Kỹ năng lập kế hoạch công việc - SlideArt.vn 0994536964

 • Published on
  09-Jan-2017

 • View
  176

 • Download
  11

Transcript

 • Gio s, tin s Davis J. Schwartz, tng chia s rng: Nu chng ta xy dng k hochcho tng lai tc l cuc sng ca chng ta l c mc ch. Cuc i bn s l cuc ica k hnh kht, nu trong tay bn chng cmt k hoch g.

 • K NNG LP K HOCH

  KHO BU

  B KP

  THNH CNG

  Ngi thc hin:

 • Ni dung trnh by

  Mt s vn chung

  v lp k hoch

  Cch lp mt bn k

  hoch

  Cc bc lp k

  hoch

 • Mt s vn chung v lp k hoch

 • Lp k hoch?

  Xc nh mc tiu cn t c

  La chn cc Phng n hnh ng

  Tin liu c cc tnh hung xy ra

  Kim tra, gim st hiu qu thc

  hin

  K hoch?

  tp hp nhng hot ng

  c sp xp theo lch trnh, c thi

  gian, ngun lc, n nh mc tiu c

  th, xc nh bin php tt nht

  Khi nim

 • V sao phi lp k hoch ?

  C cn thit? Mang li li ch g

  ng ph tnh hung

  nh hng cng vic

  Gim trng lp, lng ph

  Xy dng cc mc tiu, tiu chun kim

  tra

 • Cn c v nguyn tc lp k hoch

  Cc d bo tng lai

  Cc iu kin hin tiCn c

  Ch ng lp k hoch: to mi trng lm vic

  Tham gia kin ca nhiu ngi: bm st thc t

  C th v c s lin kt cc mc tiu khc

  C tnh linh hot: ph hp vi thay i bn ngoi

  C c ch kim tra: pht hin sm sai lch

  Nguyn tc

 • Bn t duy cng c hiu qu lp k hoch

  Bn t duy?

  T kha gc

  Pht trin thnh nh

  Gip pht trin ti a

  sng to

  Tng hiu qu sp xp

  thng tin

 • Phng php Buzan

  Mt t giy trng

  Bt ch mu;

  B no ca bn;

  Tr tng tng

  B1: T kha gcB2: Hnh nh i

  din t kha gc

  B3: S dng bt

  ch mu,

  B4: v nhnh

  chnh v cc

  nhnh ph

  B5: V nhnh

  bng ng cong,

  thay ng thng

  B6: T kha mi

  nhnh

  B7: S dng hnh

  nh xuyn sut

  bn

 • Bi tp thc hnh Tm lc Phn I

  Lp k hoch l vic xc nh mc tiu cn t c ca t chc, c nhn hnh thnh ccchin lc chung t c nhng mc tiu v xy dng cc phng php chi tit kthp v iu phi cng vic ca t chc.

  Lp k hoch c vai tr rt quan trng trong cuc sng cng nh trong cng vic, n l ttyu bn t c s thnh cng.

  Khi lp k hoch bn phi da trn nhng cn c khoa hc v thc tin. l phi nm ccc d bo v mi trng thc hin k hoch trong tng lai v cc iu kin hin c.

  bn k hoch c tnh kh thi v mang li hiu qu, bn phi tun theo cc nguyn tc khithc hin. l: Phi ch ng lp k hoch; Cn c s tham gia kin ca nhiu ngi; Ccmc tiu ca k hoch phi c th v c s lin kt thnh mt mng li mc tiu; K hochphi c tnh linh hot; Cc hot ng thc hin k hoch phi r rng, ngun lc cho vic thchin k hoch phi c xem xt cn thn; Phi c c ch kim tra vic thc hin k hochtrn thc t.

  Bn t duy l cng c hiu qu bn lp mt bn k hoch khoa hc, hiu qu. Do , cn nm c cc bc tin hnh khi bn thit k mt bn t duy.

 • Cch lp mt bn k hoch

 • 5W1H2C5M

 • Mc tiu cp cng ty, b phn,

  c nhn

  Mc tiu ca cng ty xp t ngn hn n di

  hn nh sau

  Tn ti v tng trng

  Li nhun

  Phn b cc ngun lc v ri ro

  Nng sut

  V th cnh tranh

  Pht trin ngun lc

  Pht trin cng ngh

  Trch nhim x hi

  Xc nh mc tiu, yu cu cng vic (1W Why)

  Tn tr chi: m

  s mc tiu

  Ti sao ti phi

  lm cng vic ny

  N c ngha nh

  th no

  Phn loi

  mc tiu

 • iu kin ca mc tiu

  Specific (c th, rnh mch)

  Measurable (o c, lng c) Con s, nh lng

  Achievable (c th t c, c th thc hin c hay tnh kh thi) Tnh thch thc c gng

  Realistict (thc t): Ph hp vi kh nng

  Timing (c thi gian xc nh)

 • What (ci g?):

  Ni dung cng

  vic l g?

  Hy ch ra cc

  bc thc

  hin cng vic

  .

  Bn hy chc

  rng, bc sau l

  s pht trin ca

  bc trc

  Xc nh nidung cng vic(1W What)

 • Xc nh 3W ( Where, When, Who)

  Thc hin u?

  Thc hin bi b phn no?

  Nhng cng on no?

  Where ( u?):

  Thc hin khi no?

  Khi no lm, kt thc khi no?

  Xc nh mc khn, quan trng ca cc cng vic

  When (khi no?):

  Ai lm, ai kim tra, ai h tr, ai chu trch nhim?

  Who: (ai?):

  4 loi cng vic:

  cng vic quan trng v khn cp,

  cng vic khng quan trng nhng khn cp,

  cng vic quan trng nhng khng khn cp,

  cng vic khng quan trng v khng khn

  cp

  Bn phi thc hin cng vic quan

  trng v khn cp trc

 • Xc nh cch thc thc hin (1H How)

  How (nh th no?)

  Ti hiu hng dn l g?

  Tiu chun l g?

  My mc vn hnh nh th no?

  Xc nh phng php kim sot v kim tra ( 2C Control, check)

  Phng php kim sot (Control)

  c tnh cng vic

  Lm th no o lng

  Cng c o lng, cc im cn kim sot

  Phng php kim tra (check)

  Vic g cn kim tra

  Tn sut kim tra

  Ai kim tra

  im kim tra trng im

  nguyn tc Pareto (20/80)

 • Xc nh ngun lc thc hin (5M Man, money, material, machine, method)

  Man = ngun nhn lc

  Money = Tin bc

  Material = nguyn vt liu/h

  thng cung ng

  Machine = my mc/cng

  ngh

  Method = phng php lm

  vic

  Ai h tr, c nng lc

  khng?

  Ai kim tra?

  Phng nga c khng

  Man

  Ngun

  nhn lc

  Tiu chun nguyn liu

  Tiu chun nh cung ng

  Phng php giao hng

  Thi gian giao hng

  Material:

  nguyn

  vt liu

 • Bi tp

  lp c mt bn k hoch chi tit, c th v khoa hc, bn c thdng phng php 5W1H2C5M bao gm cc yu t sau Xc nh mc tiu, yu cu cng vic (1W Why).

  Xc nh ni dung cng vic (1W What).

  Xc nh 3W ( Where, When, Who).

  Xc nh cch thc thc hin (1H How).

  Xc nh phng php kim sot v kim tra ( 2C Control, check).

  Xc nh ngun lc thc hin (5M Man, money, material, machine, method).

 • Cc bc lp k hochLp danh sch cc

  cng vic cn lm trong ngy, tun,

  thng, nm

  a ra cc mc tiu

  tng ng

  u tin sp xp th t

  cc cng vic

  Tp trung thc hin k

  hoch

  Linh hot trong vic

  thc hin k hoch

  Kim tra vic thc hin

  k hoch

  T to ng lc cho

  bn thn

 • Lp danh sch cc cng vic cn lm trongngy, tun, thng, nm

  Cn suy ngh

  k trc khi

  lp danh sch

  cng vic

  Ch ng

  trong cng

  vic

  Gip bn tng

  qut v s

  lng, trnh t

  cng vic

  Quyt nh

  thnh bi ca

  k hoch

 • a ra cc mc tiu tng ng

  Thit lp mc tiu cng vic

  Lun p dng nguyn tc smart trong lp mc tiu

  Mc tiu c th l thi gian hoc kt qu mong mun

  Bm st mc tiu v mong mun ca bn

 • u tin sp xp th t cc

  cng vic

  u tin cc cng vic cp

  bch, quan trng

  Loi b cc cng vic khng

  ph hp, tit kim thi gian

  v ngun lc

  Tp trung thc hin khoch

  Tp trung cho vic hon thnh mc tiu t ra

  C th kt hp vi cc cng vic khc

 • L thuyt v thc t lun khc nhau

  Lun dnh thi gian x l s c pht sinh

  Linh hot trong

  vic thc hin k hoch

  Lun kim tra mc hon thnh cng vic

  theo ch tiu nh lng

  % hon thnh cng vic, thi gian cng vic

  Kim tra vic

  thc hin k hoch

 • T to ng lc cho bn thn

  Hy t khch l tinh thn v

  khen thng cho bn thn

  mnh

  Khng nn khen thng lin

  tc, hy t khen thng khi

  bn thc s kh vt v mi

  hon thnh xong mc tiu y

 • Trn trng cm n !