LM ve HESAP

  • Published on
    29-Jul-2015

  • View
    59

  • Download
    14

Transcript

Slide 1LM ve HESAP1Havaya daldn ey gnl niin takvaya gelmezsinGzn a gafil olma Bir daha dnyaya gelmezsinAra bul Hakkn rzasn desinler sana hogeldinCihan ban mulkettin niin divana bogeldin2phesiz insann hayat, yalnz yaad bu dnyahayatndan ibaret deildir.Mminin iki hayat vardrBirisi yaad imdiki hayatDieri ise lmden sonrakiHayattr. 3Gzel ve akll insan kendini hesaba ekip ve lm sonras iinalan kimsedir. Efendimiz yle buyurmaktadr:4Akll kii, nefsine hkim oluphesaba eken ve lm sonras iin alandr. ciz kii de, nefsini duygularna tbi klan ve Allahtan dileklerde bulunup bunu yeterli grendir5nsan, ldkten sonra yle bir dnyaya gidecek ki,iledii salih amelden baka hi bir ey onu kurtaramaz .Rabbimiz yle buyurmaktadr:6 O gn ki ne mal fayda verirne oullar! uara-88 Allaha arnm bir kalp ilegelen baka. uara-897man olmayan kafirlerin haline bir bakn ne diyor Rabbmz:8 {/36}9phesiz yeryznde hepsive yannda bir o kadar daha kendilerinin(kfirlerin) olsa da onu kyamet gnnn azabndan kurtulmak iin fidye verecek olsalar,onlardan yine kabul edilmez. Onlara ac dolu bir azap vardr. {/3610Tedbirli nsan hesabn ve yatrmn gidecei yere gre yapar. Aksi halde, houna gitmeyecei ok vahim durumlarla kar karya kalabilir. 11Aa yukar her insan, bir eya satn alrken, nne konan iki maldan "iyisi olsun, pahal olsun" diyerek daha kalcsn , daha iyisini tercih eder, 12ne yazk ki Allah insann nne koyduu iki hayattan geicisini tercih ediyor; kalcsn brakyor. 13 {/16} {/17}"Ama siz, dnya hayatn tercih ediyorsunuz. Oysa hiret daha hayrl ve daha kalcdr." (87/A'l, 16-17) 14Cennetten dnyaya gelen insan grbet diyarna gelmitir, snav diyarna gelmitir . 15Hesap gnnde Allahn vaad ettii mkafat almak iin snava iyi almak , o snavn meakkatine ve zorluklarna katlanmak ve sabretmek lazim. 16Cennetlik olanlar lmedenCennete giremez.Demek ki lm ayni zamandaCennete giriin ilk kapsdr.17u hayatn geici elemlerinesabretmezsek,hem ebed, hem de daha ar hiret azabna maruz kalrz .18Dnya hayatnda zevk ve sefa sren , Allaha inanmayan kafirler iin Hakk Teaala yle der :19 {/20}20"nkr edenler, atee sunulduklar gn, onlara: 'Dnyadaki hayatnzda sizin iin gzel olan her eyi harcadnz,onlarn zevkini srdnz; ama bugn, yeryznde haksz yerebyklk taslamanzn ve yoldan kmanzn karlnda alaltc bir azab greceksiniz' denir." (46/Ahkaf, 20)21Kur'an'a baktmz zaman adeta tm azgnlk ve isyanlar, hireti hesaba katmadan ve hiretten korkmadan lenmektedir:22 {/53} "Hayr, dorusu onlar hiretten korkmuyorlar." (74/Mddessir, 53) 23Kur'an, terbiye etmeye alt insanda ilk etapta hiret endiesini oluturmaya alr. Bu endie belli bir boyuta ulat zaman insanlarn hayatlarnda inklablarn gerekletiine ahit oluruz. 24Ahiret endiesi olan kiiledii gnahn hirette cezas ne kadar byk olacan inand iin gnahlar brakr. 25hiret ve Allah korkusu olmadan insanlar neye gre ahlakl ve drst olmaya sevkedeceksiniz? Eer bir insan, yapt bir ktln cezsn grmeyeceini bilse, niye o ktlkten vazgesin veya yapaca bir iyiliin karlnda mkfat yoksa niin o iyilii yapsn?26Sahbeler, Hz. Peygamber'e, biraz rahatna bakmas, kendini fazla yormamas yolunda birtakm eyler syleyince, Rehber ve rneimiz'den u cevab aldlar: 27"Nasl refah ve nimetin tadn bulurum ki,srafil ( a.s) sru azna alm, alnn edirmi ve kulan vermi, ne zaman fleyeceine dair emir bekliyor." (Tirmiz) 28Allah'n dinini yaayamyor, mslmanca hayat sremiyorsakmslmanca lmenin de zor olduununbilincine varmamz gerekiyor. 29yleyse Hazr msnz lme? Borlarnzn,harlarnzn, mitlerinizin, beklentilerinizin, yatrmlarnzn... neresi iin? 30Evet herkes lecek ve ldkten sonra da herkes Allahn huzurana gelecektir.31 Cuma-8 32De ki: Sizin kendisinden kap durduunuz lm var ya, o mutlaka size ulaacaktr. Sonra gayb da, grnen lemi de bilen Allahadndrleceksiniz de, O size yapmakta olduklarnz haber verecektir. Cuma-833Rabbinin huzuruna gidipyaptklarnzn ve yapmadklarnzn (yaplmas gereken eyleryaplmayann)hesabn vereceini dnn ve hayatnn ona gre dzenleyin: 34nk, lm bir yok olu deil; o bir dirilitir. Babamz Adem (a.s.)n ana vatanna bir dntr lm . lm dnyadan ahirete bir gei vizesidir. 35Bakara sresi 4. yette Kur'an'n doru yola klavuzluk edeceimuttaklerin vasflar saylrken "hirete inananlar" deil; "hirete yaknen yani(uurlu ve bilinli olarak)iman ederler." denilir.36Bir adam: Vehn nedir? ya Raslullah diye sorunca:"Vehn, dnyay fazlaca sevmek ve lm kt grmektir" buyurdu37Vehn kelimesinin szlk anlam gevek olmak, Zayf ve gsz olmak, geveklik gstermektir.38Hadiste bu szlk anlamnn tesindeslam mmetinin iinde bulunduugeveklik ve zayflnn sebebini,gerekesini anlatmtr: Vehn, dnyay sevmek ve lm kt grmektir".39Hz. mer (r.a.)nun vasiyetinde ne dediini biliyormusunuz?: Hz. mer (r.a.) diyor ki : Ben lnce bir an nce beni defn edin . 40Sahabeyi kiram : neden bu acelecilik ya emirel-Muminin ? Hz. mer (r.a.) der ki : 41Eer ben Cennetliklerden isem , bir an nce makamma gemek isterim, yok eer Cehennemliklerden isem bir an nce benden kurtulun.te canl bir lm ve ahiret bilinci Hz. merin (r.a.) bilinci.42Ne mutlu, lm sevebilen, lmle dostluk kurabilen, lmn koynunda mr tketebilen Allahn erlerine! 43Ey istediini istediineistedii anda veren ve istedii anda alma kutretine sahip olan yce ALLAHm, 44Ey dualara icabet eden,bize ah damarmzdandaha yakn olan, esirgeyen, balayan,ltfeden ALLAHm. 45Sen affedicisin, aff seversin, bizi ve btn Mslmanlar affeyle.llerimizi aff ve mafiret eyle.Kabirlerini Cennet behelerinden bir bahe eyle.mekanleri Cennet eyle.46Bilerek veya bimeyerek ilemi olduumuz btn gnahlar affeyle.Bize rahmetinle, erefinle, bereketinle muamele eyle.47Bize kereminle, ihsannla, fazlnla ikram eyle.Bizi balayarak bize merhamet eyle.Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle.Tevbemizi kabul eyle.48 49