Presentació del Pla Lector als alumnes

  • CategoryEducation

  • View408

Report
1. PER A QUI? í)PADRINS I PADRINESAILUIMIINIIES DE 4TAILUIMIINIIES DE SE ll sE FILLOLS I FILLOLESALUIMINES DE P5AILUIMIINIIES DE ER 2. ELS DLJJOUS A LA TAREA CADA QUHNZE [EEES 3. DEBE OUADERIN] DE IFIlLLOL/ A ®QUADERN DE PADEL/ NA 4. CÉOIRWTFPACXÏE
Description
1. PER A QUI? í)PADRINS I PADRINESAILUIMIINIIES DE 4TAILUIMIINIIES DE SE ll sE FILLOLS I FILLOLESALUIMINES DE P5AILUIMIINIIES DE ER 2. ELS DLJJOUS A LA TAREA CADA QUHNZE…