Lop 9 _Bài1: Tu May Tinh Den Mang May Tinh

  • Published on
    04-Jul-2015

  • View
    770

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. T tin THCS Phng nh 1 Bi 1: T MY TNH N MNG MY TNH I. V SAO CN MNG MY TNH?V SAO CN MNG MY TNH? 2. KHI NIM V MNG MY TNH2. KHI NIM V MNG MY TNH 3. PHN LOI MNG MY TNH3. PHN LOI MNG MY TNH 4. VAI TR CA MY TNH TRONG MNG4. VAI TR CA MY TNH TRONG MNG 5. LI CH CA MNG MY TNHLI CH CA MNG MY TNH </li></ul> <p> 2. T tin THCS Phng nh 2 Sao chp, truyn d liu Chia s ti nguyn (thng tin, thit b, ...) I. V SAO CN MNG MY TNH?V SAO CN MNG MY TNH? 3. T tin THCS Phng nh 3 Mng my tnh gip gii quyt cc vn mt cch thun tin v nhanh chng Kt ni Chia s ti nguyn (Thit b, thng tin, d liu v phn mm ...) Sao chp, truyn d liu I. V SAO CN MNG MY TNH?V SAO CN MNG MY TNH? 4. T tin THCS Phng nh 4 2. KHI NIM V MNG MY TNH2. KHI NIM V MNG MY TNH Mng my tnh l tp hp cc my tnh c kt ni vi nhau theo mt phng thc no thng qua cc phng tin truyn dn to thnh mt h thng cho php ngi dng chia s ti nguyn. Mng my tnh l tp hp cc my tnh c kt ni vi nhau theo mt phng thc no thng qua cc phng tin truyn dn to thnh mt h thng cho php ngi dng chia s ti nguyn. a. Mng my tnh l g? Kt ni kiu hnh sao.Kt ni kiu hnh sao. Kt ni kiu ng thngKt ni kiu ng thng Kt ni kiu vngKt ni kiu vng 5. T tin THCS Phng nh 5 b. Cc thnh phn ca mng Quan st hnh, hy trnh by cc thnh phn ca mng? 2. KHI NIM V MNG MY TNH2. KHI NIM V MNG MY TNH 6. T tin THCS Phng nh 6 Thit b u cui Thit b u cui Thit b u cui Thit b u cui Thit b kt ni mng Thit b kt ni mng Mi trng truyn dn Mi trng truyn dn 2. KHI NIM V MNG MY TNH2. KHI NIM V MNG MY TNH b. Cc thnh phn ca mng 7. T tin THCS Phng nh 7 Cc thit b u cuiCc thit b u cui Nh my in, my tnh, kt ni vi nhau thnh mng Mi trng truyn dnMi trng truyn dn Cho php cc tn hiu truyn c qua . 2. KHI NIM V MNG MY TNH2. KHI NIM V MNG MY TNH b. Cc thnh phn ca mng 8. T tin THCS Phng nh 8 V mng Hub SwitchCp mng Bridge Router Cc thit b kt ni mngCc thit b kt ni mng Kt ni cc thit b u cui trong phm vi mng Giao thc truyn thngGiao thc truyn thng(Protocol)(Protocol) Tp hp cc quy tc quy nh cch trao i thng tin gia cc thit b gi v nhn d liu trn mng 2. KHI NIM V MNG MY TNH2. KHI NIM V MNG MY TNH b. Cc thnh phn ca mng 9. T tin THCS Phng nh 9 3. PHN LOI MNG MY TNH3. PHN LOI MNG MY TNH Mng my tnh c phn loi theo cc tiu ch no? Mi trng truyn dn Phm vi a l Mng c dy Mng khng dy Mng cc b (LAN) Mng din rng (WAN) 10. T tin THCS Phng nh 10 Mng c dy: s dng mi trng truyn dn l cc dy dn. 3. PHN LOI MNG MY TNH3. PHN LOI MNG MY TNH 11. T tin THCS Phng nh 11 Mng khng dy: s dng mi trng truyn dn khng dy (sng in t, bc x hng ngoi). Thc hin kt ni mi thi im, mi ni trong phm vi mng. 3. PHN LOI MNG MY TNH3. PHN LOI MNG MY TNH 12. T tin THCS Phng nh 12 Thc t: mng my tnh u kt hp gia kt ni c dy v khng dy. 3. PHN LOI MNG MY TNH3. PHN LOI MNG MY TNH 13. T tin THCS Phng nh 13 LAN: H thng my tnh c kt ni trong phm vi hp 3. PHN LOI MNG MY TNH3. PHN LOI MNG MY TNH 14. T tin THCS Phng nh 14 WAN: H thng my tnh c kt ni trong phm vi rng. Thng l kt ni ca cc mng LAN 3. PHN LOI MNG MY TNH3. PHN LOI MNG MY TNH 15. T tin THCS Phng nh 15 4. VAI TR CA MY TNH TRONG4. VAI TR CA MY TNH TRONG MNGMNG M hnh khch-ch. Trong m hnh ny, mi my tnh c vai tr v chc nng nht nh trong mng. Server: My ch m bo phc v cc my khc bng cch iu khin ton b vic qun l v phn b cc ti nguyn trn mng vi mc ch dng chung. Client: My khch s dng ti nguyn trn mng do my ch cung cp Client Client Server 16. T tin THCS Phng nh 16 5. LI CH CA MNG MY TNH5. LI CH CA MNG MY TNH + Dng chung d liu + Dng chung cc thit b phn cng + Dng chung cc phn mm + Trao i thng tin Ni ti mng my tnh l ni ti s chia s (dng chung) cc ti nguyn my tnh trn mng: 17. T tin THCS Phng nh 17 MEMORIZEMEMORIZE 1. Mng my tnh l tp hp cc my tnh c kt ni vi nhau cho php dng chung cc ti nguyn nh d liu, phn mm, thit b phn cng 2. Tu theo cch kt ni v phm vi mng m ngi ta phn loi mng my tnh thnh mng c dy v mng khng dy, mng LAN v WAN. 3. M hnh mng ph bin l m hnh khch-ch. Cc my tnh trong mng kt ni theo m hnh ny c chia thnh hai loi chnh: my ch v my trm. </p>