Khóa học KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ HIỆU QUẢ

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    13.129

  • Download
    3

DESCRIPTION

Gii thiu kha hc K NNG GIAO TIP NG X do trc tip i ng Tc gi - Din gi Tm Vit o to, hun luyn. Cc lp hc c khai ging vo 18h00 Th Hai v Th Ba hng tun ti 347 i Cn, Ba nh, H Ni.

Transcript

  • 1.Kha hc K NNG GIAO TIP NG X Khai ging lin tc 18h00 Th Hai & Th Ba hng tun ti 347 i Cn, HN

2. Kha hc K NNG GIAO TIP NG X Khai ging lin tc 18h00 Th Hai & Th Ba hng tun ti 347 i Cn, HN"S n cho ta ci lc, s cho ta ci ch, s bang giao cho ta ci nghip" "Ni l bc, im lng l vng, lng nghe l kim cng" 3. Kha hc K NNG GIAO TIP NG X Khai ging lin tc 18h00 Th Hai & Th Ba hng tun ti 347 i Cn, HNGiao tip l hot ng khng th thiu i vi mi con ngi, mi t chc v x hi. Giao tip chnh l mn n tinh thn hng ngy ca mi chng ta. Cht lng giao tip to nn cht lng cuc sng. Kha o to gip hc vin nng cao k nng giao tip v lng nghe sng t tin, hnh phc v thnh t. 4. Kha hc K NNG GIAO TIP NG X Khai ging lin tc 18h00 Th Hai & Th Ba hng tun ti 347 i Cn, HNMc ch kha hcHc vin giao tip t tin, lng nghe ch ng, hi p hiu qu, thu hiu bn thn v i tc. 5. Kha hc K NNG GIAO TIP NG X Khai ging lin tc 18h00 Th Hai & Th Ba hng tun ti 347 i Cn, HNNi dung chnh ca kha hc Thu hiu c ch hnh vi ca con ngi: Lp trnh n-ron, nhn dng, phn x Ti lp trnh bn thn xut sc giao tip ng x hiu qu K nng giao tip Khi nim v tm quan trng ca giao tip Nguyn nhn giao tip tht bi K nng giao tip hiu qu 6. Kha hc K NNG GIAO TIP NG X Khai ging lin tc 18h00 Th Hai & Th Ba hng tun ti 347 i Cn, HNNi dung chnh ca kha hc K nng lng nghe hiu qu Khi nim v tm quan trng ca lng nghe Nguyn nhn nghe khng hiu qu K nng lng nghe hiu qu K nng hi p hiu qu Khi nim hi p K nng hi p 7. Kha hc K NNG GIAO TIP NG X Khai ging lin tc 18h00 Th Hai & Th Ba hng tun ti 347 i Cn, HNHc vin thc hnh k nng giao tip qua phng php Hc qua tri nghim 8. Kha hc K NNG GIAO TIP NG X Khai ging lin tc 18h00 Th Hai & Th Ba hng tun ti 347 i Cn, HNHc vin tho lun nhm v trao i v nhng tnh hung giao tip trong cuc sng. 9. Kha hc K NNG GIAO TIP NG X Khai ging lin tc 18h00 Th Hai & Th Ba hng tun ti 347 i Cn, HNThng qua cc bi tp tri nghim, hc vin t rt ra nhng bi hc ng dng trong giao tip ng x vi s h tr ca ging vin. 10. Kha hc K NNG GIAO TIP NG X Khai ging lin tc 18h00 Th Hai & Th Ba hng tun ti 347 i Cn, HNTm Vit p dng qu o to bao gm cc trit l, quy trnh, bi tp, cu hi, bi ht, tr chi nhm pht huy ti a kh nng hc tp ca hc vin. 11. Kha hc K NNG GIAO TIP NG X Khai ging lin tc 18h00 Th Hai & Th Ba hng tun ti 347 i Cn, HNThi gian:6 bui hc trong 2 tun 18h00 20h30 Th 2/4/6 hoc 3/5/7a im 347 i Cn, Ba nh, H Ni 12. Kha hc K NNG GIAO TIP NG X Khai ging lin tc 18h00 Th Hai & Th Ba hng tun ti 347 i Cn, HNHc ph:495.000/ngi i lm 295.000/sinh vin, hc sinh ng k ti vn phng Tm Vit Phng 207B - 347 i Cn, Ba nh, H Ni T: (04) 3994.0785 2217.9022 Email: dangkyhoc@tamviet.edu.vn ng k online ti www.tamviet.edu.vn Xem thm video, bi ging ti www.youtube.com/tamvietgroup - www.slideshare.net/tamvietgroupHotline: 0936.311.668