Jelena Vlahović - Reciklaža

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    856

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p>RECIKLAA</p> <p>RECIKLAAJELENA VLAHOVIMentor: Valentina RutoviO 20. oktobar SivacRECIKLAAReciklaa je proces izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korienje u iste ili sline svrhe. Proces ukljuuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorienih stvari i materijala. Vano je odvojiti otpad prema vrsti jer se mnoge otpadne materije mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. Sve to moe ponovo da se iskoristi a ne da se baci je recikliranje.RECIKLAA PAPIRAPapir se dobija iz celuloze,sirovine koja je osnovni sastojak drveta. Potrebo je posei brojna stabla da bi se proizveo papir. Poto govorimo o prirodnom resursu potrebno je brinuti o njegovoj koliini. Mogue je reciklirati sve vrste novina, karton, papirne i kartonske kesa, papir za pisanje i ambala u od papira i kartona i to od 5-7 puta.RECIKLAA ELEKTRINOG OTPADAElektronski i elektrini otpad spade u kategoriju opasnog otpada. Obuhvata: kune aparate, rasvetnu opremu, elektronske igrake, mediciOvi proizvodi sadre ivu, olovo, kadmijum, berilijum itd. Ukoliko se nepropisno bace ili odloe na komunalnu deponiju, zagauju i unitavaju ivotnu sredinu i mogu dovesti do pojave oboljenja jetre, bubrega, mozga, kancera Savetuje se kupovina kvalitetnih proizvoda i popravka starihnske ureaje aparata.RECIKLAA PLASTIKEPlastika je materijal koji se dobija iz nafte, rude koja s Pri spaljivanju 4 plastine kese potroi se onoliko koseonika koliko je potrebno oveku za 1 dan, to govori o opasnosti unitavanja i spaljivanja plastike. Zato su najbolje reenje preventivne mere, izbegavanje kupovine i korienje plastine ambalae i kesa.e nalazi u unutranjosti Zemlje. pojavile posebne vrste plastike koje se mogu reciklirati i takva plastika na sebi ima znak reciklae. Takvu plastiku je potrebno sakupljati i reciklirati. RECIKLAA STAKLAStaklo se proizvodi od prirodnih materijala: kvarcni pesak, voda, kre i treba voditi rauna o njihovim zalihama. U procesu proizvodnje stakla troi se dosta energije, a u vazduh se isputa velika koliina tetnih gasova.Glavne prednosti reciklae stakla su:- uteda energije (25%),- minimalno zagaenje vazduha,- reciklaom jedne tone stakla utedi se 30 tona nafte.RECIKLAA METALAOd metala se prave: automobili, autobusi, vozovi, avioni, friideri, poreti, boice za dezodoranse, limenke za napitke, kutije za kreme i sl. Metali se dobijaju preradom odgovarajuih ruda. U procesu, najpre se iskopavaju rude ime se naruavaju ili unitavaju itavi predeli (livade, brda, planine). Zatim se vri preiavanje rude ispiranjem u vodi, koja se na taj nain zagauje.Recikalaa organskog otpadaU organski otpad ubrajamo sav biorazgradivi otpad, npr. ostatke voa i povra, ljuske jaja, talog kafe, ostatke aja (s vreicama), biljne ostatke iz bate i sl. Kompostiranje je, naime, prastara metoda pretvaranja organskih ostataka stvari u plodni humus. Kompostiranjem iz organskog otpada nastaju vredne organske stvari koje poboljavaju strukturu tla, pomau zadravanju vlage, tlo ine prozranijim, poveavaju mikrobioloku aktivnost tla, obogauju ga hranjivim sastojcima te poveavaju otpornost biljaka na stetocine i bolestiRECIKLAOM POMAEM Recikliram jer :- manje se unitava priroda jer reciklaom uvam prirodne sirovine,- smanjujem uticaj otpada na zagaenje vode, vazduha i zemlje,- uvam ivote i zdravlje biljaka i ivotinja i svih koje volim,- smanjujem koliinu energije da bi se neto proizvelo,- tedim novac, jer ovim proizvodi pojeftinjuju,- tedim prostor koji bi bio uniten za deponije otpada,- tedim prostor u prirodi koji bi bio uniten zbog sirovina,- inim nau okolinu istom i lepom.</p>