm nh vy.

  Nhng vt qua chnh mnh cng kh lm thay!

  Vt qua c "Giai on ha nhp", c nhm thc s hiu trch nhim, nhim v

  ca tng thnh vin, thu hiu nhau v bt u lm vic "n " hn. Mi thnh vin c

  gng hon thnh tt nhim v ca mnh v h tr cc thnh vin khc. V khi y, mi

  thnh vin u hiu, thnh cng ca ngi ny l hiu qu ca ngi kia v ca c nhm.

  Nhng t n "Giai on n ", bn cn phi trao i thng tin, lng nghe v phn

  hi tch cc. Ch khi thng tin thng sut, chng ta mi tm c s thu hiu, cng ngh

  v hnh ng v mc tiu chung.

  y l mt qu trnh rt quan trng trong sut qu trnh lm vic nhm v gip nhm

  lm vic "n " v hiu qu hn. Gi y, mt cng mt s ln hn 2 rt nhiu ln.

  Hc vin k nng Masterskills:

  Tr s: Tng 9, Ta nh Vietcomreal, S 68, ng Nguyn Hu, P.Bn Ngh, Qun

  1, Tp.HCM, VietNam

  Phone: 08- 22 - 194 - 047

  Hot line: 0907 - 000 - 277

  Thi gian lm vic: 8h30 ~ 17h30 (hng ngy, t Th hai n Th su)

  Email: info@masterskills.org

  Website: www.masterskills.org

  info@masterskills.orgwww.masterskills.org

 • HC VIN K NNG MASTERSKILLS - K NNG LM VIC NHM - PHT HUY SC MNH TNG HP

  Truc Phuong

  3

  Su tm: http://www.masterskills.org/

  http://www.masterskills.org/

Recommended

View more >