MasterSkills - KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH

  • Published on
    21-Dec-2014

  • View
    277

  • Download
    4

DESCRIPTION

Gii thiu chng trnh Khng ring g nhng bn tr mi bt u i lm, nhiu cn b qun l ca chng ta ngy nay vn cn lng tng vi v s nhng vic s v, pht sinh. Mt nghch l l khi chng ta cng gii quyt vic s v, th ta li thy cng c nhiu vic s v hn. Vic lp k hoch thng c hiu l lit k nhng cng vic cn lm. Nhng khi ta dnh thi gian lit k ri, ta cng khng sao kim sot v hon thnh c chng ng tin . iu , khin chng ta lun lun b ng vi cng vic. Chng ta b qu ti, km sng to, b thi gian rt ui cng t pht sinh. Kha hc s gip bn hiu c vai tr v tm quan trng ca vic lp k hoch; bit cch lp k hoch v kim sot k hoch mt cch hiu qu lun lun c ch ng vi cng vic ca mnh.

Transcript

1. MasterSkills Chng Trnh o To K Nng Mm LP K HOCH | o To K NNG LP K HOCH Master SkillsTM Better People Better Organization MasterSkills.org Vin o To K Nng Qun L & Lnh o 2. LP K HOCH | o To K NNG LP K HOCH Mc tiu o to Phng php o to - Phng php ging dy Coaching da trn cc bi tp thc hnh thc t trong cng vic hng ngy - o to thc hnh st nht vi chuyn mn ca tng v tr - Trang b 20% l kin thc, 80% l thc hnh k nng thc t mi trng cng vic hng ngy - m bo chun u ra l hiu v p dng c cc k nng c hc Ti liu Gii thiu chng trnh Khng ring g nhng bn tr mi bt u i lm, nhiu cn b qun l ca chng ta ngy nay vn cn lng tng vi v s nhng vic s v, pht sinh. Mt nghch l l khi chng ta cng gii quyt vic s v, th ta li thy cng c nhiu vic s v hn. Vic lp k hoch thng c hiu l lit k nhng cng vic cn lm. Nhng khi ta dnh thi gian lit k ri, ta cng khng sao kim sot v hon thnh c chng ng tin . iu , khin chng ta lun lun b ng vi cng vic. Chng ta b qu ti, km sng to, b thi gian rt ui cng t pht sinh. Kha hc s gip bn hiu c vai tr v tm quan trng ca vic lp k hoch; bit cch lp k hoch v kim sot k hoch mt cch hiu qu lun lun c ch ng vi cng vic ca mnh. - Chuyn gia s dng cc phng php o to sau y chuyn ti ni dung kha hc: - Tho lun m (Open discussion) - Nghin cu tnh hung (Case study) - Bi tp t nh gi (Self- assessment) - Thuyt ging ngn ti thc t (Mini-lecture) - Gip hc vin hiu c vai tr v tm quan trng ca lp k hoch - Nm vng v thc hin c cc bc lp k hoch - Bit cch kim sot vic thc hin k hoch v x l cc tnh hung pht sinh hiu qu Master SkillsTM Better People Better Organization - Ti liu lu hnh ni b 3. i tng hc vin - Cc cp qun l & lnh o doanh nghip. -. i ng qun l cp trung (gim c chc nng trng ph cc phng, ban, b phn trong doanh nghip). - Nhng ngi ang tham gia lm vic trong mi trng doanh nghip c mong mun pht trin v hon thin k nng quan trng ny. - Chng trnh khng ph hp cho cc i tng l hc sinh, sinh vin - nhng ngi cha c thm nin lm vic trong mi trng doanh nghip. Chng nhn - S do Vin MasterSkills cp, c gi tr trn ton quc Ni dung chng trnh Phn 1: Vai tr v li ch ca vic lp k hoch - K hoch l g? - Ti sao lp k hoch li cn thit cho mi c nhn? Phn 2: Quy trnh lp k hoch - Thu thp thng tin - Xc nh mc tiu theo tiu ch SMART - Lp phng n - Hnh ng thc hin k hoch Xem thm chi tit ti Website Masterskills.org: http://masterskills.org/Planing-skills-training.htm - Cc cp qun l & lnh o doanh nghip. -. i ng qun l cp trung (gim c chc nng trng ph cc phng, ban, b phn trong doanh nghip). - Nhng ngi ang tham gia lm vic trong mi trng doanh nghip c mong mun pht trin v hon thin k nng quan trng ny. - Chng trnh khng ph hp cho cc i tng l hc sinh, sinh vin - nhng ngi cha c thm nin lm vic trong mi trng doanh nghip. - S do Vin MasterSkills cp, c gi tr trn ton quc Master SkillsTM Better People Better Organization 4. HC VIN MASTERSKILLS Add: 30 ng Vn Ng P.10, Q.PN, Tp.HCM Tel.(08) 22 467 086 08. 22 194 047 Web: http://www.masterskills.org | Email:Info@masterskills.org Master SkillsTM Better People Better Organization

Recommended

View more >