Kỹ năng xây dựng và lập kế hoạch công việc hiệu quả

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    957

  • Download
    2

DESCRIPTION

Khi bn c mt l trnh cng vic r rng, bn s t tin bc i v hon thnh cng vic mt cch hiu qu. Ngc li bn s mng lung khng bit mnh s i u, v u v ng nhin kt qu cng vic m bn t c s khng c nh gi cao. Thc t cho thy, hu ht cc bn tr lm vic u theo cm tnh, khng c k hoch hoc c th cng khng c chiu su, chnh v vy m kt qu cng vic t c khng nh mong i. gip cc bn thnh cng sm hn trong tng lai, H THNG O TO TRC TUYN THNG MINH xin gi ti bn kha hc trc tip mang tn K nng xy dng v lp k hoch cng vic hiu qu nh mt mn qu v gi gip bn thnh cng sm hn trong s nghip. Chi tit xem ti y: http://siesystem.edu.vn/12544-ky-nang-xay-dung-va-lap-ke-hoach-cong-viec-hieu-qua.html

Transcript

<ul><li>1.S lng: 1 ng k - Hoc -Thm vo a thchThm vo so snhChia sM t nh gi (1)K nng xy dng v lp k hoch cng vicK nng xy dng v lp k hoch cng vichiu quhiu quNh sn xut: H THNG O TO TRC TUYN THNG MINH - Khahc trc tipM hng: SIES_COSK_00002Trng thi: Cn hngPh thanh ton: 300,000 vnTrc thu: 300,000 vn1 nh gi | Vit nh giKhi bn c mt l trnh cng vic r rng, bn s t tin bc i vhon thnh cng vic mt cch hiu qu. Ngc li bn s mng lungkhng bit mnh s i u, v u v ng nhin kt qu cng vicm bn t c s khng c nh gi cao.Thc t cho thy, hu ht cc bn tr lm vic u theo cm tnh,khng c k hoch hoc c th cng khng c chiu su, chnh v vym kt qu cng vic t c khng nh mong i. gip cc bn thnh cng sm hn trong tng lai, H THNG O TO TRCTUYN THNG MINH xin gi ti bn kha hc trc tip mang tn K nng xy dngv lp k hoch cng vic hiu qu nh mt mn qu v gi gip bn thnh cngsm hn trong s nghip.MC TIU KHA HCSau kha hc, hc vin hon ton c th:+ T tin xy dng v lp k hoch cho bt k cng vic no mt cch khoa hc,thc t v hiu qu;More ShareShareShareShareSmart Internet Education SystemH THNG O TO TRC TUYN THNG MINHWebsite: www.siesystem.edu.vn Hotline: 0945.062.863Email: sies.contact01@yahoo.comWebsite: www.siesystem.edu.vn Website: www.siesystem.edu.vn</li></ul> <p>2. + S dng nhun nhuyn phn mm trong vic xy dng v lp k hoch cng vic(K hoch cng vic s c th hin di dng gin Gantt);+ Bit cch phn b ngun ti nguyn doanh nghip, thi gian nhm trnh xung tti nguyn v mang li hiu qu ti u nht;+ Bit cch kim sot ri ro pht sinh trong qu trnh thc thi k hoch;+ Nhn phn mm lp k hoch cng vic min ph;NI DUNG CHNH+ Chia s kinh nghim lp k hoch cng vic theo phong cch lm vic ca nginc ngoi da trn tnh hung thc t;+ Hng dn s dng phn mm thng dng v phn mm chuyn dng trong vic"Xy dng v lp k hoch cng vic";THNG TIN GING VINng Hong Quc Uy+ Gim c marketing kim qun l o to ti H THNG O TO TRC TUYNTHNG MINH;+ Trnh chuyn mn:- Thc s qun tr kinh doanh (MBA);- K s tin hc;- C nhn s phm; c nhiu nm kinh nghim thc t trong cng tc qun l, o to nhn vinbn hng, nhn vin marketing, nhn vin mi, cng tc vin v thc tp vin;I TNG THAM D+ Sinh vin nm th 02 tr ln;+ Ngi i lm mun hon thin k nng xy dng v lp k hoch cng vic;S LNG THAM DSmart Internet Education SystemH THNG O TO TRC TUYN THNG MINHWebsite: www.siesystem.edu.vn Hotline: 0945.062.863Email: sies.contact01@yahoo.comWebsite: www.siesystem.edu.vn Website: www.siesystem.edu.vn 3. Ti a 30 ngi;THI GIAN+ Ch nht, ngy 21/04/2013- Sng: 8h30 - 11h30- Chiu: 2h - 5h+ Thi lng: 360 phtA IMC s o to s 01: Trng trung cp a ngnh Vn Xun.(Xem bn )DNG C HC TPV vic xy dng v lp k hoch cng vic c thc hin bng phn mm mytnh, do vy bn cn mang theo laptop tham gia hc tp hiu qu;PH O TO300.000vnd/Hc vin;Ph u i: 200.000vnd/Hc vin dnh cho 10 hc vin ng k v hon thinng hc ph u tin."H THNG O TO TRC TUYN THNG MINH cam kt hon tr 100% hc phnu kha hc khng hiu qu".HNH THC THANH TONSau khi ng k thm d kha hc theo mu phiu ng k bn di, bn phitin hnh ng hc ph gi ch. nm r phng thc thanh ton bn theo diti y: PHNG THC THANH TON HC PH.NG K THAM Dng k tham d theo mu sau: PHIU NG K THAM D KHA HCTHNG TIN H TRSmart Internet Education SystemH THNG O TO TRC TUYN THNG MINHWebsite: www.siesystem.edu.vn Hotline: 0945.062.863Email: sies.contact01@yahoo.comWebsite: www.siesystem.edu.vn Website: www.siesystem.edu.vn 4. Mi thc mc ca bn v chng trnh xin lin h ti ca s "H tr trc tuyn" bn tay tri website;BN Bn n a im o to: Bn kch chut vo y "Trng trung cp a ngnh Vn Xun"Smart Internet Education SystemH THNG O TO TRC TUYN THNG MINHWebsite: www.siesystem.edu.vn Hotline: 0945.062.863Email: sies.contact01@yahoo.comWebsite: www.siesystem.edu.vn Website: www.siesystem.edu.vn </p>

Recommended

View more >