Ouder infoavond hogeschool pxl

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    261

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie tijdens Ouder-Infoavond Hogeschool PXL

Transcript

  • 1. Infoavond voor ouders Studeren in het hoger onderwijs anno 2013-2014 20 november 2013Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook

2. INHOUD 1.Situering van de opleiding 2.Studielast 3.Leerkrediet 4.Studiegids en Mijn PXL 5.Examens en rapport 6.Studentenbegeleiding en ombudspersonen 7.Studenteninspraak 8.Internationalisering 3. 1. Situering van de opleiding 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.Situering van de opleiding Studielast Leerkrediet Studiegids en Mijn PXL Examens en rapport Studentenbegeleiding en ombuds Studenteninspraak Internationalisering 4. 1. Situering van de opleiding 1.1 Structuur hoger onderwijsHBO5Professionele opleidingen8Academische opleidingenrogr am m aDoctorVo orbe re id ing sp7a mm gra r o st p lp 0 ke ha 45-9 ScBachelor na bachelor (Banaba) Min. 60 stpMaster na master (Manama) Min. 60 stp Master (Ma) Min. 60 stpVOORBEREIDINGSPROGRAMMAProfessionele bachelor (PBA) 180 stp 6AanvullingstrajectHBO5 / graduaat 90 of 120 stp 5CVO, HOGESCHOOL, SECUNDAIR ONDERWIJSAcademische bachelor (ABA) 180 stpHOGESCHOOLUNIVERSITEIT 5. 1. Situering van de opleiding1.2 Opleidingsaanbod Hogeschool PXLZie www.pxl.be voor volledig opleidingsaanbod. 6. 1. Situering van de opleiding 1.3 Facts & figures 1 centrale dienst, 9 departementen 22 basisopleidingen (19 prof. bachelors, 3 masters) 5 bachelor na bacheloropleidingen 1 specifieke lerarenopleiding 22 postgraduaten 7200 studenten in basisopleidingen 1300 professionals studeren jaarlijks af 7. 2.Studielast 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.Situering van de opleiding Studielast Leerkrediet Studiegids en Mijn PXL Examens en rapport Studentenbegeleiding en ombuds Studenteninspraak Internationalisering 8. 2. Studielast 1 studiepunt = 25 30 studiebelastingsuren (SBU) 1 opleidingsjaar = 60 studiepunten = 1500 1800 SBU 38 weken per opleidingsjaar: Ongeveer 28 lesweken 6 examenweken 4 vakantieweken Wat wordt er per week van een student verwacht? 1 week = 1500 1800 SBU = ongeveer 40-47 uren per week 38 weken 40 47 uur Contacturen (lessen, werkcolleges)Leertijd (leren, teksten samenvatten,)Werktijd (taken, opdrachten,)ZELFSTUDIE 9. 2. Studielast Voorbeeld van een studiegrafiek voor semestersysteem 80 70 60 50 40 30 20 10 se ptn ke ov rs tv EX ak . A M EN S fe br m aa rt ap ril m EX ei A M EN Sok tse pt0 10. 3. Leerkrediet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.Situering van de opleiding Studielast Leerkrediet Studiegids en Mijn PXL Examens en rapport Studentenbegeleiding en ombuds Studenteninspraak Internationalisering 11. 3. Leerkrediet3.1 Uitleg Rugzak met 140 punten aan leerkrediet Doel: Stimuleren goede studiekeuze Bewaken en ondersteunen studievoortgang Verantwoordelijkheid instelling EN student Rekenwerk! Bij inschrijving: MIN aantal ingeschreven studiepunten Einde opleidingsjaar: PLUS aantal geslaagde studiepunten (de eerste 60 verworven studiepunten krijg je dubbel terug, indien je niet heropbouwt) Uitzondering: Voor generatiestudent (nieuwe student in hoger onderwijs!) Wijziging voor 1 december: recuperatie totaal opgenomen leerkrediet (bij herorintering!) Wijziging voor 15 maart: recuperatie helft opgenomen leerkrediet (bij herorintering!)TI IENTA R HERO EMeer info: brochure PXL leerkrediet 12. 3. Leerkrediet 3.2 Oefening 13. 3. Leerkrediet 3.3 Studievoortgangsbewaking Elke student die 2 keer na elkaar niet geslaagd is op zijn volledig opgenomen pakket studiepunten in eender welke instelling komt langs voor een studievoortgangsonderzoek alvorens hij of zij zich kan (her-)inschrijven. 14. 4. Studiegids en MIJN PXL 1. Situering van de opleiding 2. Studielast 3. Leerkrediet 4. Studiegids en Mijn PXL 5. Examens en rapport 6. Studentenbegeleiding en ombuds 7. Studenteninspraak 8. Internationalisering 15. 4. Studiegids en Mijn PXL4.1 Studiegids, Academische kalender en OER 16. 4. Studiegids en Mijn PXL4.1 Studiegids, Academische kalender en OER Nuttige informatie voor de student Academische kalender OER (onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling) Opleidingsprogrammas 17. 4. Studiegids en Mijn PXL 4.2 Mijn PXL 18. 4. Studiegids en Mijn PXL 4.2 Mijn PXL Mijn PXL = het online studentensecretariaat. De student kan hier : zijn leerkrediet raadplegen zijn studentendossier raadplegen zijn resultaten raadplegen overzicht bekijken van zijn studiehistoriek (reeds behaalde credits) vragen van het studentensecretariaat beantwoorden kennisnemen (bv. Inschrijvingscontract goedkeuren) van allerhande documenten en attesten en deze ook afprinten (bv. Inschrijvingsbewijs afdrukken) Het is aan te raden om dit wekelijks te raadplegen 19. 5. Examens en Rapport 1. Situering van de opleiding 2. Studielast 3. Leerkrediet 4. Studiegids en Mijn PXL 5. Examens en rapport 6. Studentenbegeleiding en ombuds 7. Studenteninspraak 8. Internationalisering 20. 5. Examens en rapport 5.1 Uitleg termenSecundair: (studie)jaarvakkengewicht (hoofd- en bijvakken)Hoger: TRAJECT-STUDIEPUNTENSCHIJF (TS) Vb.:OPLEIDINGSONDERDELEN (OOD)(SP)1e bachelorFrans Engels Duits 6sp 8sp 3sp TOTAAL 60SP/TS 21. 5. Examens en rapport 5.1 Uitleg termen 22. 5. Examens en rapport 5.2 Evaluatie In de voorziene examenperiode Buiten de voorziene examenperiodes (permanente evaluatie) Labos, praktijken, excursies Stage Medewerking tijdens de lessen Gevolg: om te kunnen evalueren moeten studenten aanwezig zijn in de lessen 23. 5. Examens en rapport 5.3 Afwezigheden Ziekte / omstandigheden Wettigen indien afwezig op moment van evaluatie (geldt zowel tijdens de examens als bij permanente evaluatie, telefonisch of per mail melden de dag zelf, binnen de 4 kalenderdagen het bewijs bezorgen) Volgen wij dit op? Ja, in geval van langdurige afwezigheid zonder wettiging kan de student uitgeschreven worden.Kan een examen ingehaald worden? Enkel bij ernstige overmacht kan heel uitzonderlijk een examen worden ingehaald. Het departementshoofd dient hiervoor toestemming te verlenen. 24. Wanneer gewettigd afwezig? Ziekte gewettigd met doktersattest (uitgeschreven op dag 1 van de ziekte) Overlijden tot in de tweede graad Ongeval gestaafd met officile documenten BELANGRIJK ! Verwittig campussecretariaat en betrokken lector. Bewijsstukken ten laatste op campussecretariaat op 4e dag na 1e dag afwezigheid 25. 5. Examens en rapport 5.4 Examenkansen Per academiejaar recht op twee examenkansen EK1 = 1e examenkans = 1e zittijd Kan bestaan uit 3 trimesters, 2 semesters of meerdere blokken EK2 = 2e examenkans = 2e zittijd / herexamen Eind augustus begin september Voor bepaalde OOD geen 2e zit mogelijk Examenkansen kunnen niet opgespaard worden! 26. 5. Examens en rapport 5.4 Examenkansen 27. 5. Examens en rapport 5.5 Examenresultaten eerste examenkansScore = cijfer op 20Creditbewijs = 10/20 of meer = geslaagdTweede examenkansVrijstelling EVK Vrijstelling op grond van eerder verworven kwalificaties 28. 5. Examens en rapport 5.5 Examenresultaten eerste examenkansGetolereerd Student behaalde geen creditbewijs (geen 10/20) maar werd gedelibereerdMoet hernomen worden Opleidingsonderdeel dat niet gedelibereerd kan worden en waarvoor geen tweede examenkans mogelijk isBeslissing uitgesteld Opleidingsonderdeel waarvoor geen tweede examenkans mogelijk is, maar dat wel delibereerbaar is na de tweede zittijd. 29. 5. Examens en rapport5.6 Examenresultaten tweede examenkansCreditbewijsGetolereerd Student behaalde geen creditbewijs (geen 10/20) maar werd gedelibereerd 30. 5. Examens en rapport5.6 Examenresultaten tweede examenkansMoet hernomen worden in het volgende academiejaar Indien geen creditbewijs behaald in 2e examenkans en het cijfer niet gedelibereerd werd of kon worden. Indien 2e examenkans niet mogelijk was en het cijfer niet gedelibereerd werd of kon worden.Niet geslaagde opleidingsonderdelen: verplicht opnemen in volgend academiejaar 31. 5. Examens en rapport 5.7 Wat is slagen? Geslaagd o geslaagd voor elk opleidingsonderdeel waarvoor 10/20 behaald = creditbewijs o geslaagd voor het volledig pakket (eventueel na deliberatie) Gedelibereerd Conform de tolerantieregels Getolereerd: Opleidingsonderdeel waarvoor men niet slaagt, niet overdoen maar geen creditbewijs 32. 5. Examens en rapport 5.7 Wat is slagen?Beslissing examencommissie* + evt niet-bindend studieadvies GeslaagdGeslaagd met getolereerde tekortenNiet geslaagd (ev. met creditbewijzen)* De examencommissie bestaat uit het departementshoofd als voorzitter, de examinatoren van de opleiding, de examenombuds, de trajectbegeleider en het opleidingshoofd. 33. 5. Examens en rapport 5.7 Wat is slagen? Beslissing examencommissie diploma Geslaagd / niet geslaagd en graad van verdienste De graad van verdienste wordt voor de basisopleidingen berekend op basis van de 3e trajectschrijf. 34. 5. Examens en rapport 5.8 Studievoortgangsbewaking Elke student die 2 keer na elkaar niet geslaagd is op zijn volledig opgenomen pakket studiepunten in eender welke instelling komt langs voor een studievoortgangsonderzoek alvorens hij of zij zich kan (her-)inschrijven. Studievoortgangsonderzoek door de cel studievoortgang. Het niet-bindend studieadvies, bij eigen studenten, van de examencommissie is mede bepalend in de beslissing (vermelding onderaan op het rapport). Positief advies Negatief advies 35. 5. Examens en rapport 5.9 Slaagkansen?Slaagkans = Bekwaamheid x motivatie x inzet x steun x studiekeuze x Steun van ouders vrienden opleiding studentenondersteuning & trajectbegeleiding studentenvoorzieningen 36. 6. Studentenbegeleiding en ombuds 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.Situering van de opleiding Studielast Leerkrediet Studiegids en Mijn PXL Examens en rapport Studentenbegeleiding en ombuds Studenteninspraak Internationalisering 37. 6. Studentenbegeleiding en ombuds 6.1 Niveaus studentenbegeleiding 1. Basisbegeleiding: in de opleiding / het studentpoint 2. Gespecialiseerde begeleiding binnen PXL: indien basisbegeleiding onvoldo