Masterskills - KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    544

  • Download
    2

DESCRIPTION

Gii thiu chng trnh S hu c mt ngun nhn lc cht lng cao v sn sng hon thnh tt s mng c giao lun l iu k vng ca ch doanh nghip. Nhng trong mi t chc, thuc mi lnh vc vn tn ti khng t nhng c nhn hot ng vi cht lng thp hn nng lc thc s ca bn thn h. Bi ton t ra l Lm cch no to ng lc, nng cao hiu qu lm vic ca nhn vin mt cch h thng v sng to". Thng qua chng trnh o to To ng lc cho nhn vin, vin MasterSkills mong mun gp phn h tr cc nh qun l tm gii php thch hp cho bi ton trn.

Transcript

  • 1.TO NG LC LM VIC | o To K NNG TO NG LC LM VIC Master SkillsTM Better People Better Organization MasterSkills Chng Trnh o To K Nng Mm MasterSkills.orgVin o To K Nng Qun L & Lnh o

2. TO NG LC LM VIC| o To K NNG TO NG LC LM VIC Mc tiu o to - Hiu vai tr ca nh lnh o khi thay i c cu t chc - Hiu s khc bit gia nh lnh o thnh cng & c hiu qu - Hp tc vi ng nghip t c mc tiu cng vic ra - Hiu 3 k nng ca nh lnh o theo tnh hung - Hiu mc tiu ca nh lnh o theo tnh hung Phng php o to - Phng php ging dy Coaching da trn cc bi tp thc hnh thc t trong cng vic hng ngy - o to thc hnh st nht vi chuyn mn ca tng v tr - Trang b 20% l kin thc, 80% l thc hnh k nng thc t mi trng cng vic hng ngy - m bo chun u ra l hiu v p dng c cc k nng Ti liu Gii thiu chng trnh S hu c mt ngun nhn lc cht lng cao v sn sng hon thnh tt s mng c giao lun l iu k vng ca ch doanh nghip. Nhng trong mi t chc, thuc mi lnh vc vn tn ti khng t nhng c nhn hot ng vi cht lng thp hn nng lc thc s ca bn thn h. Bi ton t ra l Lm cch no to ng lc, nng cao hiu qu lm vic ca nhn vin mt cch h thng v sng to". Thng qua chng trnh o to To ng lc cho nhn vin, vin MasterSkills mong mun gp phn h tr cc nh qun l tm gii php thch hp cho bi ton trn. - Chuyn gia s dng cc phng php o to sau y chuyn ti ni dung kha hc: - Tho lun m (Open discussion) - Nghin cu tnh hung (Case study) - Bi tp t nh gi (Self- assessment) - Thuyt ging ngn ti thc t (Mini-lecture) - Nm c nhng mu cht quan trng hnh thnh v pht trin nng lc to ng lc lm vic vi vai tr lm mt nh qun l. - Thu hiu ci ngun hnh thnh nn nim am m lm vic trong mi trng doanh nghip. - Nm c nhng nguyn tc quan trng trong vic to ng lc lm vic. - Hiu v bit cch vn dng cc cng c, phng php to ng lc lm vic hiu qu trong mi trng doanh nghip hin nay. Master SkillsTM Better People Better Organization - Ti liu lu hnh ni b 3. i tng hc vin - Cc cp qun l & lnh o doanh nghip. -. i ng qun l cp trung (gim c chc nng trng ph cc phng, ban, b phn trong doanh nghip). - Nhng ngi ang tham gia lm vic trong mi trng doanh nghip c mong mun pht trin v hon thin k nng quan trng ny. - Chng trnh khng ph hp cho cc i tng l hc sinh, sinh vin - nhng ngi cha c thm nin lm vic trong mi trng doanh nghip. Chng nhn - S do Vin MasterSkills cp, c gi tr trn ton quc Ni dung chng trnh Phn I. Tm l nhn vin v nh qun l trong cng vic - H gi tr trong cng vic ca nhn vin v ngi qun l - Thi khi lm vic ca nhn vin v ngi qun l - Quan im ca nhn vin v nh qun l v mi trng v vn ha lm vic. Phn II. Vai tr v tm quan trng ca cng tc to ng lc lm vic - Vai tr ca ngi lnh o & tm quan trng ca cng tc to ng lc lm vic - Nhng mu cht quan trng hnh thnh v pht trin nng lc - To ng lc lm vic cho bn thn - To ng lc lm vic cho nhn vin - nh hng ca phong cch lnh o n ng lc lm vic Phn III. Nguyn tc v quy trnh to ng lc lm vic - Vn dng cc m hnh kinh in phn tch cc yu t nh hng n ng lc lm vic - Thang nhu cu ca Maslow - Thuyt nhu cu ca McClelland - Thuyt hai yu t - Herzberg - Nhng nguyn tc quan trng trong to ng lc lm vic - Quy trnh to ng lc lm vic Phn IV. Mt s phng php to ng lc hiu qu - Phng php thit k li/ nh ngha li cng vic - Phng php khch l, h tr, phn hi v biu dng hiu qu - Phng php y thc v phn quyn - Phng php lun chuyn cng vic - Phng php pht trin nhn vin - Phng php nh hng theo cc gi tr then cht Xem thm chi tit ti Website Masterskills.org: http://masterskills.org/Motivation-skills-training.htm - Cc cp qun l & lnh o doanh nghip. -. i ng qun l cp trung (gim c chc nng trng ph cc phng, ban, b phn trong doanh nghip). - Nhng ngi ang tham gia lm vic trong mi trng doanh nghip c mong mun pht trin v hon thin k nng quan trng ny. - Chng trnh khng ph hp cho cc i tng l hc sinh, sinh vin - nhng ngi cha c thm nin lm vic trong mi trng doanh nghip. - S do Vin MasterSkills cp, c gi tr trn ton quc Master SkillsTM Better People Better Organization 4. HC VIN MASTERSKILLS Add: 30 ng Vn Ng P.10, Q.PN, Tp.HCM Tel.(08) 22 467 086 08. 22 194 047 Web: http://www.masterskills.org | Email:Info@masterskills.org Master SkillsTM Better People Better Organization

Recommended

View more >