Kĩ năng làm việc nhóm chinh thuc

 • Published on
  29-Nov-2014

 • View
  4.905

 • Download
  16

DESCRIPTION

hay hay

Transcript

 • 1. K Nng Lm Vic ng i

2. L mt s ngi lm vic cng nhau v nhng mc tiu c th trong mt lnh vc hot ng xc nh. Nhm lm vic l g? 3. Mt Cy Lm Chng Nn Non Ba Cy Chm Li Nn Hn Ni Cao 4. Phn loi nhm lm vic

 • Nhm chnh thc: thc hin cng vic c nh, c s phn cng r rng.
 • Nhm khng chnh thc: lm vic c tnh thi v, linh ng.

5. 6. To mi trng lm vic thn thin:

 • Ci thin hnh vi giao tip
 • Xy dng tinh thn ng i v h tr nhau cng pht trin
 • M rng hp tc v lin h gia tt c cc cp

7. Huy ng ngun nhn lc

 • Thu ht mi ngi vo cng vic.
 • Nng cao tinh thn lm vic, pht trin thc v cht lng v s tin b.
 • To c hi thun li cho cc thnh vin pht huy ti nng ca mnh.

8. Nng cao trnh thnh vin v hot ng t chc thng qua:

 • Tho lun nhm, kch thch sng to ca mi ngi
 • Gim lng ph, nng cao hiu qu lao ng v hc tp

9. Lm vic nhm khng hiu qu

 • Nguyn nhn ti sao ?

10. Nm chPtrong nhm: 11. Thnh lp nhm

 • V c bn:
 • S lng: 5 n 8 thnh vin.
 • Tp hp nhng ngi c cng ch hng.
 • Tin hnh bu nhm trng da trn tiu ch:
 • Kh nng giao tip tt.
 • Kh nng nh gi v tng hp vn .
 • Kh nng nhn s.

12. T chc nhm 13. Cc giai on hnh thnh v pht trin nhm 14. Hnh thnh: 15. Xung t

 • Ci ti th hin c bit
 • Khng c s giao tip
 • i thoi gay gt
 • B tc
 • => Mu thun cng nng

16. Giai on bnh thng ha

 • Nhn thy li ch tht s t nhm.
 • Nhn nhn nguyn do xung t.
 • Ngi li gii quyt.
 • Giao tip d dng hn.
 • Chp nhn lng nghe.

17. Giai on hot ng tri chy

 • y l giai on cao tro.
 • Cng vic i vo n nh.
 • H thng cng vic thnh lp.
 • S gn kt thnh vin.
 • Giao tip d dng.

18. Cc nguyn tc lm vic nhm: 19. Nhng k nng c bn lm vic nhm mt cch hiu qu: Lng Nghe Thuyt Phc 20. Tn Trng Tr Gip 21. Cht Vn S Chia 22. Chung Sc 23. 24. Thc trng lm vic nhm ti Vit Nam

 • Thc trng 1 + 1 +1 < 1:

25. 26. Cm n thy v cc bn ch lng nghe