Nº 46 marzo 2014 en galego,.

  • Published on
    26-May-2015

  • View
    237

  • Download
    6

DESCRIPTION

Boletn do ENDL do CEIp de Randufe (Tui). N 46 marzo de 2014

Transcript

  • 1. Boletn do Equipo de Normalizacin e Dinamizacin Lingstica CEIP de Randufe N 46 marzo de 2014 Conversa na praia. Lus Seoane, 1976

2. NIN A PARTIRES NIN A PESARES Estas das expresins son dous erros moi comns no galego que se escoita e que se le e que cmpre evitar. Demasiado estendidas estas formas incorrectas pasaran, por adoptaren a forma, por infinitivos con- xugados cando en realidade non son formas verbais. CORRECTO INCORRECTO A festa comezar a partir das 18:00 horas. A festa comezar a partires das 18:00 horas. A partir de agora non me distraias. A partires de agora non me distraias. O negocio medra a pesar da crise. O negocio medra a pesares da crise. A pesar de que llo prohibiron, vaino facer. A pesares de que llo prohibiron, vaino facer. Pesares e partires son correctas como formas de segunda persoa de infinitivo dos verbos pesar e partir: Por pesares noventa quilos non che serve a roupa. De partires cedo chegars a tempo. SOLETA, PATRN ou CADRO DE PERSOAL. NUNCA PLANTILLA A palabra plantilla non existe en galego en ningunha das acepcins que ten en casteln. As, se fala- mos do revestimento interior da sola do calzado, que pode ir fixado a esta ou simplemente superposto, esta- mos a falar dunha soleta. Teo que pr unhas soletas no calzado para curar as mancaduras dos ps. Se nos referimos ao modelo a partir do que se fan cousas semellantes entn un patrn ou padrn. Usaremos este patrn para facer os debuxos iguais. E se queremos nomear ao conxunto de persoas que traballan nunha mesma empresa ou estabelece- mento deberemos dicir cadro de persoal. A escola de Randufe ten un cadro de persoal de 17 mestres e mestras. Hoxe a partir das oito da tarde retransmisin en di- recto da maratn do Baixo Mio! Grazas ao patroci- nio comercial de Soletas Martnez! A proba vaise celebrar a pesar do forte trebn das ltimas horas.