Prawo reklamy

  • Published on
    29-Nov-2014

  • View
    997

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. PRAWO REKLAMYLokowanie produktwamerykaskich w dziaalnoprzedsibiorstw w filmach iserialach </li> <li> 2. Co to jest product placement?Product placement (w polskim prawie take lokowanie produktu) jedno z narzdzi marketingowych suce promocji produktw i usug. Mechanizm polega na umieszczeniu produktu w rodku przekazu w taki sposb eby przemawia on do podwiadomoci odbiorcy i zachca go do uywania bez przekazywania oczywistej i otwartej reklamy. rdo: wikipedia.org </li> <li> 3. Polskie prawo o lokowaniu Ustawa o Radiofonii i Telewizji definiuje przedmiot prezentacji i wprowadza odpowiednie regulacje:Art. 4 ()18) przekazem handlowym jest kady przekaz, w tym obrazy z dwikiem lub bez dwiku albo tylko dwiki, majcy suyd bezporednio lub porednio promocji towarw, usug lub renomy podmiotu prowadzcego dziaalnod gospodarcz lub zawodow, towarzyszcy audycji lub wczony do niej, w zamian za opat lub podobne wynagrodzenie, albo w celach autopromocji, w szczeglnoci reklama, sponsorowanie, telesprzeda i lokowanie produktu ()21) lokowaniem produktu jest przekaz handlowy polegajcy na przedstawieniu lub nawizywaniu do towaru, usugi lub ich znaku towarowego w taki sposb, e stanowi one element samej audycji w zamian za opat lub podobne wynagrodzenie, a take w postaci nieodpatnego udostpnienia towaru lub usugi.22) lokowaniem tematu jest przekaz handlowy polegajcy na nawizywaniu do towaru, usugi lub ich znaku towarowego w scenariuszu lub licie dialogowej audycji w zamian za opat lub podobne wynagrodzenie () </li> <li> 4. Polskie prawo o lokowaniuArt. 17a1. Lokowanie produktu jest dopuszczalne wycznie:1) w filmach kinematograficznych, filmach lub serialach wytworzonych na uytek audiowizualnych usug medialnych, a take w audycjach sportowych oraz audycjach rozrywkowych, lub2) w postaci nieodpatnego udostpniania towaru lub usugi do wykorzystania w audycji, w szczeglnoci w charakterze rekwizytu lub nagrody z wyczeniem audycji dla dzieci.2. Audycje, w ktrych stosuje si lokowanie produktu, oznacza si w programach telewizyjnych za pomoc znaku graficznego, a w programach radiowych za pomoc sygnau dwikowego informujcych o fakcie lokowania produktu, na pocztku, na koocu oraz w momencie wznowienia po przerwie na reklam lub telesprzeda.3. Na koocu audycji, o ktrej mowa w ust. 2, ktra zostaa wyprodukowana przy udziale nadawcy lub na jego zamwienie, umieszcza si neutraln informacj o producencie lub sprzedawcy lokowanego towaru lub podmiocie wiadczcym lokowan usug oraz o samym towarze lub usudze.4. Zastosowanie lokowania produktu nie moe naruszad samodzielnoci i niezalenoci redakcyjnej nadawcy przez wpyw na tred lub miejsce audycji w programie oraz nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialnoci za tred audycji.5. Audycje, w ktrych stosuje si lokowanie produktu, nie mog:1) nadmiernie eksponowad danego produktu;2) zachcad bezporednio do nabycia lub najmu towarw lub usug, zwaszcza przez promocyjne odniesienia do nich.6. Zakazane jest lokowanie produktu dotyczce towarw lub usug, o ktrych mowa w art. 16b ust. 1.7. Nadawca jest obowizany do prowadzenia i przechowywania ewidencji audycji, w ktrych zastosowano lokowanie produktu. </li> <li> 5. Polskie prawo o lokowaniuPolskie prawo zabrania lokowania tematu i produktu z wyjtkiem przypadkw opisanych w artykule 17c Ustawy o Radiofonii i Telewizji (por. poprzedni slajd)Warto dodad, e poprawka regulujca zjawisko zostaa wprowadzona do ustawy w maju 2011 roku. </li> <li> 6. Skd to si w ogle wzio?Pierwszy raz zwrcono uwag na sponsoring audycji w latach piddziesitychtych w Ameryce na gorcym uczynku przyapano DJa nadajcego odpatnie piosenki, ktre nie miay szczcia na licie przebojw.Rozwj telewizji w USA spowodowa przerzucenie tej techniki na nowe medium. W latach piddziesitych i szeddziesitych opacanie producentw telewizyjnych byo na porzdku dziennym i trudno byo rozrnid otwart reklam (czyli oznaczon) od "product placement". Kwestia tej techniki propagandy nie bya uregulowana prawnie.Kolejnym etapem rozwoju techniki by zakaz telewizyjnej reklamy wyrobw tytoniowych wprowadzony w USA od Nowego Roku 1971. Przycinici zakazami producenci papierosw zwrcili swoje oczy na Hollywood i zaczli masowo opacad producentw filmowych.Technika ta zdobywa coraz wiksze znaczenie w produkcji filmw gwnie jako wany element jego finansowania (rwnie w Polsce). rdo: wikipedia.org </li> <li> 7. Ostronie!Producenci nawizuj umowy z du ostronoci. Dobry product placement polega na umiejtnym przemyceniu produktu. Chodzi o przedstawienie go w moliwie najlepszym wietle.Przekonali si o tym producenci filmu Slumdog: Millionaire planujc wspprac z producentem samochodw. Mercedes nie wyrazi zgody na wykorzystanie swoich produktw w pejzau miejskich slumsw (chod nie mia nic przeciwko uywaniu samochodu przez gangsterw). Producenci zamiast zyskad zmuszeni byli wydad tysice funtw, aby cyfrowo usund logotyp Mercedesa ze swojego filmu.Don Nunley pracujcy dla UPP w Hollywood (firma poredniczca) stwierdzi kiedy, e wolaby dla swoich klientw 5 sekund w kadym innym filmie od 10 minut w filmie Scarface. K. Segrave, Product Placement in Hollywood Films: A History </li> <li> 8. Przykady zastosowania lokowania produktu amerykaoskiego w dziaalnod przedsibiorstw w filmach, serialach i nie tylko </li> <li> 9. KawaJoe Scarborough prowadzi amerykaosk wersj Pytania na niadanie (program Morrning Joe w stacji CNBC), codziennie witajc si z widzami przy kubku kawy od Starbucks.Jest to oczywicie celowe dziaanie wynikajce z umowy jak producent programu zawar z producentem znanej marki pobudzajcego napoju. </li> <li> 10. KawaTa sama marka pojawia si w Broadwayu. romantycznej komedii Masz Wiadomod z Tomem Hanksem i Meg Rayan. Brandowa kawiarnia jest ulubionym miejscem spotkao bohaterw filmu.Kawiarnia naprawd istnieje, mona znaled j w Nowym Jorku na skrzyowaniu 81ej i </li> <li> 11. KawaW serialu TVN Teraz albo nigdy pojawia si marka Coffee Heaven. W jednym odcinku bohaterki spdzaj chwil w kawiarni w centrum handlowym niespecjalnie przekonujc o wysokiej jakoci serwowanej kawy. rdo: http://goldenrose2.wordpress.com </li> <li> 12. Media </li> <li> 13. Oprogramowanie </li> <li> 14. KomputeryLogo IBM pojawia si w filmach St. Kubricka 2001: Odyseja Kosmiczna i Mechaniczna Pomaraocza.Przesunicie liter w skrcie HAL o jedn wyej w alfabecie daje IBM std jednoznaczne skojarzenie. A. Clark, autor powieci na ktrej oparto scenariusz filmu, zaprzecza celowemu posueniu si nazw informatycznego giganta.IBM zaprzecza jakichkolwiek zwizkw z komputerem HAL-9000 z Odysei Kosmicznej. Nie trudno zrozumied stanowisko firmy w filmie komputer jest negatywn postaci mordujc niewinnych naukowcw </li> <li> 15. KomputeryLiderem w dziedzinie lokowania produktu jest firma Apple, ktrej produkty pojawiaj si we niemal wszystkich hitach kinowych i serialach ostatnich lat.Tak dua aktywnod na polu promocji produktu Apple zawdzicza strategii wdroonej przez S. Jobsa, ktry na pocztku tego wieku odbudowa potg firmy wprowadzajc na rynek odtwarzaczy mp3 iPoda urzdzenie, ktre wkrtce zrewolucjonizowao rynek. Umiejtna strategia marketingowa to przynajmniej 50% tej rewolucji. </li> <li> 16. KomputeryCiekawym pomysem giganta z Cupertino (mowa o Apple) by product (a waciwieidea) placement w animacji PIXAR, Wall-E. Oto EVE, prawie-produkt Apple.W EVE niemal wszystko przypomina iPoda od zewntrznego designu po trwaodobudowy. Tak samo jak uytkownik prbujcy zajrzed do wntrza urzdzenia,sympatyczny Wall-E skazany by na porak, prbujc otworzyd EVE. Motyw adowania baterii robota rwnie nasuwa skojarzenia z efektem znanym z macbooka. Jeden z projektantw Jabuszka, Chief Jonathan Ive bra udzia w pracach nad postaci Eve, co tumaczy wskazane wyej podobieostwa. rdo: http://bit.ly/LcyyWt </li> <li> 17. TelefonyCisco Systems to teleinformatyczny gigant, ktrego produkty mona znaled w niemal kadym przedsibiorstwie. Telefony tego producenta mona zobaczyd w serialach Heroes i CSI: Kryminalne zagadki </li> <li> 18. TelefonySpecyficzna rozsuwana obudowa telefonu NOKII po epizodzie w filmie The Matrix zyskaa miano kultowej. Bohaterowie filmu komunikuj si zawsze za pomoc tej komrki.Ciekawe czy producenci telefonu uwanie przeczytali scenariusz. W jednej ze scen telefon zostaje upuszczony z bardzo wysokiego pitra wieowca </li> <li> 19. Przesyki kurierskieBohater filmu Cast Away jestpracownikiem FedEx. W filmiesamolot nalecy do firmy rozbija si,wraz z nim ginie masa paczek dodorczenia...Gayle Christensen, menader firmyprzyznaje, e pocztkowo pomyswykorzystania FedEx niemal powali gona zawa serca. Ostatecznie wyrazizgod a nawet sam wystpi w jednej zostatnich scen filmu.Dziki Cast Away FedEx zyska dobr reklam, na rynkach na ktrychnie by jeszcze znany (Europa i Azja). </li> <li> 20. Transakcje bezgotwkoweBohaterowie serialu Bones pac kartami Mastercard w zamian za ulokowanie swojego produktu dystrybutor kart patniczych opaci 26 kolejnych odcinkw serii. Video Zaskakujco innowatorskie jest posunicie menaderw marki VISA, ktrzy swj produkt zamiecili w grze podobnej do dobrze znanego Monopoly.Marka VISA pojawia si w filmie z 1984 roku Ghostbusters. </li> <li> 21. SamochodyLokowanie produktu z Lanci Thema i Lanci Delta jako "gwiazdami" nowego filmu Woody Allena jest czci tradycyjnej strategii komunikacyjnej opartej na historycznych ju zwizkach marki Lancia z przemysem filmowym.Ich bezporednim wyrazem jest udzia Lancii w tak znanych filmach jak m.in. "Big Deal on Madonna Street" (Sprawcy nieznani) z roku 1958, "The Easy Life" (Fanfaron) z roku 1962, "A Man and a Woman" (Kobieta i mczyzna) z 1966, "Deep Red" (Gboka czerwieo) z 1975 czy te "Pour la Peau dun Flic" (Za skr gliny) z roku 1981.rdo: http://bit.ly/LDajjF </li> <li> 22. SamochodyW konkursie najlepiej wypozycjonowanych marek na rynku amerykaoskim, prowadzonym przez brandchannel.com zwycizc 2008 roku ogoszono firm Ford Motor Company. Pod uwag brano "epizody" filmowe brandow, ale take doniesienia prasowe. Marka Forda, pojawia si w blisko 58% wszystkich najlepiej sprzedawanych na rynku amerykaoskim produkcji kinowych. Zdecydowana wikszod filmowych takswek to Fordy, jedne z czoowych rl s odgrywane w bijcych kolejne rekordy popularnoci filmach I Am Legend oraz Transformers, podobnie jak w Transformers 2. rdo: http://bit.ly/M46LNc </li> <li> 23. Wizerunek osobistyNajbardziej jaskrawym przykadem product placementu w skali wiatowej s filmy o Jamesie Bondzie. Ale tam nie je si jogurtw i nie pija domowej herbaty w gr wchodz produkty luksusowe i ogromne pienidze.Bond jedzi Astonem Martinem, zerka na zegarek Omega, pije zawsze Martini i nosi garnitury wybranego projektanta. My, ogldajc film, podwiadomie zapamitujemy takie informacje, ale one w aden sposb nie przeszkadzaj nam w ledzeniu akcji. rdo: http://bit.ly/KaLGji </li> <li> 24. BibliografiaUstawa o Radiofonii i Telewizji, tekst ujednolicony z 2012 rokuK. Segrave, Product Placement in Hollywood Films: A History, McFarland, 2004Wikipedia.orghttp://www.cultofmac.com/2178/walle-and-apple-a-match-made-in- heaven/www.oizet.p.lodz.pl/szymanski2/Marketing_innowacji/product_plcem ent.pdfwww.menstream.pl/wiadomosci-na-serio/bond-robi-to-z-klasa-a-w- polsce-,1,979985.htmlhttp://goldenrose2.wordpress.comwww.samar.pl/__/3/3.a/67689/Lancia-Thema-w-najnowszym-filmie- Woody-All...</li></ul>