Penambahan pecahan

  • Published on
    12-Jul-2015

  • View
    29.834

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Pecahan</p></li><li><p>PengangkaPenyebut</p></li><li><p>=+=+Menambah dua pecahan wajar penyebut yang sama Contoh 1</p></li><li><p>=+=+Contoh 2</p></li><li><p>=+=+Contoh 3</p></li><li><p>=+=+Kamu ada idea untuk dapatkan jawapan ?Menambah dua pecahan wajar penyebut yang tidak sama</p></li><li><p>Langkah Penyelesaian</p></li><li><p>=+=+=+Menambah dua pecahan wajar penyebut yang tidak samaContoh 1</p></li><li><p>==+=+Contoh 2+</p></li><li><p>==+=+Contoh 3+</p></li><li><p>==+=+Contoh 4+</p></li><li><p>==+=+Contoh 5+</p></li><li><p>Latihan</p></li><li><p> +2612 + + +8243694816</p></li><li><p>=+=+=+Menambah dua pecahan wajar penyebut yang berbeza</p></li><li><p> Penyelesaian MasalahSoalan Latihan Pecahan</p></li><li><p>Linas mother used of 2kg of sugar to bake a cake . How much did she use? Give your answer in g.</p><p>Ibu Lina menggunakan daripada 2 kg gula untuk membuat kek. Berapa banyakkah gula yang ibu Lina gunakan untuk membuat kek itu ? Berikan jawapan dalam g.Soalan 12Kg / 2000g500500500500Use= 500 g / 0.5 kg</p></li><li><p>A bottle contains 1.5l of water. Of the water is spilt. How much is the volume, in ml, of water is left in the bottle ?</p><p>Isipadu air dalam botol ialah 1.5l. Daripada air itu tumpah. Berapakah isipadu air, dalam ml yang tinggal dalam botol itu ?</p><p>Soalan 21.5l / 1500 ml</p></li><li><p> Ah Chong has RM25. This is of the price of bicyle. How much more money does Ah Chong need to buy the bicycle ?</p><p> Ah Chong ada RM25. Wang itu ialah daripada harga sebuahbasikal. Berapa banyak wang lagi diperlukan oleh Ah Chong untuk membeli basikal itu ?Soalan 3 A. RM125 B.RM75 C. RM65 D. RM50</p></li><li><p>Penyelasaian 1 : Soalan 3Konsep pecahan = Denominator mewakili keseluruhan bahagian = 4 bahagianDia ada RM 25 = RM25RM25RM25RM25 AdaDiperlukan lagiWang diperlukan = 25 +25+25 = RM75</p></li><li><p>Penyelesaian 2 : Soalan 3 RM253 X RM25= RM75BAKI DI PERLUKAN LAGI = RM75</p><p>ASALGUNABAKIPECAHANNILAI</p></li><li><p>Terima kasihDisediakan oleh : Rosmaizan bt.Othman D20102043751</p><p>***</p></li></ul>