KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TÌM RA NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC - SAM

  • Published on
    24-Jun-2015

  • View
    52

  • Download
    7

DESCRIPTION

K nng phng vn, tuyn dng tm ra ngi c nng lc nm trong b chng trnh Qun Tr Nhn S ca SAM