Onpage for SEOer

  • Published on
    21-Nov-2014

  • View
    250

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ti liu hng dn cc k thut Seo Onpage. Su tm v chia s

Transcript

<ul><li> 1. ONPAGE TI U HA TRANG WEB </li> <li> 2. S cn thit . Seo = Spam Backlink ?!!! 2012: Nm ca s thay i. Panda and Penguin </li> <li> 3. ONPAGE SEO L g ? . Ti u tng th website D dng cho Google c Thn thin vi khch hng. </li> <li> 4. Cc yu t . 1. Domain, URL 2. Cu trc Website 3. Navigation 4. Robots 5. META 6. Cu trc HTML 7. Sitemap 8. Social 9. Speed 10. Tng thch 4 mn hnh 11. nh </li> <li> 5. 1. Domain &amp; URL . www &amp; non-www Cu trc URL thn thin www.yourdomain.com/category1/category2/id.post.html Tui i Domain KeyDomain: Nhanh nhng khng Mnh </li> <li> 6. 2. Cu trc Website . </li> <li> 7. Cc cp lin kt . - Cc trang sn phm link ngc li category level thng qua breadcrumb V d: www.hotels.com/ho112923/the-waldorf-astoria-new-york-united-states/ - V vy khi thit k website, b phn design nn design thm phn links ny vo giao din. </li> <li> 8. 3. Navigation . Menu trn ( Sn phm, dch v quan trng ) Menu tri Breadcrum Sn phm, dch v, bi lin quan </li> <li> 9. 4. Robots.txt . http://az24.vn/robots.txt </li> <li> 10. 5. Meta (Name Robots Tag ) . </li> <li> 11. Meta . Meta Tag l th dng cung cp cc thng tin v website mt cch tm gn i vi cc trnh duyt ln ngi dng hay bot t cc search engine. (Meta Keywords, Meta Description, Meta Page title =&gt; Meta tags) Bot s da vo Meta name v Meta robots quyt nh cc thu thp cho website Cc META-robots l th meta c nh hng n cc cng c tm kim thu thp d liu v cch m PageRank "chy" t trang web. META ny xc nh xem mt trang c th nn c lp ch mc v c cc lin kt i nn c theo hay khng Meta name hay meta robots u thuc m HTML Chn View source khi bm chut phi i vi mt s trnh duyt thng dng </li> <li> 12. Meta Robots . Cc META-robots l th meta c nh hng n cc cng c Tm kim thu thp d liu web. META ny xc nh xem mt trang c th nn c lp ch mc v c cc lin kt c c follow hay khng. Cc th Meta Robots hay dng trong head All - B tm kim nh ch s tt c (ngm nh). None - B tm kim khng nh ch s g ht. Index - nh ch s trang Web. Noindex - Khng nh ch s trang, nhng vn truy vn ng dn URL. Follow - B tm kim s c lin kt siu vn bn trong trang v truy vn, x l sau . Nofollow - B tm kim khng phn tch lin kt trong trang. Noarchive - Khng cho my tm kim lu vo b nh bn sao trang Web. </li> <li> 13. Meta Tag . C 2 kiu s dng meta tag thng thy: 1. 2. </li> <li> 14. 6. Cu trc HTML Website . HEAD: Quyt nh bi th Meta title, meta descriptions, Meta robots, scripts, CSS, Meta Geo, Language BODY: Cc th ph tr nh H1,H2,H3 Phn ni dung text, Menu (Li) cc bng (Table/div) Cc Hyper link dn ng cho bots (Theo ch lnh ca Meta robots) Lu t l cu trc m HTML v Ni dung (Code to Text ratio) tt cho my tm kim: 20-25% </li> <li> 15. HEAD . Tn Doanh nghip, Tn website, Ni dung chnh - Nn ghi tiu l c lin quan n t kho quan trng Search engines d sp xp ln cao, khng qu 65 k t ( T kha chnh ng u, lp khng qu 2 ln )</li> <li> 16. HEADING . C 6 loi th H1, H2, H3, H4, H5, H6. Duy nht 1 H1 cho mi Page ( Tiu ) H2 cho mc ln H3 cho mc nh hn. Khng nht thit phi s dng ht 6 th heading. S dng cc th heading H1, H2,H3 ... H6 vi mc quan trng gim dn. Lu cc th heading c th s dng cho cc tiu chnh, cc t kha di (long term) v phi lin quan n title, description v ni dung trang. cc trnh duyt, cc th heading c font rt ln. C th chnh font cc th ny bng cch nh ngha thng qua CSS. Khng font nh nhau ! </li> <li> 17. BODY . H1, H2... H6: l cc th tiu (heading). UL, LI: Dnh cho vic lit k. A: Lin kt. B, STRONG: Nhn mnh. I, EM: In nghing U: Gch chn A: Th lin kt (anchor) / Tm hiu thm v s dng REL cho cc th lin kt IMG: Th hnh nh / Lu s dng caption v alt. </li> <li> 18. Th Anchor (M neo) v thuc tnh Href . HTML s dng th (anchor) to ng lin kt n mt ti liu khc. Th anchor c th lin kt n bt c mt ti nguyn no trn internet, chng c th l mt trang HTML, mt tm hnh, mt file nhc, mt b phim .v.v. C php to mt th anchor Ch bn mun seo y Th c s dng to mt im neo v lin kt bt u t , thuc tnh href c s dng ch ra ti liu s c lin kt n, v ch xut hin gia hai tag s c hin th di dng siu lin kt. SEOMINAR1 Anchor Text ( SEOMINAR1 ) ng vai tr nh mt phiu bu ni dung i vi www.thaoluanseo.com </li> <li> 19. 7. SITEMAPS . Sitemap cho ngi dng. http://www.apple.com/sitemap Sitemap cho Bot ( XML ) http://seongon.com/sitemap.xml Submit Sitemap: Google Webmaster Tools. </li> <li> 20. 8. Social . ShareThis AddThis - Linkhay </li> <li> 21. 9. TC TI TRANG . Google Webmaster Tools http://pagespeed.googlelabs.com </li> <li> 22. 10. Tng thch 4 mn hnh . http://www.howtogomo.com </li> <li> 23. 11. IMAGE . Tn nh cha t kha ng dn nh cha t kha Title Alt ( Quan trng ) nh c on vn bao quanh nh Caption ph bin ca nh </li> <li> 24. NHNG IU CN TRNH . Nhi nht t kha trn Site Qu nhiu Link Out Trn 100 lin kt/page S dng Text n ( Trng mu nn, qu b ) </li> <li> 25. Cng c . 1. Check li HTML http://validator.w3.org 2. Check li CSS http://jigsaw.w3.org/css-validator/) 3. FireFox - Chrome Seoquake Web Developer To Sitemap www.xml-sitemaps.com Kim tra Onpage: Seoquake, woorank.com Seo Docter Google Webmaster Tools </li> </ul>