Pedeset godina racunalstva u Hrvatskoj

 • Published on
  28-Jan-2018

 • View
  3.251

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Pedeset godina raunalstva u Hrvatskoj Marina Mirkovi, dipl. in. Tehnika kola Poega Poega, 3. prosinca 2009.
 2. 2.
  • Prije 50 godina (1959.) na zagrebakom Institutu Ruer Bokovi konstruirano jeprvo digitalno raunalo u Hrvatskoj .
  • Pokreta i glavni izvoatog posla bio je hrvatski znanstvenik, doajen hrvatske i svjetske raunalne znanosti,prof. dr. Branko Souek .
  • Osmislio je i izradio projekt 256-kanalni analizator, memorija, logika i programi, te ga objavio u strunom asopisu Elektrotehnika (br. 4, 1959. godine).
 3. 3.
  • Raunalo je bilo vrhunski opremljeno: logiki sklopovi temeljili su se na vakuumskim cijevima, memorija je koristila magnetske jezgrice, programi su izvoeni brzinom milijun ciklusa u sekundi.
  • Raunalni sklop je smjeten u ormar visine 2 metra, kao izlazna jedinica za prikaz podataka i krivulja koritena je katodna cijev.
 4. 4.
  • Nakon izrade funkcionalnog prototipa, poetkom ezdesetih godina izraena je serija raunala koji su se koristili na Institutu Ruer Bokovi i drugim ustanovama.
  • Projekt je izazvaozanimanje svjetskih znanstvenih krugova .
  • Posjet gospodina Willya Higinbothama, direktora BNL-a (Brookheaven National Laboratory) iz SAD-a, tada najveeg znanstvenog instituta na svijetu, donio je projektusvjetsko priznanje .
  • Japanska tvrtka NEC 1959. godine proizvela je prvo komercijalno raunalo zasnovano na tranzistorima, a prva komercijalna mini-raunala razvijena su poetkom ezdesetih godina.
 5. 5.
  • Prof. Souek 1966. godine osniva prvilaboratorij za Kibernetiku u Hrvatskoj .
  • Institut Ruer Bokovi i Sveuilini Institut za Matematiku pod vodstvom prof. Soueka projektira i osniva prvi Znanstveni Elektronski Raunski Centar - ZRCE , sa raunalom SDS930. Taj Centar kasnije prerasta uSRCE .
  • Prof. Souek 1972. godine napisao je prvu knjigu na svijetu iz podruja raunalne znanosti: Minicomputers, Microprocesors and Microcomuputers.
  • Razvoju mlade hrvatske raunalne znanosti doprinose knjige prof. Soueka: Microcomputers in data processing and simulation (New York, 1973.) i Microprocessors and microcomputers (New York, 1976.).
  • Niz seminara i predavanja diljem svijeta (New York, Boston, Pariz, London, Rijeka, Opatija).
 6. 6. Biografijaprofesora Soueka
  • Doktor znanosti, roen 1930. godine u Bjelovaru.
  • Profesor raunalnih i neuronskih mrea na Sveuilitu u Zagrebu, New Yorku i Arizoni.
  • lan Hrvatske akademije znanosti kojemu je 1960. i 1963. godine dodijeljena znanstvena nagrada Nikole Tesle.
  • Ekspert agencija Ujedinjenih naroda UNIDO i IAEA.
  • Istraiva i suradnik NASE, IBM-a, Siemensa, Scheringa, Brookhaven National Laboratory i Instituta Ruer Bokovi.
  • Objavio je preko 100 znanstvenih radova i 10 knjiga sa Wiley Inc., New York.
  • Osnovana Zaklada profesora Soueka za poticaj programa Hrvatska zemlja znanja, usmjerena prema razvoju intelektualnog kapitala u suvremene tehnologije radi poveanja uinkovitosti stvaralatva i progresa.
 7. 7. Razvoj raunalstva na Institutu Ruer Bokovi
  • Prvo znaajno raunalo na Rueru nabavljeno je 60-ih godina, a rije je o raunalu pod nazivom C9040, francuskoj inaici Xerox-ovog raunala SIGMA 7. Premjeten na SRCE, a sada se nalazi u Tehnikom muzeju.
  • Nakon toga, 1968., nabavljen je prvi PDP 8 za odjel eksperimentalne fizike, a dvije godine kasnije kupljen je i drugi PDP 8 za potrebe odjela elektronike.
  • Za vrijeme utemeljenja SRCA nabavljeno je raunalo UNIVAC, a na Rueru je 1973. godine postavljen terminal DCT2000 sa printerom i itaem buenih kartica. Na taj je nain 80-ih godina zapoeo rad prostora za korisnike terminala IRB-a preko iznajmljenih telefonskih linija.
  • 1981. godine nabavljeno je mini-raunalo HP 1000, koje je imalo disk i jedinicu magnetske trake, na koje je bilo vezano nekoliko terminala u svrhu interaktivnog rada. Time je HP 1000 zamijenio prijanji terminal DCT 2000 kao veza s raunalima UNIVAC na SRCU. Imao je prevoditelj za programski jezik FORTRAN, te predstavljao infrastrukturni resurs za numeriki rad na Institutu Ruer Bokovi.
 8. 8.
  • Znaajan skok bio je PDP 11 koji je nabavljen u elektronici i LAIR-u (laboratorijska verzija) poetkom 80-tih, kao i jedna od prvih radnih stanica HP 4000, 1989. godine. 1990. godine uz veliku financijsku investiciju nabavljeno je vektorsko raunalo CONVEX C-120, namijenjeno naprednom numerikom radu, primjenom uglavnom jezika FORTRAN.
  • Pojavom Apple-a, vrlo brzo je poela era osobnih raunala, a zatim i radnih stanica. Nabavljene su radne stanice HP i Digital Alpha (Faust, Rudjer, Melior) te kasnije server raunala pod Linuxom. 1995. godine nabavljeno je raunalo Faust HP 9000 sa 160 MHz procesorom i 48 MB RAM-a, te operativnim sustavom HP UX 10.20 koje je u to vrijeme bilo jedan od suvremenijih posluilaca u Hrvatskoj akademskoj zajednici.
  • Osim to je prvobitno sluilo kao terminal server, te X server za grafike terminale, kasnije je sluilo i kao mail i web server, a bilo je glavni institutski web server sve do zadnjeg dana njegova postojanja 2003. godine kada je obnovljen i postavljen Intel server park.
 9. 9.
  • 2001. godine zapoeo je razvoj IRB klaster raunala. To je prvo znanstveno grozdasto (klaster) raunalo u Hrvatskoj i na uzoru njega je postavljena Isabella klaster na SRCU.
  • 2004. godine postavljen je CRO GRID blade klaster. Nedugo nakon toga je 2005. instaliran prvi klaster u EGEE Grid sustavu iz Hrvatske. 2006. je pokrenut jo jedan klaster u sklopu CRO JRU lanstva u EGEE 2 projektu kao aktivni vor u ERA.
  • Razvoj raunalstva se dalje odvija u smjeru eScience tehnologije preko nacionalnih i EU FP projektnih nizova.
  • 2007. godine na Institutu Ruer Bokovi postavlja se Centar izvrsnosti za znanstvenu vizualizaciju.
 10. 10. Povijest Srca
  • Odluka Savjeta Sveuilita u Zagrebu (tada jedinog sveuilita u Hrvatskoj) o osnivanju Sveuilinog raunskog centra (29. travnja 1971.).
  • Odrani prvi teajevi u organizaciji Srca (sijeanj 1972.).
  • Srce sudjeluje u projektu COST 11 - Europska informatika mrea (1973.-1979.)
  • Instalirano i poelo se koristiti raunalo UNIVAC 1110 - tada najvee i najbre raunalo u ovom dijelu Europe (prosinac 1974.)
  • Uspostavljena terminalska mrea Srca u sveuilinim centrima i na znaajnim ustanovama sustava znanosti i visokog obrazovanja (1975.)
  • Srce izradilo cjelovit mreni informacijski sustav za potrebe VIII. mediteranskih igara u Splitu (1979.)
  • Isporueno i instalirano raunalo IBM 4341-2 kao paralelni sigurnosni sistem XIV zimskih Olimpijskih igara Sarajevo 1984. (1982.)
  • Srce daje informatiku podrku (cjelovit informacijski sustav) za potrebe Univerzijade u Zagrebu (1987.)
 11. 11.
  • Prva UNIX raunala u produkcijskom radu u Srcu (1991.)
  • U Srcu uspostavljeni prvi IRC i FTP posluitelji u akademskoj mrei, koje je Srce odravalo do 2005. godine (1992.)
  • Ostvaren prikljuak na globalnu mreu Internet - u Srcu zaivio projekt Hrvatske akademske i istraivake mree CARNet, pokrenut 1991. godine (17. studenoga 1992.)
  • Zaivjela usluga javnog raunala - pristup Internetu za lanove akademske zajednice, ali i sve graane Hrvatske (1992.)
  • Dobivena vrna .hr domena - stvorene pretpostavke za prisutnost Hrvatske u virtualnom svijetu; srce.hr - prva hrvatska Internet domena (27. veljae 1993.)
  • Prvi teajevi za korisnike Interneta (listopad 1994.)
  • U Srcu udomljen i zapoeo s radom CIX - nacionalno sredite za razmjenu Internet prometa (2000.)
  • U Srcu uspostavljeno meunarodno vorite paneuropske mree GEANT u Hrvatskoj (1. svibnja 2002.)
  • Uspostavljen novi obrazovni program - Akademija mrenih tehnologija prema CISCO programu - poela nastava za prvu generaciju polaznika (28. travnja 2003.)
 12. 12.
  • Pokrenut zajedniki projekt CARNeta i Srca - Giga CARNet (23. lipnja 2003.)
  • Poeo s radom ECDL ispitni centar u Srcu (1. travnja 2004.)
  • Zapoeo projekt AAI@EduHr - Srce predvodi izgradnju autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja (27. svibnja 2004.)
  • Uspostavljen novi obrazovni program - Linux akademija (15. studenog 2004.)
  • Srce dobilo posebno priznanje Hrvatskog informatikog zbora - Kristalni globus (prosinac 2006.)
  • Senat Sveuilita u Zagrebu odluio da se uspostavi Sredinji sveuilini ured za e-uenje, s tim da poslove iz nadlenosti toga ureda obavlja Centar za e-uenje koji se uspostavlja u Srcu u skladu s Planom rada za 2007. godinu (sijeanj 2007.)
  • Nakon vie od 15 godina uspjene suradnje, Srce na CARNetov zahtjev prestaje za CARNet obavljati dvije usluge: "Pristup Internetu za osobe, ustanove i nekomercijalne projekte: javno raunalo public.srce.hr" i "CARNetov helpdesk" (1. srpnja 2007.)
 13. 13. Srceje osnovano kao sredinja informatika, raunalna infrastrukturna ustanova akademske i istraivake zajednice u Republici Hrvatskoj, ali i kao ustanova "koja e odigrati vodeu ulogu u razvoju kompjuterizacije itave Hrvatske i sluiti ne samo Sveuilitu nego i svima ostalima".Srceje danas sredinje vorite e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja, ekspertno sredite za ICT, te sredite za obrazovanje i podrku u podruju primjene ICT.
 14. 14. CARNet
  • Ideja o uvoenju Interneta u Republici Hrvatskoj rodila se 1991. godine. Te je godine Ministarstvo znanosti i tehnologije na inicijativu Predraga Palea pokrenulo projekt CARNet.
  • Bio je to poetak rada Hrvatske akademske i istraivake mree - CARNet, prvog pruatelja internetskih usluga (Internet Service Provider - ISP) u Hrvatskoj. Sljedeih nekoliko godina CARNet je bio jedini pruatelj internetskih usluga u Hrvatskoj koje je pruao bez nadoknade, ne samo akademskoj zajednici, ve svim graanima Republike Hrvatske.
  • U studenom 1992. godine uspostavljena je prva meunarodna komunikacijska veza koja je CARNetov vor u Zagrebu povezala s Austrijom. Time je Hrvatska postala dio svjetske raunalne mree Internet.
  • Takoer, tijekom 1992. godine nabavljena je prva oprema i izgraena jezgra CARNet mree. Ustanove unutar Hrvatske bile su spojene vezom brzine 19-200 kbps, a itava se mrea spajala na Internet preko Austrije brzinom od 64 kbps.
 15. 15. Prve ustanove spojene na Internet:
  • Sveuilini raunski centar - Srce
  • Fakultet elektrotehnike i raunarstva u Zagrebu
  • Institut Ruer Bokovi
  • Prirodoslovno-matematiki fakultet
  • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
  • Tehniki fakultet u Rijeci
  • Ekonomski fakultet u Osijeku
  • Ministarstvo znanosti i tehnologije.
 16. 16.
  • U listopadu 1994. godine CARNet poinje odravati prve teajeve o Internetu za svoje korisnike. S vremenom je edukacija korisnika postala jedna od najbitnijih djelatnosti CARNeta pa je u sijenju 2001. godine uspostavljen CARNetov edukacijski centar Edupoint zbog organiziranog oblikovanja i diseminacije znanja o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.
  • Vlada Republike Hrvatske 1. oujka 1995. godine svojom Uredbom osniva ustanovu CARNet.
  • Godine 1996. jezgra CARNet mree nadograuje se uvoenjem ATM tehnologije koja omoguuje prijenos slike i zvuka u stvarnom vremenu, s osnovnom brzinom od 155 Mbps.
  • U sijenju 1997. godine putem CARNetove ATM jezgre realizirano je, prvo u Hrvatskoj, predavanje na daljinu izmeu Rektorata Sveuilita u Osijeku i Fakulteta elektrotehnike i raunarstva.
  • Prvog dana mjeseca prosinca 2001. godine putena je u rad paneuropska akademska i istraivaka mrea GEANT na koju se spaja i CARNet. Rije je o mrei koja povezuje vie od 3000 istraivakih i obrazovnih ustanova u vie od 30 europskih zemalja, a po svojoj infrastrukturi i aplikacijama predstavlja najrazvijeniju raunalno komunikacijsku mreu te vrste u svijetu.
 17. 17. CARNet infrastruktura
 18. 18.
  • 23. studenoga 2004. Edupoint je pokrenuo prve CARNetove online teajeve za krajnje korisnike.
  • 18. listopada 2004. pokrenuta je E-learning akademija (ELA), organizirani oblik obrazovanja za voenje, pripremu i odravanje e-obrazovanja kroz tri jednogodinja certificirana obrazovna programa: E-learning Management, Tutoring i Course Design.
  • U prosincu 2005. CARNet je predstavio novi program "Nikola Tesla Hrvatski sustav za e-uenje" i "Hrvatski kolski web prostor.
  • 1. oujka 2007. pokrenut je CARNetov Portal za kole namijenjen nastavnicima, uenicima, njihovim roditeljima i kolama.
  • U 2007. godini nastavlja se akcija spajanja osnovnih i srednjih kola na CARNet mreu: spojeno je 205 novih lokacija lanica na CARNet mreu.
  • U sijenju 2008. CARNetov projekt e-Otoci proglaen je najboljim projektom godine u kategoriji projekata s najveim utjecajem na zajednicu na 2008 Cisco Networkers Innovation Awards.
  • U rujnu 2008. objavljen je Portal o dravnoj maturi - Tour de Matour.
  • U travnju2009. objavljena je prva hrvatska online enciklopedija Proleksis enciklopedija, razvijena u suradnji Pro Leksisa i CARNeta, koja sadri vie od
  • 62 000 lanaka i vie od 17 000 fotografija, ilustracija, mapa i sl.
 19. 19. Hrvatski informatiki asopisi
  • Bug
  • Vidi
  • PC Chip
  • Mrea
  • Enter
  • Info Trend
  • Edupoint
 20. 20. Bug
  • Vodei hrvatski mjeseni informatiki asopis
  • Prva tiskana inaica izala 1992. godine
  • Prva elektronika inaica izala 1999. godine
  • Izdava BUG d.o.o.
 21. 21. Vidi
  • Raunalni asopis utemeljen u studenome 1994. godine kada je izdan prvi broj.
  • Tematski se prije svega bavi raunalnim tehnologijama, no radi rairenosti raunala u svim segmentima drutva danas u svojim lancima obrauje i ostale aspekte primjene raunala.
 22. 22. PC Chip
  • asopis o osobnim raunalima
  • Prvi broj izaao u listopadu 1994. godine
  • asopis je poznat i po stalnoj rubrici koja se bavi Open Source softverom i Linuxom
 23. 23. Mrea
  • Mjeseni asopis za IT profesionalce
  • Prva tiskana inaica izala 1998. godine
  • Prva elektronika inaica izala 1999. godine
  • Izdava BUG d.o.o.
 24. 24. Enter
  • asopis o raunalima koji se reklamira sloganom "Kompjuterski asopis koji svi razumiju".
  • Namijenjen osnovcima, srednjokolcima, ali i zahtjevnim programerima.
  • Izlazi u nakladi izdavake kue SysPrint.
  • Prvi broj izaao je u listopadu 2002. godine.
 25. 25. InfoTrend
  • asopis za menadere i voditelje informatikih sustava u tvrtkama i ustanovama.
  • Prvi informatiki asopis u Hrvatskoj, koji bez prekida izlazi od srpnja 1992. godine.
  • Posebni dodatak e-GOVERNMENT - u suradnji sa Sredinjim dravnim uredom za e-Hrvatsku u svakom broju nalazi se poseban dodatak o uvoenju informatikih tehnologija u dravnu upravu
 26. 26. Edupoint
  • asopis o primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju
  • Mjeseno online izdanje od 2001.
  • Izdava CARNet, Zagreb
 27. 27. Pogled kroz prozor
  • Digitalni asopis u okviru MS projekta Suradnici u uenju.
  • Objavljuje lanke, studije sluaja, primjere iz nastave i intervjue o primjeni obrazovnih tehnologija.
  • asopis je osmiljen za razmjenu iskustava meu uiteljima. Uitelji su aktivni suradnici kroz pisanje i komentiranje lanaka.
 28. 28. Struni skupovi i savjetovanja
  • MIPRO(32) meunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku (Opatija)
  • WinDays(9) Microsoftova poslovno tehnoloka konferencija (Opatija)
  • CASE (21) - konferencija o metodama i alatima za razvoj poslovnih i informacijskih sustava organiziraju kao iMinistarstvo znanosti, obrazovanjai porta i tvrtka CASE (Opatija).
 29. 29.
  • Raunalo u koli(13) Hrvatsko drutvo za promicanje informatikog obrazovanja (HDPIO) organizira savjetovanje koje okuplja nastavnike informatike iz osnovnih i srednjih kola, ravnatelje, predstavnike Ministar...

Recommended

View more >