Kỹ năng lập và Kiểm soát kế hoạch hiệu quả

  • Published on
    18-Dec-2014

  • View
    91

  • Download
    0

DESCRIPTION

Kha hc K nng lp v Kim sot k hoch hiu qu s din ra trong 2 bui. Hc vin doanh nhn INCIP o to ni b nhiu doanh nghip chng trnh ny. Lin h: 0982 463 980

Transcript

1. Hc vin doanh nhn INCIP chuyn t chc cc chng trnh o to cho doanh nghip: http://inhousetraining.edu.vn/ http://www.khoahocblogspot.info/ http://khoahocquangcaofacebook.blogspot.com/ http://incip.edu.vn/ http://www.thuhoino.edu.vn/ http://www.nhansu.edu.vn/ Hotline: 0982 463 980 1 K NNG LP V KIM SOT K HOCH HIU QU NI DUNG CHNG TRNH (02 bui) TT Ni dung Thi lng 1 I, TNG QUAN Vai tr ca lp k hoch Tm quan trng ca lp k hoch cng vic Khi qut ni dung lp k hoch cng vic Phn loi k hoch cng vic II, LP V TRIN KHAI CNG VIC THEO K HOCH Phng php xy dng k hoch 5W1H2C5M Cc bc lp k hoch hnh ng Thit lp mc tiu theo nguyn tc SMART a ra danh sch cc cng vic "cn lm" Xc nh th t u tin cc cng vic Xc nh cc bc hnh ng hon thnh cng vic Giao vic hiu qu cho cc thnh vin n nh thi gian hon thnh Xc nh phng php kim sot D phng nhng tnh hung pht sinh Trin khai cng vic theo k hoch hiu qu Vai tr ca ngi gim st Trao i thng tin ni b iu chnh k hoch cng vic 02 Bui 2. Hc vin doanh nhn INCIP chuyn t chc cc chng trnh o to cho doanh nghip: http://inhousetraining.edu.vn/ http://www.khoahocblogspot.info/ http://khoahocquangcaofacebook.blogspot.com/ http://incip.edu.vn/ http://www.thuhoino.edu.vn/ http://www.nhansu.edu.vn/ Hotline: 0982 463 980 2 2 Giao vic, y quyn Phn bit giao vic v y quyn; Li ch ca giao vic, y quyn; Phng php giao vic, y quyn hiu qu. Mt s nguyn tc khi giao vic Cc bc giao vic Cc cp giao vic Lin h phong cch qun l v giao vic 3 Kim sot ni b Bo co ng cch; Lin lc, chia s thng tin ni b kp thi, hiu qu; 4 Qun l cuc hp Mc tiu cuc hp; Phn loi cuc hp; Lm sao t chc cuc hp hiu qu; Vai tr ca ch ta. THI GIAN V A IM 1. Thi gian khai ging v o to - Hc cc ngy th 7 v ch nht ( 08h30 16h30) - Khai ging ngy 27 thng 09 nm 2014 2. a im: Ta nh Ladeco, S 266 Ph i Cn, Ba nh, H Ni PH THAM D 1.200.000 VND/ kha (Bao gm ti liu, chng nhn v tic tr) 3. Hc vin doanh nhn INCIP chuyn t chc cc chng trnh o to cho doanh nghip: http://inhousetraining.edu.vn/ http://www.khoahocblogspot.info/ http://khoahocquangcaofacebook.blogspot.com/ http://incip.edu.vn/ http://www.thuhoino.edu.vn/ http://www.nhansu.edu.vn/ Hotline: 0982 463 980 3 N V T CHC HC VIN DOANH NHN INCIP a ch: S 24/463 i Cn, Ba nh, H Ni Tel: 04.3762.1582 Fax: 04.3762.1583 Mail: incip@incip.edu.vn Web: http://incip.edu.vn