Kỹ năng mềm - Việc làm sinh viên VN

  • Published on
    12-Apr-2017

  • View
    328

  • Download
    2

Transcript

VNU MERALI SCHOLARS Tracking Employment After Graduation from July 1, 2015 to present

K nng mm vic lm

23/10/2015

October 2015

Mc ch kho stnh gi thc trng k nng mm ca sinh vin, ngi lao ng VN, sinh vin v ngi lao ng mt s nc phng tyTm ra nhng k nng mm ch yu gip sinh vin VN ra trng c th tham gia thnh cng vo th trng lao ng VN v quc tTm hiu mt s mu k nng mm ca mt s ngi c tri nghim thnh cng trong mt s lnh vc (CEO, nh nghin cu, hc gi,...)Pht hin nhng n sinh c t cht lm ht nhn cho cc hot ng ngoi kha, hng nghip cho sinh vin,...

Phng phpKho st online, bng hi song ng s dng bng hi 15 cu nh gi k nng mm ca mindtool (25 triu lt nh gi mi nm)Phn tch d liu, chia nhm, biu Nh bn b, ngi quen tham gia kho st (nhng ngi bit r)Chia s trn cc nhm FB, chia s trn FB (nhng ngi cha bit r)

im mnhBng hi c thit k ph hp, c kim nghim cho vic test k nng cho ngi lao ng trn th gii (25 triu lt test mi nm)D thc hin, d lan ta, d ly mu online, c c nhiu muKt qu so snh tng quan gia phin bn ting Vit v ting Anh kh cao, HSTQ = 0.94 ~ 1 chng t c s nht qun trong vic tr li cc cu hiNhiu mu thc hin vi nhng ngi bit r, d kim chng

im yuBng hi song ng, dch bng hi sang ting Vit c th nh hng n cu hiTr li online nn c th thng tin khng chnh xc, phn ln nhng ngi tr li online l nhng ngi c th s dng my tnh v English thnh thoLy mu ngu nhin nn kh trong vic chia nhm, mt s nhm khng d liu,...Con g v qu trng ci no c trc, nhng k nng mm c v cng vic, hon cnh sng, tri nghim HAY v c nhng k nng mm m c nhng thnh cng trong cng vic, tri nghim sng ?Thnh cng l mt khi nim tng i!

Bin phpKim th cu hi, bn dch, so snh tng quan vic tr li cu hi c hai phin bnNu r mc ch nh gi, ngh ngi lm nh gi tr li khch quan theo thc t ch khng theo cm ngh thc tCu hi a la chn la chn, tnh im da theo thi quen phn nh hnh viNhiu cu hi, dng thang im nghch nh gi mt k nng hay nhm k nng

N sinh Merali, TNV, hc sinh, sinh vin phng ty

Nhm xut sc, PhD v Msc, nhm c vic lm

Vn v phng ty, nhm o to phng ty, nhm c vic phng ty

B m v con ci, VN v quc t

K nng mm theo cc nhm tuiK nng mm pht trin dn theo la tui30 41 cc k nng mm pht trin ton din nht

N sinh, TNV, hc sinh v ngi c vic lmTNV nhnh hn thi gian online, k nng ICT, EnglishThi gian online, ICT, English ca n sinh Merali yu hn nhm c vic lmK nng ca nhm TNV rt tng ng vi nhm c vic lm, ch hi km hn lm ch bn thn, qun l thi gian v lnh o qun l

Nhng ngi xut sc, trnh Msc v PhD v n sinh, TNVNhm xut sc ni bt ICT, English, kh nng lm ch bn thn, qun l thi gian, hi nhnh hn lnh o qun lNhm PhD pht trin tng i u, c bit English vt tri cc nhm cn liMsc v PhD nhnh hn cc nhm cn li English, kh nng lm ch bn thn, qun l thi gian, ICT v lnh o qun lNhm xut sc ni bt ICT, English, kh nng lm ch bn thn, qun l thi gian, hi nhnh hn lnh o qun lNhm PhD pht trin tng i u, c bit English vt tri cc nhm cn liMsc v PhD nhnh hn cc nhm cn li English, kh nng lm ch bn thn, qun l thi gian, ICT v lnh o qun l

o to nc ngoi, sinh vin nc ngoi, nhng ngi c vic lm nc ngoiNhm western v western c vic kh tng ng v cc nhm k nng , nhm c vic nhnh hn ICT, English, kh nng qun l thi gian v lnh o qun lNhm VN c o to nc ngoi pht trin kh hi ha, ni tri ICT, English, k nng lm ch bn thn

Gia nh, con ci, tnh nguyn vin, n sinh Merali v sinh vin quc tCc nhm gia nh pht trin tng i u, nhnh hn hc sinh kh nng lm ch bn thn, online, ICT, qun l thi gian v lnh o qun lTNV c k nng tri hn English, thi gian online, ICT, nhm sinh vin western v n sinh Merali tng ng i tng ng v k nng mm nhng thi gian online ca sinh vin western nhiu hn v bng vi nhm TNV (lu tui trung bnh ca nhm n sinh Merali l 22 trong khi nhm sinh vin western ch l 20, tui trung bnh ca TNV l 21)

K nng mm theo nhm tuiEnglish, ICT, thi gian online, kh nng lm ch bn thn, qun l thi gian, lnh o qun l nhm tng trng theo nhm tuiNhm 30-35 tui c ICT v thi gian online nhiu nht, English cng kh nht

Xt tuyn N sinh Merali t 2 (10/2015)N sinh Merali xt tuyn t 2 (10/2015), yu hn n sinh Merali v TNV v ICT, English, thi gian online,... (cc k nng mm khc khng so snh c v dng 2 b cu hi khc nhau nn so snh khng tng ng)Nhng k nng yu l ICT, thi gian online, English, ng ph cng thng, t chi, tm kim h tr, lm ch bn thn, xc nh mc tiu, nhm, gii quyt vn ,...

Mu mt s cc nhn xut scVi cc c nhn xut sc c 2 xu hng pht trin k nng mm, nhm pht trin ton din, thng lm trong lnh vc lin quan n vic hun luyn k nng mm cho ngi lao ng, (mu A, B,D,...)Nhm lm chuyn mn, nghin cu hay CEO,... (mu C, E, F)im chung thng l gii English, online >1 gi mi ngy, lm ch bn thn v qun l thi gian tt

Mt s mu SV Merali t 23 mu n sinh c k nng mm vt tri so vi mt bng trungCc em ny c tim nng tr thnh cc ht nhn cho cc cu lc b, nhm tnh nguyn ca cc n sinh,...

Mt s mu SV Merali t 2Hai mu cc em SV c k nng ICT v English vt tri so vi cc em cn liBiu so snh cc k nng mm mt s mu ni bt so vi mt bng trung bnh ca cc n sinh c kho st

Mt s pht hinK nng mm pht trin dn theo la tui30-40 K nng mm pht trin ton din nhtTrong mi nhm u c nhng c nhn ni tri hn mt bng trung bnh ca nhm nng mm pht trin dn theo la tuiS khc bit v mt s k nng mm gia cc nhm khng r rt lm c th v cu hi cha mang tnh phn loi caoNhm xut sc ni bt kh nng lm ch bn thn, qun l thi gian, hi nhnh hn lnh o qun l bn cnh ICT, English,...Nhm PhD pht trin tng i u, c bit English vt tri cc nhm cn liNhm Msc v PhD nhnh hn cc nhm cn li English, kh nng lm ch bn thn, qun l thi gian, ICT v lnh o qun lNhm Msc ni bt k nng ICT v kh nng lnh o, qun l, lm ch bn thn.Nhm Msc v nhm TNV c nhm k nng kh tng ng, c th l s tng ng v k nng ngh nghip v cc em TNV ny khi i lm s c c hi cao hn trong ngh nghip

Khuyn nghTheo di v ln k hoch ci thin k nng mm cho n sinh trong sut 5 nm hc qua cc hot ng tp hun, tnh nguyn, thc tpN sinh Merali nn pht trin mt s k nng lm ch bn thn, qun l thi gian, lnh o v qun l,... bn cnh ICT, thi gian online v c bit l EnglishNn chn v bi dng mt s em c k nng mm vt tri thnh cc ht nhn cho cc cu lc b, nhm tnh nguyn ca cc n sinh,...

Tham kho nh gi tnh trng vic lm sau khi tt nghip ca n sinh hc bng Merali ca HQG HN, 21.09.2015 - http://goo.gl/oTfApy Tracking Employment After Graduation of VNU Merali scholars , September 21, 2015 -http://goo.gl/Es1E1C L trao hc bng cho n sinh Merali ti HXD HN , 21.09.2015 - http://goo.gl/xsqfWqGiao lu nh tuyn dng v n sinh Merali ti HQG HN, 15.03.2015- http://goo.gl/FV3hFYStudents in Ho Chi Minh City Are Weak in Soft Skills, Feb 17, 2010 - http://goo.gl/NcewZyVIETNAMESE YOUTHS SOFT SKILLS , April 2, 2015 - https://goo.gl/JLhy1MSkilling up Vietnam: Preparing the workforce for a modern market economy, November 29, 2013 - http://goo.gl/mGy0ACPht trin k nng: Xy dng lc lng lao ng cho mt nn kinh t th trng hin i Vit Nam, 29.11.2013- http://goo.gl/ab8Vfn

THANK YOU!minhva@ced.edu.vn hocbongnusinh.com