Novadpētniecības darbs. Alojas pilsētas bibliotēka

  • Published on
    29-May-2015

  • View
    131

  • Download
    12

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Alojas pilstas bibliotkaNovadptniecbas darbs</li></ul> <p> 2. Novadptniecbas krjums pastvgs izstdes 3. Tematisks mapes kopskait 51 atspoguo novadptnieciska satura izdevumus un rakstus par vsturi, kultru, tautsaimniecbu, personbm 4. Hronoloija Aloja un Ungurpils gadsimtu ritum notikumi, kas datti no 1211.gada - ldz odienai, pieejami drukt un e-resursa versij LaiksNotikums1211.g.Krustneu iebrukuma laik iet boj Perkilas koka pils pie Joglas upes. Daudz vrieu tiek noslepkavoti, bet sievietes un brni aizdzti gst. (A.Galeviusa mat.)1224.g.Lbieu ciems Ale mints Tlavas dalanas dokument, kas noslgts starp Rgas bskapu un Zobenbru ordeni. (Sjjs. Mneraksts latvisks dzves veidoanai. 1936.g. I pusg. 365.- 366.lpp.)1225.g.Aloja minta k katou draudzes centrs. (Veselba 1991.Nr. 10/ 12)1281.g.Nocietinta vieta Allenkila minta E .eihina Livonijas vstures piu un cietoku sarakst (ldz 14.gs.) (A.Galeviusa materili).13.gs beigasUngurpils k lu novads piederjis Bertoldam fon Valmam, kura mantojums ar arhibskapa Fridriha atauju tiek prdots Johanam fon Ostinghzenam (Johannes de Ostinghusen). Materialien zu einer geschichte der Landguter Livlands gesammelt von Heinrich von Hagemaister I Riga 1836. 139.-140.lpp.1306.g.Perkila tiek izlota Johanam fon Ostinhzenam un via likumgajiem mantiniekiem ar feodl pauma tiesbm kop ar audm, laukiem laukiem, iekoptiem un neiekoptiem, meiem, krmiem, zvejm, klajumiem, ezeriem, trcm,upm, dzirnavm,visu godu, tiesm, tiesu varu. Materialien zu einer geschichte der Landguter Livlands gesammelt von Heinrich von Hagemaister I Riga 1836. 139.-140.lpp. un A.Galeviusa mat.1326.g.Uzcelta Perkilas mra pils cietoksnis ar 2,5 stviem, plau un dziu aizsarggrvi.1339. g.Johans fon Ostinghzens lni prdevis Gerhardam Ungernam par 330 sudraba mrkm. Materialien zu einer geschichte der Landguter Livlands gesammelt von Heinrich von Hagemaister I Riga 1836. 139.-140.lpp. (E.Dunsdorfa Lielvidzemes kartes Ungernu valdanas skums Perkil datts ar 1306.g.) 5. Mutvrdu liecbas par Alojas vsturi, notikumiem, novadniekiem 6. Bibliotkas vstures izpte 7. Informatvie bukleti par bibliotkas darbbu no 1998.gada ldz 2013.gadam 8. Literatras izstdes, velttas novadniekiem 9. Novadnieku mkslas darbi 10. Novadnieku mkslas darbi 11. Izstdes no novadnieku kolekcijm 12. Tematiski paskumi tikans, literras pcpusdienas, novadnieku jubileju paskumi, lasjumi, prezentcijas 13. Tematiskas viktornas un konkursi 14. Novadnieku rokdarbu izstdes 15. Fotogrfiju albumi 16. Novadnieku fotoizstdes 17. Sadarbba ar novadniekiem rzems Kanda Aina Janitena abon laikrakstu Latvija Amerik, dvina grmatas Anglija Dzidra Purmale abon laikrakstu Brv Latvija, dvina grmatas ASV Ansis Pommers dvina grmatas 18. Vietjs informcijas ieguves iespjas Alojas preses izdevumu arhvs izdevums ALE no 1997.- 2009 .gadam izdevums Alojas Novada Vstis no 2009.gada 19. Pavaldbas mjas lapa ar informciju par bibliotku 20. Vsturisko liecbu publiskoana, grmatu prezentcijas 21. Skolotja un novadptnieka Kra Antona Galeviusa atzia:novadptniecba ir k zelta laipa, kas prmesta dzimtajam novadam. Pa to staigjot, ptnieks un t sekotji gst vislielko apmierinjumu, savcot vienkopus visu, kam novad ir paliekoa vrtba un nozme 22. Paldies! Sarmte Frdenfelde 28.10.2013</p>