Iso 9001 awareness

 • View
  1.450

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. NGUYN TC CA LP HC 1.ng gi 2.Khng lm vic ring 3.in thoi ch rung 4.Tham gia nhit tnh bi ging
 • 2. CHNG TRNH O TO ISO 9001:2008 NI DUNG BI GING Tng quan v Qun l cht lng Gii thiu v t chc ISO v b tiu chun ISO 9000 Nhng Yu cu trong tiu chun ISO 9001:2008 Tm hiu v 8 nguyn tc qun l cht lng
 • 3. Ni dung: 1 Khi nim v cht lng 2 Cc m hnh v qun l cht lng 3 Chu trnh qun l PDCA Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 4. DOANH NGHIPKHCH HNG CNH TRANH CHI PH THNG HIU Vn ca cht lng khng phi ch mi ngi khng bit n n, m chnh l ch h c tng l h bit Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 5. Ci no cht lng tt hn? Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 6. CHT LNG L G? Cht lng l s ph hp vi nhng yu cu hay c tnh nht nh Gio s CROSBY M Cht lng l ph hp cho s dng Cht lng l s tha mn nhu cu ca th trng vi chi ph thp nht Gio s JURAN M Gio s ISHIKAWA Nht Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 7. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 8. Mc ca mt tp hp cc c tnh vn c p ng cc yu cu. ( 3.1.1 ISO 9000:2005) Cht lng l g? Yu cu: Nhu cu mong i c cng b, ngm hiu chung hay bt buc. - Yu cu ngm hiu chung: yu cu mang tnh thng l, ph bin, ngm mong i. - Yu cu c cng b: nhng yu cu c quy nh c th. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 9. CHIN LC QUN L CHT LNG Qun l cht lng l Cc hot ng c phi hp nh hng v kim sot mt t chc v cht lng (3.2.6- ISO9000:2005). Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 10. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 11. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng L hot ng nh gi s ph hp thng qua vic o, xem xt, th nghim, nh c mt hay nhiu c tnh ca i tng v so snh kt qu vi yu cu nhm xc nh s ph hp ca mi c tnh.
 • 12. Man : Con ngi Method : Phng php Material : Nguyn liu Machine: My mc thit b Information: Thng tin 4M + 1I Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 13. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 14. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 15. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 16. Qun l cht lng l cc hot ng c phi hp nh hng v kim sot mt t chc v cht lng Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 17. L phng php qun l mt t chc tp trung vo cht lng vi s tham gia ca mi ngi nhm t c s thnh cng lu di thng qua vic tho mn khch hng v em li li ch cho cc bn lin quan Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 18. Bn c bit? "Ngi Nht lm c, ti sao chng ta khng...?" Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 19. Dr.William Edwards Deming (1900-1993) c xem l "cha ca qun l cht lng. Trong tng lai s c hai loi doanh nghip cc doanh nghip trin khai Cht lng ton din v cc doanh nghip phi ng ca. Bn khng phi trin khai Cht lng ton din nu s sng cn (ca doanh nghip bn) khng phi l iu bt buc Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 20. 1. Son tho v ph bin rng ri trong ton cng ty ngh quyt v mc tiu, nhim v ca cng ty. Lnh o cng ty phi th hin s kin nh vi mc tiu ci tin sn phm, dch v nu trong ngh quyt. 2. Chp nhn ci mi. 3. Chm dt ngay s l thuc vo kim tra mang tnh phong tro. 4. Ngng ngay vic la chn cc bn cung ng trn c s gi hi. 5. Thng xuyn v lin tc ci tin h thng sn xut, dch v. 6. Thc hin o to ngh nghip. 7. Khng nh vai tr ca lnh o cp cao. 8. Khng e ngi trong vic by t kin, quan im. 9. Tho g cc hng ro ngn cch gia cc b phn. 10. Hn ch cc khu hiu, li ha sung, trnh thc y cng nhn lm vic m khng cung cp cc phng php cho h. 11. Hn ch nh mc cng vic theo ch tiu s lng. 12. Xo b s cch bit ngi cng nhn c quyn t ho v cng vic. 13. Thc hin mt chng trnh rng ri v o to v s hon thin. 14. Mi ngi trong doanh nghip phi lun lun phn u theo kp cc bin i. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 21. P: Lp k hoch D: Thc hin k hoch C: Kim tra A: Khc phc sai li Ci g? Ai? Ti sao? Khi no? u? Nh th no? Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng
 • 22. Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng 8 NGUYN TC QUN L CHT LNG
 • 23. Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng
 • 24. Lnh o cc t chc cn phi xc nh mc ch, phng hng thng nht cho t chc ca mnh. H cn phi to v duy tr mi trng ni b m mi ngi tham gia tch cc vo vic t c cc mc tiu ca t chc. Nguyn tc 2: S lnh o Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng
 • 25. Mi ngi tt c cc cp l yu t ca mt t chc v vic huy ng h tham gia y s gip cho vic s dng nng lc ca h v li ch ca t chc H thng Kaizen ca Toyota mi nm to ra trung bnh khong 60-70 tng/nhn vin. Hn 90% trong s c p dng. Nguyn tc 3: S tham gia ca mi ngi Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng
 • 26. Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng
 • 27. Kt qu mong mun s t c mt cch hiu qu hn khi cc ngun lc v cc hot ng lin quan c qun l nh mt qu trnh. Nguyn tc 4: Tip cn theo qu trnh u vo Qu trnh u ra Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng
 • 28. Vic xc nh, nm vng v qun l mt h thng bao gm nhiu qu trnh lin quan n nhau nhm t ti mc tiu nh, gip nng cao hiu qu v hiu lc ca t chc. Nguyn tc 5: Tip cn theo h thng Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng
 • 29. Ci tin lin tc phi c coi l mt mc tiu thng trc ca t chc. Nguyn tc 6: Ci tin lin tc Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng
 • 30. Mi quyt nh v hnh ng ca h thng qun l hot ng kinh doanh mun c hiu qu phi c xy dng da trn vic phn tch d liu v thng tin. Nguyn tc 7: Quyt nh da trn s kin Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng
 • 31. Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng
 • 32. Phn III: Gii thiu v t chc ISO v b tiu chun ISO 9000 L tn ca mt t chc quc t v tiu chun ha. L mt t chc phi chnh ph ln nht trn th gii. Ra i v hot ng t 23/2/1947. Tr s chnh t ti Geneve - Thy S Tn gi y l: THE INTERNATIONAL OZGANIZATION FOR STANDARDIZATION ISO l g?
 • 33. THNH VIN C 163 thnh vin v Vit Nam l thnh v