Pecahan tahun 2 rph 1

  • View
    1.289

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matematik Tahun 2 KSSR. Topik Pecahan

Transcript

  • 1. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)ISENARAI KANDUNGANTajukMuka Surat RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1REFLEKSI PENGAJARAN6 BAHAN PERSEMBAHAN PENGAJARAN 7LAMPIRAN SOALAN17

2. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)1RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN1Mata Pelajaran/ GuruMatematik/Norazlin binti Mohd Rusdin2Tahun2 Arif3Tarikh/ Hari2 Mei 20144Masa5:20 - 6:20 petang5Bilangan Pelajar35 orang6BidangNombor dan Operasi7TajukPecahanStandar KandunganMurid dibimbing untuk:6.1 Menamakan pecahan wajarStandard PembelajaranMurid berupaya untuk:i. menyebut pecahan wajar satu perdua, satu pertiga, satu perempat, satu perlima, satu perenam, satu pertujuh, satu perlapan, satu persembilan, satu persepuluh.ii. melorek dan mewarnakan gambar rajah mengikut pecahan yang diberi.8Hasil PembelajaranPada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya:A. Menguasai isi kandungan (kognitif)i) Mewarnakan enam gambar rajah diberi mengikut pecahan yang dinyatakan dengan betul.ii) Melukis empat bentuk yang menarik bagi empat pecahan yang dinyatakan dengan tepat.B. Menguasai kemahiran berfikir/saintifik/psikomotori. Membuat pelbagai lipatan kertas yang tepat dengan nilai pecahan yang dinyatakan.ii. Menjana idea dalam melukis bentuk yang menarik dan betul dengan nilai pecahan yang diberi.C. Menunjukkan sikap dan nilai murni (afektif)i. Teliti semasa membuat pemerhatian terhadap demonstrasi oleh guru dan tekun melaksanakan tugasan.ii. membuat lipatan kertas secara adil (setiap bahagian mempunyai saiz yang sama besar)9KaedahPenerangan, pemerhatian, penyoalan, rumusan, perbincangan10Bahan Bantu Mengajar2 buah bikar, sebiji tembikai susu, kertas segiempat sama, kertas A4, Kepingan Bentuk (1, 2, 3, 4, 5 dan 6), manila kad, kertas A4 3. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)2pelbagai warna, pen marker, gam dan gunting, Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 211Konsep/ Istilahpecahan, satu bahagian daripada keseluruhan bahagian, satu perdua, satu pertiga, satu perempat, satu perlima, satu perenam, satu pertujuh, satu perlapan, satu persembilan, satu persepuluhElemen Merentas KurikulumKreativiti dan inovasi12NilaiTeliti, yakin, rajin, kerjasama, adil13Pengetahuan Sedia AdaMurid sudah belajar pecahan satu perdua dan satu perempat dalam silibus Tahun 1.Fasa/MasaIsi KandunganAktiviti(Wacana)Sikap/Nilai/KBKK/Strategi/Kaedah/BBM (Persekitaran)Peranan GuruPeranan Murid1. PersediaanPemerhatian dan analisisPerbezaan kandungan air1. Guru menuang air ke dalam 2 buah bikar.2. Guru mengemukakan soalan dan menggalakkan murid memberikan pelbagai jawapan. Soalannya:i. Apakah perbezaan kandungan air di dalam kedua-dua buah bikar?3. Guru mengulangi langkah 1 dan 2 dengan sebiji tembikai susu yang dibelah 4.Soalannya:i. Apakah bentuk1. Murid memerhatikan kandungan air dalam kedua-dua buah bikar.2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dalam langkah 2 di sebelah.3. Murid meneliti potongan tembikai susu yang ada.4. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dalam langkah 3 di sebelah.Sikap: Berdisiplin, fokusNilai: telitiStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: 2 buah bikar, air, sebiji tembikar susuIstilah: potongan sama saiz, satu perdua, setengah, separuh, satu perempat, suku 4. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)3tembikai susu ini?ii. Berapakah potongan yang telah cikgu buat?iii. Nyatakan nilai bahagian tembikai susu yang cikgu tunjukkan ini.2. ImaginasiPenjanaan Idea dan Sintesis IdeaLipatan dan guntingan kertas.1. Guru memberikan murid sekeping kertas berbentuk segiempat sama.2. Guru meminta murid melipatkan kertas tersebut kepada 2 bahagian yang sama besar.3. Guru meminta murid menggunting satu bahagian daripada kertas tadi dan menunjuk serta menyebut pecahan tersebut.4. Guru merangsang murid menggunakan istilah per dalam pecahan.5. Guru memberikan murid sekeping kertas A4.6. Guru meminta murid membuat lipatan kepada 4 bahagian1. Murid melipat kertas berbentuk segiempat sama kepada 2 bahagian sama besar.2. Murid menggunting satu bahagian daripada kertas tadi dan menunjuk serta menyebut pecahan tersebut.3. Murid membuat lipatan pada kerta A4 diberi kepada 4 bahagian sama besar.4. Murid menggunting satu bahagian daripada kertas tadi danSikap: Berdisiplin,Nilai: yakin, rajinStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: kertas segiempat sama, kertas A4Istilah: mengagihkan, pengongsian 5. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)4sama besar.7. Guru meminta murid menggunting satu bahagian daripada kertas tadi dan menunjuk serta menyebut pecahan tersebut.menunjuk serta menyebut pecahan tersebut3. PerkembanganAplikasi Idea/ Penjelasan lanjutMewakilkan bentuk sebagai pecahan tidak wajar1. Guru meminta murid membentuk 6 kumpulan.2. Guru memberikan setiap kumpulan 6 keping kertas berlainan bentuk (Rujuk Lampiran: Kepingan Bentuk (1, 2, 3, 4, 5 dan 6).3. Guru meminta setiap kumpulan melipat bentuk diberi kepada beberapa bahagian yang sama besar dan mewarna satu daripada bahagian yang telah dilipat.4. Guru meminta setiap kumpulan mempamerkan setiap bentuk yang telah dilipat dan menyatakan nilai pecahan yang diperolehi.1. Murid membentuk 6 kumpulan.2. setiap kumpulan melipat bentuk diberi kepada beberapa bahagian yang sama besar dan mewarna satu daripada bahagian yang telah dilipat.3. setiap kumpulan mempamerkan setiap bentuk yang telah dilipat dan menyatakan nilai pecahan yang diperolehi.Sikap: Berdisiplin, telitiNilai: adil, kerjasamaStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: Kepingan Bentuk (1, 2, 3, 4, 5 dan 6). 6. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)54. TindakanPenilaianPecahan yang kreatif.1. Guru memberikan setiap kumpulan manila kad, kertas A4 pelbagai warna, pen marker, gam dan gunting.2. Guru meminta setiap kumpulan menghasilkan pelbagai bentuk pecahan kreatif yang mewakilkan satu perdua hingga satu persepuluh.3. Guru meminta setiap kumpulan membentangkan hasil kerja dan jawapan dibincangkan.1. setiap kumpulan menghasilkan pelbagai bentuk pecahan kreatif yang mewakilkan satu perdua hingga satu persepuluh2. Guru meminta setiap kumpulan membentangkan hasil kerja dan jawapan dibincangkan.Sikap: Berdisiplin,Nilai:teliti, yakin diri, kerjasamaStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: manila kad, kertas A4 pelbagai warna, pen marker, gam dan gunting.5. PentaksiranRumusan dan PentaksiranRumusan isi pelajaran1. Guru membimbing murid merumuskan pelajaran2. Guru meminta murid melengkapkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.3. Guru membimbing murid membuat semakan jawapan.1. Murid merumuskan isi pelajaran dengan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru.2. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.3. Murid menyemak jawapan masing- masing.Sikap: Berdisiplin, berkeyakinanNilai: rajinStrategi: Berpusatkan muridBBM: Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 7. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)6 8. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)7Buah Tembikai Susu2 buah bikar 9. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)8Kertas A4 WarnaKad Manila 10. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)9Gam 11. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)10Kepingan Bentuk 1 12. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)11Kepingan Bentuk 2 13. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)12Kepingan Bentuk 3 14. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)13Kepingan Bentuk 4 15. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)14Kepingan Bentuk 5 16. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)15Kepingan Bentuk 6 17. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)16 18. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)17Nama:...................................................... Kelas: 2...................A. Warnakan gambar rajah di bawah mengikut pecahan yang diberi.1.2.satu perempatsatu pertujuh3.4.satu perlimasatu perduaB. Lorekkan gambar rajah di bawah mengikut pecahan yang diberi.5.6.satu perlapansatu perenamLampiran 1 19. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)18C. Lukiskan bentuk yang menarik yang menunjukkan pecahan yang diberi.1.2.satu perduasatu perlima3.satu pertigasatu perempatLampiran 2