Kubus balok-tabung

  • Published on
    22-Jun-2015

  • View
    3.286

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. B A N G U NR U A N G <ul><li>K U B U S</li></ul></li></ul> <ul><li>B A L O K </li></ul> <ul><li>T A B U N G </li></ul> <p> 2. K U B U S A H E F D C B G 3. B A L O K A H E F D C B G 4. T A B U N G 5. VOLUM KUBUS </p> <ul><li>Setiap kubus mempunyai sisi sama panjang panjang = lebar = tinggi,</li></ul> <ul><li>maka volum kubus: </li></ul> <ul><li>Volum =sisi x sisi x sisi </li></ul> <ul><li>=S x S x S </li></ul> <ul><li>=S 3 </li></ul> <ul><li>Jadi, V = S 3 </li></ul> <p>A H E F D C B G 6. LUASKUBUS </p> <ul><li>Setiap kubus terdiri dari 6 buah sisi yang bentuknya persegi yang luas setiap sisinya sama.</li></ul> <ul><li>Luas=6 x S x S </li></ul> <ul><li>=6 S 2 </li></ul> <ul><li>Jadi, L =6 S 2 </li></ul> <p>A H E F D C B G 7. VOLUM BALOK </p> <ul><li>Setiap balok:</li></ul> <ul><li>sisi panjang ( p ),</li></ul> <ul><li>lebar ( l ) dan</li></ul> <ul><li>tinggi (t). </li></ul> <ul><li>Volum =pxlxt </li></ul> <ul><li>=plt </li></ul> <ul><li>Jadi, V =plt </li></ul> <p>A H E F D C B G 8. LUASBALOK L 1= 2 x p x l L 2= 2 x p x t L 3= 2 x l x t A H E F D C B G 9. LUASBALOK </p> <ul><li>Luas sisi balok : </li></ul> <ul><li>Luas=L 1+ L 2+ L 3 </li></ul> <ul><li>=2 pl + 2pt + 2lt </li></ul> <ul><li>= 2 (pl + pt + lt) </li></ul> <p>A H E F D C B G 10. VOLUMTABUNG </p> <ul><li>Sebuah tabung mempunyai alas berbentuk lingkaran. </li></ul> <ul><li>Volum tabung sama dengan alas x tinggi </li></ul> <ul><li>V = L. alas x tinggi </li></ul> <ul><li>= r 2xt </li></ul> <ul><li>Jadi, V = r 2 t </li></ul> <p>r t 11. LUASTABUNG </p> <ul><li>Sisi tabung terdiri dari: </li></ul> <ul><li>- alas dan tutup berbentuk lingkaran </li></ul> <ul><li>- selimutnya berbentuk persegi panjang </li></ul> <p>r t 12. LUASTABUNG </p> <ul><li>Luas sisi=2 x L. alas+ L. selimut </li></ul> <ul><li>=2 r 2 + 2 rt</li></ul> <ul><li>=2 r ( r + t ) </li></ul> <ul><li>Jadi, luas sisi tabung = 2 r ( r + t ) </li></ul> <p> 13. Contoh Soal 1 </p> <ul><li>Hitunglah volum dan luas sisi kubus yang panjang rusuknya sebagai berikut : </li></ul> <ul><li><ul><li>a.6 cm </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>b.10 cm </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>c.15 cm </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>d.20 cm. </li></ul></li></ul> <p> 14. Pembahasan </p> <ul><li>a.S = 6 cm. </li></ul> <ul><li>V = S 3 </li></ul> <ul><li>=6 x 6 x 6</li></ul> <ul><li>=216 cm 3 </li></ul> <ul><li>L =6 S 2 </li></ul> <ul><li>=6 x 6 x 6 </li></ul> <ul><li>=216 cm 2 </li></ul> <p> 15. Pembahasan </p> <ul><li>b.S = 10 cm. </li></ul> <ul><li>V = S 3 </li></ul> <ul><li>=10 x 10 x 10</li></ul> <ul><li>=1.000 cm 3 </li></ul> <ul><li>L =6 S 2 </li></ul> <ul><li>=6 x 10 x 10 </li></ul> <ul><li>=600 cm 2 </li></ul> <p> 16. Pembahasan </p> <ul><li>c.S = 15 cm. </li></ul> <ul><li>V = S 3 </li></ul> <ul><li>=15 x 15 x 15</li></ul> <ul><li>=3.375 cm 3 </li></ul> <ul><li>L =6 S 2 </li></ul> <ul><li>=6 x 15 x 15 </li></ul> <ul><li>=1.350 cm 2 </li></ul> <p> 17. Pembahasan </p> <ul><li>d.S = 6 cm. </li></ul> <ul><li>V = S 3 </li></ul> <ul><li>=20 x 20 x 20</li></ul> <ul><li>=8.000 cm 3 </li></ul> <ul><li>L =6 S 2 </li></ul> <ul><li>=6 x 20 x 20 </li></ul> <ul><li>=2.400 cm 2 </li></ul> <p> 18. Contoh Soal 2 </p> <ul><li>Hitunglah volum dan luas sisi balok yang panjang rusuknya sebagai berikut : </li></ul> <ul><li><ul><li>a.p= 12 cm,l= 8 cm,t= 6 cm </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>b.p= 15 cm,l= 12 cm,t= 8 cm </li></ul></li></ul> <p> 19. Pembahasan </p> <ul><li>a.p= 12 cm,l= 8 cm,t= 6 cm </li></ul> <ul><li>V = p .l.t </li></ul> <ul><li>=12 x 8 x 6</li></ul> <ul><li>=576 cm 3 </li></ul> <ul><li>L =2 (pl + pt + lt)</li></ul> <ul><li>=2 (12 x 8+ 12 x 6 +8 x 6) </li></ul> <ul><li>=2 (96 + 72 + 48)= 2 x (216) </li></ul> <ul><li>=432 cm 2 </li></ul> <p> 20. Pembahasan </p> <ul><li>b.p= 15 cm.l= 12 cm,t= 8 cm </li></ul> <ul><li>V = p .l.t </li></ul> <ul><li>=15 x 12 x 8</li></ul> <ul><li>=1.440 cm 3 </li></ul> <ul><li>L =2 (pl + pt + lt)</li></ul> <ul><li>=2 (15 x 12+ 15 x 8 +12 x 8) </li></ul> <ul><li>=2 (180 + 120 + 96)= 2 x (396) </li></ul> <ul><li>=792 cm 2 </li></ul> <p> 21. Contoh Soal 3 </p> <ul><li>Sebuah kaleng berbentuk prisma tegak berisi minyak tanah 27 liter, bila luas alas kaleng 450 cm 2 . Hitunglah tinggi kaleng minyak tanah !</li></ul> <p> 22. Pembahasan </p> <ul><li>Diketahui :</li></ul> <ul><li>Volum =27 liter= 27.000 cm 3 </li></ul> <ul><li>Luas alas = 450 cm 2 </li></ul> <ul><li>Tinggi=Volum:Luas alas </li></ul> <ul><li>=27.000 cm 3 :450 cm 2 </li></ul> <ul><li>=60 cm </li></ul> <ul><li>Jadi, tinggi tabung adalah 60 cm. </li></ul> <p> 23. Latihan Soal 24. SOAL - 1 </p> <ul><li>Hitunglah volum prisma tegak yang tingginya 20 cm dan alasnya berbentuk persegi yang panjang sisinya 7 cm! </li></ul> <p> 25. Pembahasan</p> <ul><li>Diketahui :sisi alas= 7 cm </li></ul> <ul><li>tinggi= 20 cm </li></ul> <ul><li>Volum=Luas alasxtinggi </li></ul> <ul><li>=(7 cm x 7 cm)x 20 cm </li></ul> <ul><li>=980 cm 3 </li></ul> <ul><li>Jadi, volum prisma adalah 980 cm 3 .</li></ul> <p> 26. SOAL - 2 </p> <ul><li>Hitunglah volum prisma tegak segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 5 cm,</li></ul> <ul><li>12 cm dan 13 cm serta tinggi prisma 10 cm! </li></ul> <p> 27. Pembahasan</p> <ul><li>Diketahui :</li></ul> <ul><li>Sisi alas= 5 cm, 12 cm dan 13 cm </li></ul> <ul><li>Tinggi= 10 cm </li></ul> <ul><li>Volum=Luas alas x tinggi prisma </li></ul> <ul><li>=( at) xt</li></ul> <ul><li>=( x 12 x 5) x 10</li></ul> <ul><li>=300 cm 3 </li></ul> <ul><li>Jadi, volum prisma adalah 300 cm 3 .</li></ul> <p> 28. SOAL - 3 </p> <ul><li>Bagian dalam sebuah pipa paralon yang berjari-jari 21 cm</li></ul> <ul><li>dan panjangnya 6 m berisi air penuh. Hitunglah volum air dalam pipa tersebut ! </li></ul> <p>6 m 29. Pembahasan</p> <ul><li>Diketahui :</li></ul> <ul><li>Jari-jari alas= 21 cm. </li></ul> <ul><li>Tinggi/panjang = 6 meter = 600 cm </li></ul> <ul><li>Volum=Luas alasxtinggi </li></ul> <ul><li>=( r 2) xt</li></ul> <ul><li>=( 22 / 7 x 21 x 21 ) x 600</li></ul> <ul><li>=831.600 cm 3 </li></ul> <ul><li>Jadi, volum prisma adalah 831.600 cm 3 </li></ul> <p> 30. SOAL - 4 </p> <ul><li>Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku 12 cm dan 16 cm.</li></ul> <ul><li>Jika tinggi prisma 25 cm, hitunglah: </li></ul> <ul><li>a.Panjang sisi miringpada alas. </li></ul> <ul><li>b.Luas prisma.</li></ul> <p> 31. Pembahasan</p> <ul><li>Diketahui :</li></ul> <ul><li>Sisi alas= 12 cm dan16 cm</li></ul> <ul><li>Tinggi= 25 cm </li></ul> <ul><li>Sisi miring: </li></ul> <ul><li>(x)=12 2 +16 2 </li></ul> <ul><li>=144+256 </li></ul> <ul><li>=400 </li></ul> <ul><li>=20 cm. </li></ul> <p>12 16 x 32. Bagian dari prisma jika dibuka 33. Pembahasan</p> <ul><li>Diketahui :</li></ul> <ul><li>Sisi alas= 12 cm, 16 cm dan 20 cm </li></ul> <ul><li>Tinggi= 25 cm </li></ul> <ul><li>Luas prisma: </li></ul> <ul><li>Luas sisi =t(a + b + c) </li></ul> <ul><li>= 25 (12 + 16 + 20) </li></ul> <ul><li>=25 (48) </li></ul> <ul><li>=1.200 cm 2 </li></ul> <p> 34. SOAL - 5 </p> <ul><li>Luas selimut suatu tabung 528 cm 2 .</li></ul> <ul><li>Jika tinggi tabung</li></ul> <ul><li>12 cm dan=22 / 7, hitunglah panjang jari-jari alasnya. </li></ul> <p> 35. Pembahasan</p> <ul><li>Diketahui :</li></ul> <ul><li>Luas selimut= 528 cm 2 </li></ul> <ul><li>Tinggi tabung=12 cm </li></ul> <ul><li>L sl=2 rt </li></ul> <ul><li>528=2. 22 / 7 .r .12 </li></ul> <ul><li>3696=528r </li></ul> <ul><li>r=3696 : 528 </li></ul> <ul><li>r=7 cm</li></ul> <p> 36. SOAL - 6 </p> <ul><li>Volum suatu tabung 4.312 cm 3 . Jika tinggi tabung 14 cm, hitung-lah luas sisi tabung tersebut! </li></ul> <p> 37. Pembahasan </p> <ul><li>Diketahui :</li></ul> <ul><li>Volume tabung= 4.312 cm 3 </li></ul> <ul><li>Jari-jari tabung= 14 cm </li></ul> <ul><li>tinggi=Volume:luas alas </li></ul> <ul><li>=4.312:22 / 7x 14 x 14 =4.312:616 </li></ul> <ul><li>=7 cm </li></ul> <p> 38. Pembahasan </p> <ul><li>Diketahui :</li></ul> <ul><li>Jari-jari tabung=14 cm </li></ul> <ul><li>Tinggi tabung=7 cm </li></ul> <ul><li>L. selimut=2 rt </li></ul> <ul><li>=2 x22 / 7x 14 x 7 </li></ul> <ul><li>=2 x 22 x 14 </li></ul> <ul><li>=616 cm 2 </li></ul> <p> 39. SOAL - 7 </p> <ul><li>Sebuah tangki berbentuk tabung tertutup, berisi penuh minyak tanah 770 liter. Jika panjang jari-jari alas tangki 70 cm, hitunglah luas selimut tangki! </li></ul> <ul><li>1 liter = 1 dm 3= 1.000 cm 3 </li></ul> <p> 40. Pembahasan </p> <ul><li>Diketahui:</li></ul> <ul><li>Volume= 770 liter = 770.000 cm 3 </li></ul> <ul><li>Jari-jari=70 cm </li></ul> <ul><li>Tinggi=Volume:luas alas </li></ul> <ul><li>=770.000:22 / 7x 70 x 70 </li></ul> <ul><li>=770.000:15.400 </li></ul> <ul><li>=50 cm </li></ul> <p> 41. Pembahasan</p> <ul><li>Diketahui:</li></ul> <ul><li>Jari-jari tabung=70 cm </li></ul> <ul><li>Tinggi tabung=50 cm </li></ul> <ul><li>L. selimut=2 rt </li></ul> <ul><li>= 2 x22 / 7x 70 x 50 </li></ul> <ul><li>=44 x 500 </li></ul> <ul><li>=22.000 cm 2. </li></ul> <p> 42. Terima kasih..</p>

Recommended

View more >