K to 12 presentation tagalog vesion

  • Published on
    14-Aug-2015

  • View
    47

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. Ano ang programang K to 12? Saklaw ng K to 12 Program ang 13 taon ng basic education: Kindergarten hanggang Grade 3 Grade 4 hanggang Grade 6 Grade 7 hanggang 10 (Junior High School) Grade 11 hanggang 12 (Senior High School) </li><li> 2. Bakit natin ipinapatupad ang 13 taon ng basic education? Ang Pilipinas ang pinakahuling bansa sa Asya at isa na lamang sa tatlong bansang mayroong 10-year pre- university cycle sa buong mundo (Angola at Djibouti) Sinasabing ang 13 taong programa ang pinakamainam na panahon para mabigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ang mag-aaral para maging handa para sa trabaho, kolehiyo, o negosyo. Ito rin ay kinikilalang pamantayan para sa mga estudyante at propesyunal sa buong mundo. </li><li> 3. Ano na ang nagawa upang maging handa para sa K to 12? SY 2011-2012: Unang ipinatupad ang Universal Kindergarten SY 2012-2013: Simula ng pagpapatupad ng Enhanced Curriculum para sa Grade 1 at Grade 7. 2013: Pagsasabatas ng Enhanced Basic Education Act o K to 12 Program 2014: Pagsasabatas ng kurikulum para sa Grade 11-12 </li><li> 4. Ngayong 2015, patuloy tayong naghahanda para sa malawakang implementasyon ng Senior High School sa SY 2016-2017. </li><li> 5. Nasa ika-limang taon na tayo ng pagpapatupad ng programang K to 12. Senior High School ang ating huling milya. Lahat ng 220 dibisyon ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay tapos nang magplano at mayroon na ring bilang sa enrolment na mas maaga ng isang taon. Ang mga planong ito ay sinuri ng isang hiwalay na grupo at naisapinal matapos ang konsultasyon kasama ang mga stakeholders. </li><li> 6. Silid-aralan: Nakapagpatayo na ang Kagawaran ng 66,813 silid-aralan mula 2010 hanggang 2013. Mayroong 33,608 silid- aralan ang natapos at itinatayo simula noong 2014. Sa huling tala noong March 31, 2015, mayroong 5,868 na pampublikong paaralan ang magkakaroon ng Senior High School. Noong March 31, 2015, ang DepEd ay nakapagbigay na ng provisional permits sa 1,122 pribadong eskwelahang inaasahang magbibigay ng Senior High School sa 2016. </li><li> 7. Guro: Mula 2010 hanggang 2014, tumanggap ng 128,055 na bagong guro. Ang Kagawaran ay tumatanggap ng dalawang klase ng guro: ang gurong magtuturo ng core subjects at ang mga gurong magtuturo ng specialized subjects sa bawat track. Ang Kagawaran ay tatanggap ng 30,000 guro para sa Senior High School sa 2016. </li><li> 8. Aklat: Ang mga kagamitan sa pag-aaral ay kasalukuyang ginagawa para sa elementary hanggang sa Junior High School, habang ang mga aklat naman para sa Senior High School (na mayroong specialized subjects) ay kasalukuyang sumasailalim sa bidding process. </li><li> 9. Kurikulum: Ang kurikulum ng K to 12 ay standards- at competence-based. Ito ay pangkalahatan at ginawa base sa pangangailangan ng mag-aaral at komunidad. Ang kurikulum ay ginawa at makikita sa website ng Kagawaran. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang buong kurikulum ay digitized at ginawang bukas sa publiko. </li><li> 10. Private SHS: Mayroong 1,456 pribadong eskwelahan ang mayroong permit na magpatakbo ng SHS at mahigit sa isang libong aplikasyon pa ang kasalukuyang ipinoproseso. </li><li> 11. Paano naapektuhan ng K to 12 ang kurikulum? Ano ang mga subject na idinagdag at aalisin? Pinahusay ng K to 12 ang kasalukuyang kurikulum na mas nakapokus upang mabigyan ng mastery ang kasanayan at karunungan ng mag-aaral sa bawat subject. </li><li> 12. Paano naapektuhan ng K to 12 ang kurikulum? Ano ang mga subject na idinagdag at aalisin? Pinagtitibay ng K to 12 ang core subjects tulad ng Mathematics, Science, at Language. Sa Senior High School (Grade 11 at Grade12), magkakaroon ng tracks na siyang akma sa layunin at gusto ng mag-aaral. </li><li> 13. Paano pipili ng SHS track ang mga mag- aaral? Sumasailalim sa pagtatasa ang mga mag- aaral upang matukoy ang kanilang mga interes. Kasama rito ang aptitude test, career assessment exam, at occupational interest inventory. Magkakaroon din ng mga gawain sa career advocacy upang makatulong at gumabay sa mga mag-aaral sa kanilang pagpili ng Senior High School track. </li><li> 14. Paano tinutukoy ang Senior High School track na iaalok sa isang lugar? Nakabatay sa pangangailangan at kakayahan ng komunidad at interes ng mag-aaral ang uri ng track na iaalok sa isang lugar. </li><li> 15. Nangangahulugan bang dagdag-dalawang taon ang SHS sa High School? Ang dagdag na dalawang taong ito ay magbibigay sa mga mag-aaral ng mga kasanayang maghahanda para sa kanilang hinaharap, maging ito man ay sa: Trabaho Negosyo Pagpapatuloy ng Tech-Voc training Kolehiyo </li><li> 16. Masisiguro ba ng SHS ang trabaho? Hindi masisiguro ng SHS ang trabaho NGUNIT nagbibigay ito ng mga sumusunod na oportunidad: Maglalagay ng standard requirements upang masigurong ang mga nagsipagtapos ay may sapat na kaalaman upang makapasok sa trabaho. </li><li> 17. Masisiguro ba ng SHS ang trabaho? Maaari nang mag-apply para sa TESDA Certificates of Competency (COCs) at National Certificates (NCs) upang makapagbigay nang mas mainam na oportunidad sa trabaho. </li><li> 18. Masisiguro ba ng SHS ang trabaho? Magbibigay rin ng partnerships sa ibat ibang kumpanya para sa mga kursong teknikal at bokasyonal. </li><li> 19. Masisiguro ba ng SHS ang trabaho? Maaari ka nang magkaroon ng karanasan sa trabaho habang nag-aaral pa, at maaari na rin tanggapin agad ng kumpanya ang mga magsisipagtapos. </li><li> 20. Isasama na rin ngayon ang mga entrepreneurship courses. Dahil dito, maaari ka nang magtayo ng sariling negosyo pagkatapos, o ipagpatuloy pa ang iyong edukasyon hanggang sa kolehiyo. </li><li> 21. Paano maaapektuhan ng SHS ang pag-aaral sa kolehiyo? Ang SHS, bilang parte ng K to 12 Basic Curriculum, ay binuo base sa kurikulum ng Commission on Higher Education (CHED)-ang kagawarang namamahala para sa mga pamantasan at unibersidad sa Pilipinas. </li><li> 22. Paano maaapektuhan ng SHS ang pag-aaral sa kolehiyo? Sinisigurado ng Senior High School na mayroon nang sapat na kaalaman, kakayahan at kasanayang kinakailangan pagtungtong sa kolehiyo. </li><li> 23. Kailangan ba talaga ang SHS? Kailangan bang tumungtong sa SHS ang estudyante? Oo, ito ang nakasaad sa ating batas. Simula SY 2016-2017, ikaw ay dapat nang sumailalim sa Grade 11 at 12 upang makapagtapos mula sa High School. </li><li> 24. Kung hindi tutungtong sa SHS, anong mangyayari sa estudyante? Ikaw ay magiging isang Grade 10 completer at hindi isang High School Graduate. Ang mga elementary graduate ay mga mag-aaral na nakapagtapos sa Grade 6, ang mga high school graduates naman ay ang mga mag-aaral na nakapagtapos ng Grade 12. </li><li> 25. Ano ang matututunan sa SHS na hindi kabilang sa kasalukuyang kurikulum ng high school? Ang Senior High School ay sumasakop sa walong learning areas bilang parte ng core curriculum nito, at mayroong particular na tracks (katulad ng mga kurso sa kolehiyo) base sa apat na disiplina: Academic (kasama ang Business, Science &amp; Engineering, Humanities &amp; Social Science, at isang General Academic strand) </li><li> 26. Ano ang aking matututunan sa SHS na hindi kabilang sa kasalukuyang kurikulum ng high school? Technical-Vocational-Livelihood (na mayroong highly specialized subjects at TESDA qualifications) Sports Arts &amp; Designs </li><li> 27. Saan ipatutupad ang Senior High School? Magbibigay ba ng SHS ang eskwelahan? Ang mga pampubliko at pampribadong eskwelahan, kasama na ang mga kolehiyo, unibersidad at teknikal na institusyon ay maaaring magbigay ng Senior High School. Mayroon ding mga stand-alone Senior High School na itatayo ang DepEd at mga pribadong organisasyon. </li><li> 28. Maaari bang magkaroon ng Senior High School ang mga paaralan bago ang SY 2016-2017? Oo. SY 2015-2016 pa lamang ay maaari nang magbigay ng Senior High School ang mga paaralan sa mga interesadong estudyante. Subalit, hindi sapilitan ang pagkuha ng Senior High School para sa mga estudyante at pribadong paaralan. At sa mga estudyanteng pipiliing kumuha ng Senior High School sa pribadong paaralan bago ang SY 2016-2017, walang funding assistance na ibibigay ang gobyerno. </li><li> 29. Nangangahulugang ba na dagdag gastos ang dagdag dalawang taon ng High School? Hindi naman sa ganoon. </li><li> 30. Ang Senior High School ay kumukumpleto sa basic education sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman at kasanayan sa bawat high school graduate na para sa trabaho, negosyo at mas mataas na edukasyon. Ito ay isang step up mula sa 10-year cycle kung saan ang mga nagsipagtapos sa high school ay nangangailangan pa ng mas mataas na edukasyon (at gastusin) para maging handa sa mundo. </li><li> 31. Libre ang SHS sa pampublikong paaralan. Mayroon ding voucher program para sa mga nagsipagtapos mula sa public junior high school at maging sa ESC beneficiaries ng mga pampribadong eskwelahan kung ipagpapatuloy nila ang SHS sa mga pampribadong paaralan. Ito ay nangangahulugang na ang pasaning gastos para sa dagdag dalawang taon ay hindi buong tutustusan ng mga magulang. </li><li> 32. Ano ang mga benepisyo ng Voucher Program? Para sa mga estudyante Ang Voucher Program ay makapagbibigay ng de-kalidad na edukasyon para sa lahat ng klase ng estudyante. Magkakaroon ng pagkakataong makapili ng paaralan ang mga mag-aaral na walang pinansyal na kakayahan. </li><li> 33. Ano ang mga benepisyo ng Voucher Program? Para sa mga pribadong paaralan Ang mga pampribadong SHS ay maaaring magkaroon ng mas malawak na oportunidad- ang mga mag-aaral mula sa public junior high schools. </li><li> 34. Paano makakaapekto ang K to 12 sa college curriculum? Ang College General Education curriculum ay magkakaroon ng mas kaunting units. Ang mga kursong nakuha na sa Basic Education ay matatanggal mula sa College General Education curriculum. </li><li> 35. Naririnig kong marami raw ang hindi nakonsulta sa K to 12. Totoo ba ito? Ang DepEd ay palaging bukas sa pagpapaplano at implementasyon ng K to 12. Nagkaroon na ng regular na konsultasyon kasama ang ibat ibang sektor simula noong 2010, bago naipasa ang batas, noong binubuo ang IRR at maging nang maipatupad ito. Ang mga representante ng DepEd ay dumalo na sa ibat ibang pagtitipon, komperensya, pati na sa mga legislative inquiries, ukol sa K to 12. </li><li> 36. MARAMING SALAMAT PO! </li></ol>