Lekcja multimedialna - danse macabre

Embed Size (px)

Text of Lekcja multimedialna - danse macabre

 • 1. Motyw danse macabre wystpujcy w tekstach kultury. Lekcja multimedialna z wykorzystaniem szkolnej biblioteki internetowej wolnelektury.pl

2.

 • Definicja motywdanse macabre
 • wolnelektury.pl
 • [on-line lub w wersji zapisanej
 • przez nauczyciela]
 • http://www.wolnelektury.pl/katalog/danse-macabre/

3.

 • Rozmowa Mistrza Polikarpa
 • ze mierci
 • przypomnienie treci wiersza

4.

 • Funkcje motywu w sztukach
 • plastycznych
 • w redniowieczu i baroku
 • wybraneilustracje
 • danse macabre
 • rdo grafika Google.pl

5.

 • http:// www.istrianet.org/istri a/ visual_arts / history / macabre-holbien-woodcuts.htm
 • http://fleshisgrass.files.wordpress.com/2008/11/danse_macabre.jpg
 • http://www.1st-art-gallery.com/thumbnail/98100/1/Danse-Macabre.jpg
 • http://www.dornai.com/images/danza_macabra/Suhl_%20part_1.jpg

6.

 • Motyw danse macabre
 • w literaturze
 • - na stronie wolnelektury.pl
 • http:// www.wolnelektury.pl /katalog/ danse-macabre /

7.

 • William Shakespeare
 • Hamlet fragment
 • http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/hamlet.html#m1203340447656

8.

 • Jan Kasprowicz -
 • wity Boe wity mocny
 • (Hymny)
 • http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymny-swiety-boze-swiety-mocny.html#m1212614978202

9. wiczenia :

 • Wska odpowiednie cytaty potwierdzajce wystpowanie motywu taca mierci
 • Jak funkcj peni ten motyw
 • w przywoanych tekstach?
 • Jakie znaczenie mia motyw danse macabre dla twrcw rnych epok?

10. Dzikuj za uwag Anna Brodawka doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie jzyka polskiego