Miljöekonomi - (2) andra delen

 • Published on
  20-Jun-2015

 • View
  855

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Miljekonomi - (2) andra delen

Transcript

 • 1. Upplgg andra passet
  • Olika sanningszoner - teoriomrden ger olika svar
 • Industrins ansvaroch ambitioner
 • Riktlinjer- miljledningssystem
 • Olika strategimodeller, milj som utmaning och strategiskt lrande

2. Olika omrden, olika ml

 • .
 • Ole Thyssen, Contactdagen, Vxj Universitet 5/5-99.
 • Bergstrm, S.et al(1996:45-57)Hllbar ekonomi.
 • Lidskog, R.et al(1997:kap 9 om Niklas Luhmann)Samhlle, risk och milj.

3. Alla sanningar om hushllning gr ej ihop Olika sanningszoner De praktiska handlingarna Den neoklassiska ekonomiska teorin Politiken Bergstrmet al(1996:47) Hllbar ekonomi 4. Olika teoriomrden ger olika svar Linget al , 1998; Lundgren, 1998 Observationsplan/empiri Beskrivningsplan Teoriomrde Neoklassisk national ekonomi En del avfretagsek teoriomrde Struktur/ position/ ntverk Kostnad Pris Institutionellorganisations teori/ Soc konstruktionism Olikafrhllningsstt / logiker 5. Tv olika stt att pverka den tekniska/ekonomiska sfren Ekonomiska/ tekniska sfren Staten Medborgare/ familj/ kund sfren Civil Society (1)Marknadsekonomi (2) Demokratisk process (2)Regleringvia lagar, skatter, styrmedel Jmf med Jnsson. S. Miljredovisning, i Dobber & Wolff (red) (1996)Miljstrategier . Jnsson talar om stat, marknad och communitity som tre typer av samordningsorgan (s 198). 6. Gruppvning

 • Varfr r det (ibland) ett problem att det finns olika sanningszoner (intresseomrden) nr ett miljledningssystem ska byggas upp
 • Hur kan ledningen ta hnsyn till olika sanningszoner nr ett miljledningssystem ska byggas upp?

7. En naturekonomisk modell

 • .
 • Bergstrm, S. et al (1996) Hllbar ekonomi

Resursbas Verksamhet Vrde marginalmtt snlhetsmtt verkningsgrad 8. Ett sjlvstndigt ansvar...

 • Industrin har ett sjlvstndigt ansvar att vrna om miljn. Det ska den utva p eget initiativ utan att avvakta freskrifter och lagar. Det r bara industrin som i praktiken kan tillhandahlla lsningarna.
 • Curt Nicolin vid ICC:s rsmte i Oslo 1988

9. Olika ambitionsniverArnfalk & Thidell (1992)Miljarbete inom svensk tillverkningsindustri , IIIEE.

 • 1. Miljpassiva
 • 2. Myndighetsstyrda
 • 3. Lagoptimerande
 • 4. Miljmedvetna
 • 5. Miljanpassade
 • Ls ven uppfljningen till denna studie: Heidenmark (1999)Miljarbetet inom svensk tillverkningsindustri - fortfarande en myt?,IIIEE. Kan hmtas p: http://www.lu.se/IIIEE/publications/reports/2000/14.pdf
 • (http://groups.yahoo.com/group/mvavxu/files/kent/information/litteraturforslag.html)

10. Ambitionsniver inom tillverkn industriArnfalk & Thidell (1992)

 • 1. Miljpassivaung 1/4av arbetskraften
 • 2.Myndighets styrdaung 2/4av arbetskraften
 • 3. Lagoptimerande
 • 4. Miljmedvetna
 • 5. Miljanpassade

Ung 1/4av arb kraften, inkl eldsjl 11. Mycket har blivit vardagsarbete Affrsvrlden(2000) Miljn frlorar sin glans, nr 8, 23 februari, s 34-51 via Jimi Sundberg, SEB Fonder, tfn 020-366 337

 • Miljn str inte i fokus som tidigare. Mycket har blivit vardagsarbete i fretagen, larmrapporter fr inte samma genomslag och milj har ftt konkurrens av nrliggande etiska och sociala frgor

12. Frn Trelleborgs rsredovisning(2000:30-31) 13. Miljarbetets inriktning Affrsvrlden(2000) Miljn frlorar sin glans, nr 8, 23 februari, s 34-51

 • Hantera miljrisker
 • Kostnadsbesparingar
 • Differentiering/profilering
 • Styra branschen/konkurrenterna
 • Omdefiniera marknaden/affrsid

14. Myndigheter och/eller marknaden ?

 • Erfarenheterna frn underskningen pekar p att myndigheternas krav spelar en avgrande roll i fretagens initiering av miljarbetet De ekonomiska och marknadsmssiga drivkrafterna verkar vara p vg att sl igenomArnfalk & Thidell (1992)

15. Lnar sig miljledningssystem? AB SvenskaMiljstyrningsrdet (2000) Lnar sig miljledningssystem?, http://www.miljostyrning.se/nyheter.asp?id=111 (2000-03-21).

 • Institutet fr Verkstadsteknisk Forskning, IVF, har underskt om det lnar sig ekonomiskt och miljmssigt att infra miljledningssystem. Mer n 200 svenska fretag med certifierade miljledningssystem har deltagit i studien. En intressant iakttagelse i studien r att EMAS-registrerade fretag tycks f ett bttre resultat i miljhnseende jmfrt med de fretag som enbart har ISO 14001. Rapporten innehller mnga andra resultat, till exempel: 49% av fretagen har miljml fr godstransporterna 1/3 av alla miljcertifierade fretag kan pvisa kadeintkter tack vare miljledningssystemet hlften av alla miljml betalar sig inom ett r Se ven Lfqvistet al(2000)Har sm och medelstora fretag konkurrensfrdelar av miljledningssystem? , IIIEE Reports 2000:13. Kan hmtas p http://www.lu.se/IIIEE/publications/main.html

16. En bild av en miljanalys av ett fretag AB Svenska Miljstyrningsrdet (2001) Miljledningsmarknaden, http://www.miljostyrning.se/information.asp (2001-04-11). 17. Erfarenhet frn ABB

 • Miljarbetet vid ABB har sedan lng tid fokuserats p en introduktion av miljledningssystem enligt ISO 14001 vid alla koncernens anlggningar runt om i vrlden. Tre rs erfarenheter av miljledningsarbete har visat frbttrade miljprestanda, lgre kostnader och mindre risker med verksamheten. Ocks andra erfarenheter har vunnits:
 • Infrandet av 14001 leder till mellanfem och tio olika frbttringsprogramvid varje anlggning. Mnga frbttringsprogram resulterar ikostnadsbesparingaroch relativt snabba terbetalningsperioder.
 • Miljledningssystemetminskar riskenfr okontrollerade utslpp, brand eller explosion.
 • Genom att inkludera anstllda frstrker ett miljledningssystem deras knsla avmotivering och stolthetsamt frbttrar fretagets image.
 • Med tiden, i takt med att olika intressenter fr en allt strre insikt i det strukturerade stt p vilket ISO 14001 leder till frbttrade miljprestanda, kommerppenhetenmed att rapportera om resultatet av miljarbetet att ka.
 • Infrande av ISO 14001 leder till enbttre frstelse av frbttringsprogrammenoch p vilket stt de bidrar till att minska allmnt knda miljproblem.
 • Klla: ABB Environmental Management Report 1998, p Miljstyrningsrdets hemsida: http://www.miljostyrning.se/erfarenheter/abb.asp

18. Riktlinjer -miljledningssyst

 • Internationella Handelskammarens (ICC) Nringslivsprogram fr varaktig hllbar utveckling (1991).
 • Responsible Care - Miljprog fr kemiindustrin.
 • EUs miljstyrnings- och miljrevisionsfrordning - Eco-Management and Audit Scheme (1993).
 • BS (British Standard) 7750 - Environmental management system (1994).
 • ISO (International Org for Standardization) 14000-Environmental management system (1996).

19. Miljledning p Internet

 • .

Antal trffar april 1999 (antal trffar april 2000). Ls mer om miljledning p t ex: http://www.miljostyrning.se 20. En familj av standarder

 • ISO 14000 bestr av en familj av standarder. En id om hur de kan anvndas tillsammans terfinns i STG & MMS (1996):
 • Frst kan ett miljledningssystemet, standard 14001, skapa frutsttningar fr bttre rutiner och organisation av miljarbetet,
 • Drefter kan standard 14040, livscykelanalys, skapa frutsttningar fr att ta fram beslutsunderlag fr en miljanpassad upphandling och produktutveckling,
 • Drefter kan standard 14010, miljrevision, skapa frutsttningar att ta fram ett system fr kontroll och revision,
 • Drefter kan standard 14030, miljprestanda, skapa frutsttningar fr att kunna utvrdera och redovisa miljarbetet,
 • Sist kan standard 14020, miljmrkning, skapa frutsttningar fr att kommunicera och beskriva produkternas miljpverkan.

21. Integrated Product Policy (IPP)

 • Just nu arbetar man inom EU och Sverige vidare med producentansvaret i form av bl a integrated product policy (IPP).
 • The objektives of an IPP is to produce products which
 • are materials- and energy-efficient,
 • contain no substances that could harm health or the environment,
 • have minimal effects on the environment generally,
 • are manufactured wherever possible from renewable materials,
 • can be reused or recycled, or from which energy can be recovered, when they reach the end of their life, and
 • give rise to less waste containing smaller amounts of substances harmful to health and the environment.
 • Se ven:The European Commission (2001)Green Paper on integrated product policy COM (2001)68, http://europa.eu.int/comm/off/green/index_en.htm;
 • http://www.environ.se/enviroreport/envirorep2/enviro2_3.htm

22. Vad menas med strategi ?(Dobers & Wolff, 1997:14,Miljstrategier - ett fretagsek perspektiv )

 • Plan:The determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of the courses of action and the allocation of resources necessary to carry out these goals(Chandler, 1962,Strategy and structure ). Strategy is: product/market scope, growth vector, competitive advantage, synergy(Ansoff, 1965,Corporate strategy ).
 • Handlingsmnster: a pattern in a stream of decisions(Mintzbe