İMBK- GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI EİB SUNUMU

  • Published on
    30-Jun-2015

  • View
    1.900

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MBK- GELEN LETMELER PYASASI EB SUNUMU

Transcript

  • 1. GELEN LETMELERPYASASIFuat Korhan ErylmazGelien letmeler Piyasas Mdr23.03.2012

2. Trkiyede KOBler - IYllk Bilanoletme Kategorisialan Says Yllk Ciro veya Bykl Orta lekli < 250 25Mio TLveya 25Mio TL Kk < 50 5Mio TL veya 5Mio TLMikro< 10 1Mio TL veya 1Mio TL23.03.2012 3 3. Trkiyede KOBler - II 2009 yl TK Yllk statistikleri verilerine gre lkemizde 250denaz alan olan 3 milyon 222 bin giriim bulunmaktadr. Kaytl istihdamn yaklak %80ini KOBler salamaktadr. Yaratlan katma deerin %55i KOBlere aittir. 2003 ylndan gnmze kadarki dnemde KOB saysndaki art%50yi bulmutur.23.03.2012 4 4. Trkiyede KOBler - III 2006ylnda kullanlan KOB Kobi Kredileri ve Toplam Krediler (Milyar TL)kredileri yaklak 60 milyar TL800 700iken 2012-Ocak itibariyle KOB 600 500kredileri163 milyar TLyi400 300bulmutur. 200 100 0 Bu rakamlara gayri nakdi kredileride dahil edersek KOB kredileriKaynak: BDDKKOB Kredileri (Nakdi)Toplam Krediler (Nakdi)2006 iin 78 milyar TLye 2012- KOB Kredilerinin Tm Krediler indeki Pay*Ocak iinde 208 milyar TLye 30% 27% 27% 25%kmaktadr. 20% 23%21%24% 24%24% 15% 10% KOBkredilerinin tm krediler 5%ierisindeki pay 2006 ylnda0%%27 iken 2012-Ocak sonunda *Nakdi Krediler%24 civarndadr. Kaynak: BDDK23.03.2012 5 5. Trkiyede KOBler - IV 2010 ylnda ihracatn %60,1i 0-249alan Saysna Gre D Ticaret(%) hracatkii alan ve KOB olarak70thalatdeerlendirilen giriimler tarafndan60 57,8gerekletirildi. thalatn ise %42,1i50KOBler tarafndan yapld. 40 39,6 30 24,6 19,2 19,2 hracatta 0-9 kii alan mikro 20 16,4 16,1giriimlerinpay %16,4 106,70,3 0,1olurken, %24,6s 10-49 kii alan 0kk lekli giriimler, %19,2si 50-0-910-4950-249 250+ BelirsizKaynak : TK249 kii alan orta lekli giriimlertarafndan gerekletirildi. 2009 ylnda ihracatn %59,8i 0-249 kii alan ve KOB olarak deerlendirilengiriimler tarafndan gerekletirilmiken, ithalatn %40,1i KOBler tarafndanyapld.23.03.2012 6 6. Trkiyede KOBler - V KOSGEB veritabannda KOB leindeki malat Sanayi letme Sahiplerinin EitimDzeyi (2007)kaytl imalat sanayi 0.4% 4.1%KOBlerine ilikinverilere gre 36.0% 28.6%Doktorailetmelerin tepeYksek Lisansniversiteyneticilerinin yaklak29.3%Liselk-Orta Okul%70i ayn zamandailetme sahibidir. Kaynak: KOSGEB Yukarda bulunan grafie gre de bu iletmelerin sahiplerinin%65i lise ve alt eitim dzeyine sahiptir. 23.03.2012 7 7. Halka Almann Faydalar Halka alma;Finansman (1) irketin srdrlebilirlii iin frsatlar sunar. TannrllKredibilite (5) Likidite (2) artrr, kredibilite salar.Halka zkaynak salar ve kredi Arz bulmay kolaylatrr, ucuzlatr. Paylara likidite kazandrr.Tannrlk (4)Kurumsallama (3) irket deeri iin referans oluturur. Yatrmclara k alternatifi sunar. 23.03.2012 8 8. 10 20 25 35 15 305 0 1990 1991 3525 199214 199316 1994 25 199529 1996 27 199729 199820 199910 200035 20011 4 2002 2 2003 2004 12 9 2005 200615 9 2007 2008 2 1 2009 Gerekleen Halka Arz Says 2010 22 2011 27 6 *2012 *23 Mart 2012 tibariyle23.03.20129 9. Gelien letmeler Piyasasnn Kurulu Amac Kk ve orta lekli irketlerin paylarnn ilem grecei effaf ve dzenli bir piyasa oluturmak Sermaye piyasas imkanlarna ve MKBye eriimi kolaylatrmak Yatrmclarn bilgilendirilmesi ve risklerin doru tanmlanmasnn temini iin ayr bir piyasa oluturmak23.03.2012 10 10. GP Listesine Kabul ve lem Grme-I SPK tarafndan kayda alnan paylar, MKB kotasyon artlarnn saysal kriterlerinisalayamayan irketlerin paylar, Yeni pay alma haklarnn ksmen veya tamamenkstlanmas suretiyle sermaye artrm ya datahsisli sermaye artrm sonucunda ihraedilecek paylar. 23.03.2012 11 11. GP Listesine Kabul ve lem Grme-II Ortaklarn sahip olduu paylarn sat ve bupaylarn GP Listesine kabul bavurusuyaplamaz. Paylar ilem grecek irketin bir PiyasaDanman (PD) ile anlamas bulunmaszorunludur. GP Listesine kabul bavurusu irket ile PDtarafndan birlikte yaplr.23.03.2012 12 12. Paylar lem Grecek irketler Anonim irketler olma zorunluluu bulunmaktadr. irketlerde MKB tarafndan belirlenmi snrlayc artlararanmamaktadr. (karllk, faaliyet sresi,sermayebykl, piyasa deeri, vb.) irketin GPin nitelik ve amalarna uygun olup olmad PDtarafndan deerlendirilir. PD, irkete ilikin inceleme yaparak gerekli belgeleri ve irketraporunu hazrlar. MKB tarafndan herhangi bir inceleme yaplmaz, PDnin irketraporu deerlendirilerek ilem grme karar MKB YnetimKurulu tarafndan verilebilir.23.03.2012 13 13. Risk Bildirim Formu Arac kurulular, GPte ilem grecek paylarnbirincil ve ikincil piyasa ilemlerine araclkyapmadan nce mterilerini aadaki hususlardabilgilendirmekle ykmldr. irket paylarnn GP Listesine kabul edilme prosedr Piyasa danman uygulamas Finansal tablolarn aklanmasna dair farklar GPte yatrm yapmann riski Arac kurulularn, ilemlerine araclk yapmadannce mterilerine bu konularda bilgiler ieren GPRisk Bildirim Formunu imzalatmalar gerekmektedir.23.03.2012 14 14. GP Listesine Kabul ve lem Grme-III Bamsz Denetimden irketGemi Yl SonuBilanosu2irketin Hukuki DurumununSPK8 Belgelenmesi 3 KaytBelgelerBavurusu irket Ana10Szlemesinin BeyanGP Listesi4 Taahhtname Kabul1 Uygun Olmas PDABavurusu Yeni Pay Alma Haklar Kstlanarak hra Edilen Paylar 5Borsa Kotuna alnmaartlarna sahip olmamak 6Piyasa DanmanncelemePDnin OlumluDeerlendirme 7Raporu 9 Hazrlk 23.03.2012 15 15. Piyasa Danmannn (PD) Grevleri GP Listesine kabul bavurusu ncesinde gereklihazrlklarn tamamlanmasnda irkete yardmcolmak. Kabul bavurusunda Borsaya sunulacak olanbelge, beyan ve irket raporunu hazrlamak. GP Listesine kabul sonrasnda irketin SPK veBorsa dzenlemelerine uyumunun salanmas iindanmanlk hizmeti vermek. PD, grevini yerine getirirken SPK ve Borsa dzenlemelerine uymak, drst ve tarafsz olmakla ykmldr. 23.03.2012 16 16. PDlerin YetkilendirilmesiPD olabilecek irket trleri: Yatrm danmanl yetki belgesi veya halka arza araclkyetki belgesine sahip Arac Kurulular Yatrm danmal yetki belgesine sahip Portfy Ynetimirketleri Giriim Sermayesi Yatrm OrtaklklarPD, MKB Ynetim Kurulu kararyla yetkilendirilir.Yetki verilen kurulular Piyasa Danman Listesine (PDL) alnr. 23.03.2012 17 17. Yetkili Piyasa Danmanlar (PD) Arac17Kurumlar adet PortfyYnetimirketleri Henz PD olarak yetkilendirilmi bir Giriim kurumSermayesibulunmamaktadr. YatrmOrtaklklar 23.03.2012 18 18. Paylarn Sat Yntemleri23.03.2012 19 19. GP Listesi cretleriGP Listesine kabul creti: GP Listesine kabul iin yaplan her bavurudabavuruya konu paylarn nominal tutar zerinden alnr(on binde bir).GP Listesinde bulunma creti: Paylar GP Listesinde bulunan irketler, paylar GPListesinde kaldklar srece her yl GP Listesindebulunma creti derler (GP Listesine kabul cretinindrtte biri).MKB sz konusu cretleri 2012 yl sonuna kadaralmayacaktr.23.03.2012 20 20. GPte Uygulanan lem Yntemleri Piyasa Yapcl Srekli Mzayede Yntemi Tek Fiyat Yntemi 23.03.2012 21 21. Piyasa Yapcl Srekli Mzayede Yntemi Yetkili bir piyasa yapcnn ilem srasnda grevyapmak zere bavurmas gereklidir. Piyasa Yapc (PY) tarafndan verilen ift tarafl alm-satm kotasyonunun katks ile likit ve srekli birpiyasann olumas kolaylar. Bir ilem srasnda, tek bir PY grev yapabilir. Bir PY, birden fazla sayda ilem srasnda grevyapabilir. 23.03.2012 22 22. Tek Fiyat Yntemi Belirlenen zaman dilimi boyunca Borsaya iletilenemirlerin, en ok ilem miktarn gerekletirecekekilde belirlenen tek fiyat seviyesinden vencelik kurallarna uygun olarak eletirilmesiyntemidir. Tek fiyat ynteminde her bir seans iinde iki kerefiyat belirlemesi yaplacaktr. 23.03.2012 23 23. KOBler in Sunulan Avantajlar-I Paylar GPte ilem grecek olan firmalardan alnanve resmi tarife ile belirlenmi MKB, SPK ve MKKcretleri, standart cretlerinin onda biri seviyesineekilmitir. Ayrca MKB cretleri 2012 yl sonuna kadaralnmayacaktr. MKB Hisse Senetleri Piyasas pazarlarnda ilemgren irketler MKB tarafndan tm sermayetutarlar zerinden cretlendirilirken, GP Listesicretleri sadece irketin GP Listesinde bulunanpaylarnn tutar zerinden alnmaktadr.23.03.2012 24 24. KOBler in Sunulan Avantajlar-II Sadece ylsonu finansal tablolarn bamsz denetimden gemiolmas yeterlidir. Ara dnem finansal tablolar iin bu artaranmamaktadr. GP Ynetmeliinde bavurunun kabul iin nitelik veyanicelie ilikin (karllk, faaliyet sresi, zsermaye byklvb.) bir kriter tanmlanmamtr. Paylar GPte ilem gren ortaklklar, Kurul kaydna alndklartarihi izleyen hesap dnemi boyunca birinci temettdatmayabilir. (Seri IV, No 39) (Genel) Firmalar, ihra edilen sermaye piyasas aracnn toplamsatbedelinin3.000.000 TLnin altnda olmasdurumunda, SPKca izahname dzenleme ykmllndenmuaf tutulabilirler. (Seri IV, No 39) 23.03.2012 25 25. KOBler in Sunulan Avantajlar-III Ynetim kurulu ile pay sahipleri arasndaki iletiimisalayan pay sahipleri ile ilikiler birimininoluturulmas zorunluluundan muaf tutulma, SP mevzuatndan kaynaklanan ykmllklerinyerinegetirilmesindeve kurumsalynetimuygulamalarnda koordinasyonu salayanbirpersonelin grevlendirilmesi zorunluluundan muaftutulma (Seri IV, No 41). Kurumsal Ynetim lkeleri erevesinde zorunluolarak atanmas gereken Bamsz Ynetim Kuruluyesi artndan muaf olma. (Seri IV, No 56)23.03.2012 26 26. KOBler in Sunulan Avantajlar-IV SPK, KOSGEB, MKB ve TSPAKB arasnda imzalan ibirliiprotokol, ve bu kapsamda KOSGEB tarafndan hazrlanandestek paketi ile, KOSGEBe kaytl olan ve GPte ilem grmekriterlerine sahip olan KOBlere halka alma masraflarnnkarlanmas iin aadaki oran ve tutarlarda geri demesizdestek verilecektir.Destek demesi OranDestek Unsurlar st Limiti (TL) (%)*Piyasa danman danmanlk hizmet bedeli (azami 2 yl) 60,000 75Bamsz denetim hizmeti bedeli20,000 75SPK kurul kaydna alma cretiMKB Gelien letmeler Piyasas Listesine kabul creti 10,000 100Merkezi Kayt Kuruluu masrafArac kurulua denecek araclk komisyonu 10,000 75 * % 75lik demede % 25lik ksm KOB paylarnn GPte ilem grmesinden sonra denecektir. 23.03.2012 27 27. GPte Mevcut DurumPaylar GPte lem GP Listesine Kabul Yrrlkte BulunanGren irketlerBavurularPDAlar Paylar GPte ilemGncelde 11 adet PDA gren 5 adet firmau anda paylarn GPyrrlktedir. bulunmaktadr. Listesine kabul ve Berkosan Yaltm, ilem grmesi iinVanet Gda,yaplm 5 adet bavuruBerkosan Yaltm bulunmaktadr. Osmanl MenkulHitit Holding, Vanet GdaSanifoam Snger Sa