Ličnost gim

  • View
    126

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

Linost

LinostOrganizacija psihikog ivota

1ta je linost? Kako razmiljamo, kako se najee oseamo, kako vidimo sebe i kako verujemo da nas drugi vide, ta elimo i emu teimo, kako se ponaamo.Ono iz ega izvire utisak koji ostavljamo na druge

2DefinicijaLinost je jedinstvena organizacija svih psihikih procesa i osobina koja odreuje karakteristian nain ponaanja.

Najbitnije:Linost je sinteze svih psihikih procesa i osobinaOrganizacija je jednistvenaIspoljava se kroz karakteristian stil ponaanja

Pojam linosti odnosi se na celokupno psihiko funkcionisanje i kod svakoga je razliit.3Zadaci psihologije linosti1. Opisati razlike linosti i objasniti 2. kako do njih dolazi otkriti koje osobine mogu da se koriste za poreenjeKako se linost razvija i kako se povezuju psihiki procesi koji pokreu linost

Trae se sledei odgovoriRazvoj linosti: ta je presudno za razvoj naslee ili uenje, sredina (majka, otac, komunikacija, brae i sestre, hospitalizacijaVeza psihikih procesa i kako nas pokreu usmeren je na ispitivanje volje, emocija, vrednosti interesovanja koje pokreu linostCrte linostiRelativno trajne dispozicije (skolnosti, tendencije) neke osobe da se na slian ili isti nain ponaa u odreenim situacijama.Kada neko stalno kasni, ne potuje dogovore, esto vrea to je onda crta linosti - mogua je promenaKarakterMoralni i voljni aspekt linosti a obuhvata doslednost u volji i nainu delovanjaUsklauje ponaanje sa moralnim normamaKarakterne osobine: potenje, hrabrost, upornost, odgovornost, savesnost, pravednost, samokritinostTemperamentUroen, zavisi od nervnog sistema i endokrinih funkcijaPredstavlja osetljivost osobe i njen karakteristian nain reagovanja na stimuluse i zahteve sredineObuhvata: aktivitet obim aktivnosti, reaktivnost brzina reagovanja i socijabilnost sklonost ka druenjuJedan od modelaLaka deca Teka deca Spora deca

Telesne osobine i linostiIzgled se nasleuje genetskiPostoji li veza izmeu telesnih osobina i osobina linostiTue i sopstveno miljenje o naem izgledu utiu na nae osobine linosti i ponaanjePoznate tipologije: stari grci, Kremer i eldon Kremer i eldon - zadatak

Kako su ovi autori opisali tipove linosti?TEORIJE LINOSTITeorija smisleno objanjenje neke pojave koje se delimino zasniva na injenicama a delimino na pretpostavkamaTeorije linosti prouavaju linost na razliite naine i sa razliitim ciljemTeorije crtaCrta je dispozicija ka nekom ponaanju a cilj je da se linost opie kroz te crteLinost se sastoji od crta i one su razliito izraene utvruju se najvanije i one se mere (testovima linosti)Zaetnik je Gordon OlportLinost je kombinacija crta a crte su uroene pa tako i teko promenljive.1. Kardinalne crte - to su crte koje dominiraju naim ponaanjem i oblikuju ga. One su retke, jer veini ljudi nedostaje jedna tema koja oblikuje njihove ivote.

2. Centralne crte - to su opte karakteristike koje u odreenoj meri postoje kod svake osobe. One su osnovni elementi koji oblikuju vei deo naeg ponaanja iako nisu toliko snane kao kardinalne.

3. Sekundarne crte - to su, na primer, posebne preferencije i averzije koje moe znati samo veoma blizak prijatelj

14Petofaktorski modelPol Kosta i Robert MekkrePet velikih dimenzija (neuroticizam, otvorenost /zatvorenost, ekstoverzija/ introverzija, saradljivost, savesnost/nesavesnost)

www.outofservice.com./bigfive/

15Kombinovanjem dobijamo

16Psihoanalitiki pristupPsihoanalizaTeorija linosti i metod leenjaVeliki uticajDete je otac oveka

Teorija linostiLinost pokreu unutranji konflikti Uvek se vodi borba izeu biolokih potreba i drutvenih normiLinost ini tri dela: Id Ego Superego18Teorija linosti

19Seksualni i agresivni nagonEros i TnatosSeksualni motiv je motiv odranja ivota ne sam reprodukcijeTanatos je tenja ka destrukciji, povratku u neivu materijuPotiskivanje samo maskira ove nagone ali oni nau nain i ispolje se