Kỹ năng làm việc đồng đội

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    835

  • Download
    4

DESCRIPTION

Bi ging k nng lm vic ng i - Tm Vit Lin h o to: 0936.311.668 Email: info@tamviet.edu.vn www.tamviet.edu.vn www.thuchanhkynangsong.vn

Transcript

  • 1.Chng trnh o toChng trnh o to 1

2. 2 Thnh qu Cng c Nn tng Tim n Quan st c 3. 3 4. 4 3 trong 1 No ngi (i no) No th No b st 4 5. 5 No b st Phn ng tc thi khng tnh ton Bo v ta trc nhng thng tn sinh l Kim sot hot ng sinh l Bn nng sinh tn (B st: thch sng, c su) 5 6. 6 No th Trung khu cm xc B my iu khin: H thng min dch Cc hoocmn Gic ng (ng vt c v: ch) 6 7. 7 No ngi Trung khu suy ngh, suy lun logic Kt hp thng tin, to thng tin mi Ngn ng T duy tru tng iu khin hot ng sng to (duy nht c con ngi) 7 8. 8 Chin Bin Gii php 9. 9 Pht huy sc mnh b no To lp mi trng Vui v An ton Tch cc ng x tch cc Vi chnh mnh Vi mi ngi 9 10. Vui v khe ngi Vui v tr lu Vui v ra tnh Vui v ra tin Vui v ra c hi Vui v thm khch hng 1010 11. Mt n ci bng Mi thang thuc b, Bng mt r penicilin, Hn mt nghn vin B1 11 12. Khng bit ci th ng m timNgn ng Trung Quc 12 13. 13 14. Cuc i khng nghim tc nh chng ta ngh, 14 hy vui a mt cch nghim tc. 15. Ngi 2/3 ghNgi 2/3 gh Hng pha trcHng pha trc Mt nhnMt nhn u gtu gt 15 16. 16 17. 17 18. 18 19. Xy dng tinh thn ng i 1. Bn sinh ra u? Ni g c trng? 2. Bn c bao nhiu anh/ ch / em? 3. K nim u th p nht ca bn? 4. Mn th thao yu thch ca bn? Ti sao? 5. Thch thc ln nht khi trng thnh? 6. Ln u tin bn kim c tin? 7. im mnh v im yu ca bn? 8. c m ca bn? 19 20. Xy dng tinh thn ng i 1. Bn sinh ra u? Ni g c trng? 2. Bn c bao nhiu anh/ ch / em? 3. Mn th thao yu thch ca bn? Ti sao? 4. K nim p nht ca bn? 5. Thch thc ln nht khi trng thnh? 6. im mnh v im yu ca bn? 7. c m ca bn? 21 21. 22 Thiu TIN CY Ngi XUNG T Thiu CAM KT Trn TRCH NHIM KT QU CHUNG 22. 23 23. Mun hc hiu qu? 24 24. hiu qu hn? Tham gia tch cc, nhit tnh Lng nghe ng gp kin Chia s kinh nghim Hi li nhng g cha r 25 25. NG 26 26. 27 Bit Hiu Lm c Chuyn nghip 27. 28 70%70% 26%26% 4%4% 19/27 19/27 7/27 7/27 1/27 1/27 Bit Hiu Lm 28. 29 70%70% 26%26% 4%4% 19/27 19/27 7/27 7/27 1/27 1/27 Bit Hiu Lm 29. Tim nng vs. K nng 30 30. 31 Hiu qu hc tp 31 Dng ngay & truyn t li ngi khcDng ngay & truyn t li ngi khc Thc hnhThc hnh Tho lun nhmTho lun nhm m thanh, Hnh nhm thanh, Hnh nh cc NgheNghe 5 %5 % 10 %10 % 20 %20 % 30 %30 % 50 %50 % 75 %75 % 90 %90 % Minh haMinh ha 31. Nghe QunQun Nhn NhNh Tri nghim Thu hiuThu hiu 32 32. Mc li l tt yu hc tp 33 33. Lut thnh cng Mc li Mc li ... v mc li Nhng t hn t hn ... v t hn 34 34. Hc hi Hc tp Hc hnh 3535 35. 36 36. C bng mi thnh cu th37 37. 38 C bao nhiu hnh vung? 38 1 2 3 4 16 9 4 1 30 38. 39 V mt nt khng qu 4 on thng i qua 9 im 3939 39. 40 V mt nt khng qu 2 on thng i qua 4 im 4040 40. 41 V mt nt khng qu 2 on thng i qua 4 im 4141 41. Cng vch xut pht 42 42. 43 Cch hc truyn thng Ging vin Hc vinHc vin Hc vin Hc vin Hc vin No Action, Talk Only NATO 43. 44 Hc qua tri nghim Ging vin Hc vin Hc vin Hc vin Hc vin Hc vin Action First, Talk After AFTA 44. Mun xn lnMun xn ln phi hc chnh taphi hc chnh ta 4545 45. Ngi h tr hc, Ngi hc 46 46. Ti khng bao gi dy hc tr, ti ch to iu kin h t hc Albert Einstein (1879 1955) 4747 47. 4848 Tim nng ca ta Tim nng ca ta Cover 48. Hc l th hin4949 49. Ti tham gia Ti ng gp 5050 50. Cng nhau Bc chy Bng ta sng 5151 51. Ta khng th dy ngi khc bt c ci g. Ta ch c th gip h khm ph nhng g c sn trong h. Galileo Galilei (1564 1642) 5252 52. 5353 Nghe Nhn Hc Tho lun Thay i suy ngh Thayihnhvi Thnh cng 53. ng tuy gn, chng i chng n Vic tuy nh, chng lm chng nnTun T 5454 54. ngh xc nh ci ta mong mun Hnh ng xc nh ci ta nhn c 555555 Bt u l thng li mt na! 55. Chng ta cng tch cc tham gia c mt kho hc si ni v hiu qu. 5656 56. Tinh thn ng iTinh thn ng i & Lm vic ng iLm vic ng i 57 57. Team SpiritTeam Spirit & Team WorkingTeam Working 58 58. Thi Thi & K nngK nng 59 59. Bn nngBn nng & K nngK nng 60 60. SP CHTSP CHT mi ON KTON KT 61 61. Rn thi Rn thi & Tp k nngTp k nng 62 62. i vs. Nhm 63 63. Khi nim 64 64. Nhm 65 C nhn C nhn C nhn C nhn C nhn C nhn 65. i lm vic 66 Thnh vin Thnh vin Thnh vin Thnh vin Thnh vin Thnh vin Gi tr chung 66. i u 1+12 70 70. Tm quan trng Tng hiu qu cng vic Xu th tt yu 71 71. 72 72. IQIQCh s thng minhCh s thng minh (Intelligence Quotient)(Intelligence Quotient) 7373 Tr tu xcTr tu xc c mc m (Emotional Intelligence)(Emotional Intelligence) EIEI Tr tu X hiTr tu X hi (Social Intelligence)(Social Intelligence) SISI 73. 800.000 cun sch c in/nm 74 Thng tin trn th gii tng gp i trong khong 18 thng 1990: 6 nm phttrin 1 t mi.Nay: 18 thng v ch cn 15 gi ch to. Hng ngy, 565 triu ngi kt ni vo internet Lu lng thng tin di chuyn trn Internet tng 30%/thng: Tng gp i sau 100 ngy Nhng nm 60: Cc ng b chi vi con ci 45 pht/ ngy Nay: 6 pht/ngy. Mi gi, Sony tung ra 3 sn phm mi C 5 pht, Disney tung ra mt sn phn mi 74. Bi hc t loi ngng 75 75. Vo ma thu, khi bn thy nhng n ngng bay v phng nam trnh ng theo hnh ch V, bn c t hi nhng l l khoa hc no c th rt ra t . Mi khi mt con ngng v i cnh ca mnh, n to ra mt lc y cho con ngng bay sau n. Bng cch bay theo hnh ch V, n ngng tit kim c 71% sc lc so vi khi chng bay tng con mt. Khi l thnh vin ca mt i, ngi ta cng chia s nhng mc tiu chung, ngi ta s i n ni h mun nhanh hn v d dng hn v h ang i da trn s tin tng ln nhau. 76 76. Mi khi con ngng bay lc khi hnh ch V ca n, n s cm thy sc tr ko v nhng kh khn ca vic bay mt mnh. N s nhanh chng tr li n ri li c hng nhng u th ca sc mnh t by. Nu chng ta c s cm nhn tinh t ca loi ngng, chng ta s chia s thng tin vi nhng ngi cng ang hng ti cng mt mc tiu nh chng ta 77 77. Khi con ngng u n mi mt, n s chuyn sang v tr bn cnh v mt con ngng khc s dn u. Chia s v tr lnh o s em li li ch cho tt c, v nhng cng vic kh khn nn c thay phin nhau m nhn. 78 78. Ting ku ca by ngng ng sau s ng vin nhng con i u gi c tc ca chng. Nhng li ng vin pha sau s em li sc mnh cho nhng ngi ang ng u con sng, h gi vng tc thay v h mi ngy phi chu ng p lc v nhng mt mi trin min 79 79. Cui cng khi mt con ngng b bnh hay b thng v ri xung, hai con ngng s ri khi n cng xung v bo v n, chng s li n chng no con b thng li c th bay hoc l cht. n lc , chng s nhp vo mt n khc v tip tc chuyn hnh trnh. Nu chng ta c tinh thn ca loi ngng chng ta s st cnh bn nhau khi kh khn 80 80. Ln sau khi c c hi thy mt n ngng ang bay trn bu tri, bn hy nh Bn ang c hng c n khi l thnh vin ca mt i81 81. 82 Mun hon thnh tt s nghip cng nh kinh doanh, phi to quanh mnh mt kp, mt tp th gm nhng ng i chn tnh ng ch hng. Mun vy phi tht s yu qu, thc s cu mong cho ng i thnh t nh mnh hoc hn mnh. Khng ghen t, thnh kin, vi dp, khng u i ring ai. Khng cu mong ng i tung h ca tng mnh, khng ch thch nghe li xui tai m phi ch lng nghe nhng li gp ph bnh ca ng i vi mnh. Lun khim tn, t coi mnh ch l mt thnh vin bnh ng vi bao ngi. Mnh ch l con thuyn, tp th l nc, nc c ln thuyn mi ln c BILL GATESBILL GATES Ch tch Mirosoft Li khuyn S nghip ca Bill Gates dnh tng thanh nin Vit Nam 82. 83 Sng gn nhau thn mi thng 83. T E A M 84 ogether veryone chieves ore 84. on kt, on kt, i on kt! Thnh cng, thnh cng, i thnh cng! Ch tch H Ch Minh 85 85. 86 Nhn Nh Cng hp tc con ngi thc s ngi hnCng hp tc con ngi thc s ngi hn 86. Xy dng Bn Tuyn b s mnhBn Tuyn b s mnh 87 Mt nn tng tht su v vng chc 87. Tuyn b s mnh Mc ch Gi tr ct li Tm nhn Khu hiu 88 88. Mc ch i khng r rng 89 89. Hn 90%90% lnh o khng bit mnh ang dn tp th i u Ken Blanchard 90 Lnh o tinh thn cao cp Ken Blanchard Group 90. Mc ch i r rng 91 Mc ch 91. Mc ch Ti sao chng ta tn ti? Thc s chng ta ang lm g? Ngi khc mun g chng ta? C ngha vi cc thnh vin v x hi Khi gi cm hng v s ton tm 92 92. Mc ch i r rng 93 Mc ch Gi tr ct li 93. Gi tr ct li i s thc hin mc ch nh th no? Cc thnh vin cn phm cht g? Cch la chn v hnh x Trin khai nht qun trong mi thi im Cc gi tr xp theo th t u tin 94 94. Mc ch i r rng 95 Tm nhnMc ch Gi tr ct li 95. Tm nhn i s l g trong tng lai? Kt qu cui cng nu khng gp ro cn Hnh nh c th c th hnh dung c 96 96. Khu hiu C: C ng, ngn gn, d nh C: C th, d hnh dung T: Thi thc, truyn cm hng & nng lng T: Thu ht, hp dn mi ngi cng tham gia 99 97. on tu Mt on tu ch hng t H Ni qua cc ga Thanh Ha, Vinh, Hu, Nng vo TP H Ch Minh. 100 98. on tu Mt on tu ch hng t H Ni qua cc ga Thanh Ha, Vinh, Hu, Nng vo TP H Ch Minh. 101 99. Pht trin tm nhn chia s lm n r nhng cam kt dn thn 102 100. i lm vic thnh cng Tm Vit Group 103 101. Nguyn tc Khi to tng Cng nhiu tng cng tt tng cng c o, mi l cng tt Khng ph bnh, ch trch cc kin 104 102. 105 chnh 2 chnh 1 chnh 4 chnh 3 con3 con1 con con con 1 con 2 con 3 con 2 con 1 con con 2 con3 CH 103. 106 Lut Trung tm 3 mu Hnh nh S dng Hnh nh Mu sc Ti u Biu t ng Cu trc Li n kt Cp bc R rng ng nt Li n kt m/Mnh Di=T/Hnh nh Un cong T Ch in Mt mnh 104. S ha t duy T duy ha s 107 105. Khng c g mi m ch c s kt ni mi 108 106. Khng th vn dng b no theo mi hng trong cng mt thi im 109 107. 110 T duy song song 108. Nhng chic m nh hng t duy 111 109. 112 M lamM lam Tng th nh gi chung Qun l qu trnh t duy Kt lun cui cng M lcM lc Sng to Sng to, trin vng Gii php, la chn M enM en Ph phn Cnh gic, thn trng Phn xt, bo cha M vngM vng Tch cc Tch cc, lc quan Gi tr, li ch M M Cm xc Linh cm, trc gic M trngM trng Khch quan Thng tin S liu, d liu Vn Vn 110. Mi ln i mt m 113 111. S dng ng i sng to tm ra phng phpphng php gii bi tp Cng ty phn mm 114 112. Mu sng to ng i 115 113. Ghi nh Tt c cc gc nhn c tn trng Tun th trnh t cc m v lut chi Thng bo thi gian mi m Mi m 3-4 pht Ch dng m 30 giy 116 114. Hp tng kt 117 115. Bn nh gi g v i ca mnh? 118 116. T duy truyn thng 119 117. T duy tng th 120 118. Gii quyt vn 121 119. 122 120. H thng s dng M lam M M trng M lc M vng M en u bi Ch Tiu im Trnh t m, thi gian Cm t ng Chia s thng tin sn c v cn thit Dng sau m trng sinh tng Tm kim li ch Trnh s dng Th n bi Ch Kim tra thay i cm xc Cng vi m xanh Thm thng tin To t ng Khc phc lo ngi ca m en Tm kim li ch Nhng kh khn v im yu Tiu i m Kt lun v quyt nh bc sau Kim tra phn ng Tin ti nht tr Khng th ng s dng Ci tin nhng kin trc Khng th ng s dng Kim tra tai ha 123 121. Sng to ng i Bu lnh o Khi ng no a ra vn cn gii quyt Ly tng thng qua cc m Tng kt v a ra quyt nh cui cng 124 122. Mt ci u tt nhng Hai ci u cn tt hn 125 123. K nng Lm vic ng i Tm Vit Group 126 124. 127 125. 128128 Sng gi Hnh thnh chun mc Hot ng thnh cng Thnh lp mi Thnh lp 126. 129 Thnh qu Cng c Nn tng Tim n Quan st c 127. 130 Tp hpTp hp Lnh oLnh o Nn tngNn tng K nng Chin thut Trin khai Tng kt Thay i 128. Xung t l tt yu cho s pht trin 131 129. Lao vo tm bo 132 130. Ch ng to chun mc mi 133 131. 134 132. 135 133. 136 Thnh qu Cng c Nn tng Tim n Quan st c 134. Mc ch i r rng 137 Tm nhnMc ch Cc mc tiu Gi tr ct li 135. Quy trnh Sng to ng i Bu lnh o Khi ng no a ra vn cn gii quyt Ly tng thng qua cc m Tng kt v a ra quyt nh cui cng 138 136. Quy trnh lm vic i Tp hp i Bu lnh o Thng nht phng php lm vic Xy dng k hoch (link) Trin khai k hoch Tng kt & rt kinh nghim 139 137. Xung t l tt yu cho s pht trin 140 138. Lao vo tm bo 141 139. Ch ng to chun mc mi 142 140. Together Everyone Achieves More 143 141. Nu ta c tip tc suy ngh v hnh ng nh c, ta s tip tc nhn c kt qu nh c. 144 Hy thay i thnh cng! 142. Ngi thnh cng khng c bit nhiu m thc hin ngay iu mnh bit. 145 143. n vi nhau ch l s khi u Lm vic cng nhau l s tin b Gi c nhau mi l thnh cng Henry Ford 146 144. Lun cng nhau tin b l tuyt vi. Phan Quc Vit 147 145. Mong c lun hp tc cng cc anh/ch tuyt vi hn! 148