PRilika 2012 - Neka vas društveni mediji ne pregaze

  • Published on
    29-Nov-2014

  • View
    553

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kao predavai na 4. srpskoj konferenciji odnosa s javnou PRilika 2012 u Novom Sadu boje srpskog i slovenakog Klipinga zastupali su Ilija Vuevi, menader odnosa s klijentima, i Tina Cipot, voa web monitoringa. Brojnoj publici predstavili su prezentaciju Ne dozvolite da vas drutveni mediji pregaze: Efektivno upravljanje informacijama i odnosima s javnou u drutvenim medijima. Prezentaciju su glasanjem izabrali lanovi Drutva Srbije za odnose sa javnou. Vie o konferenciji na: http://marketingmreza.com/portal/pr-strucnjaci-iskoristili-priliku/

Transcript

<ul><li> 1. Ne dozvolite da vas drutveni mediji pregaze Efektivno upravljanje informacijama iodnosima s javno u u drutvenim medijima Tina Cipot, PR savetnik, KlipingIlija Vu evi , meneder za odnose s klijentima, Kliping</li></ul> <p> 2. DRUTVENI MEDIJI donose neminovne promene u komunikaciji brendova, kompanija i institucija 3. Izmenjen proces donoenja odluka 4. Odnos brenda i publike: iz jednosmerne u dvosmernu komunikaciju 5. Od komunikacije do angamana: zasluena komunikacijaCOCA-COLA: FB zajednicu ustanovili so fenovi, a ne brend 6. GERD LEONHARD, FUTURIST: 7. Primer konferencije za tampuMINUTI PRE IPOPODNE ITip medije vreme objaveU VREME KZ UVEE:Twitter prveRadio i TVporuke ve idu ujavnost DAN POSLE KZ: KRAJ KZ: tampa objavljuje Twitter komunikacijavesti je na vrhuncu, Web mediji ve objavljaju prve izvetaje sa dogaaja 8. VELIKI BROJ INFORMACIJA!VELIKI BROJ DEZINFORMACIJA!Prvo se objavi vest, a onda ispituje njena istinitost. 9. Izvori vie ne moraju biti relevantni.Pria o Amini Abdallah Arraf al Omari 10. DRUTVENI MEDIJI FENOMEN DRUGOG EKRANAPARALELNAREALNOST 11. IZBORI SRBIJA 2012 12. 80 % KOMUNIKACIJE O BRENDOVIMANA TWITTERU JE NEGATIVNO!ta uiniti: Proverite, koje su vam slabeta kei pripremite se. Ignorisanje ne pomae. Brisanje je zabranjeno! 13. Kratkorono hendlovanje komentara*:POZITIVNI KOMENTAR ZahvalimoDodamo na komentaru neto svoje, neku dodatnu informaciju.Moemoi prepustiti zajednici da sama doda svoja iskustva. Vie tipova negativnih komentara:NEZADOVOLJNA MUTERIJA Nezadovoljna muterija Kritiku uvek uzimamo ozbiljno i proverimo Stalni kritiarinformacije. Ako je u pravu -&gt; ispravimo nau greku, pronaemo Deurni komedijareenje i iskomuniciramo ta smo uinili. Ako nije u pravu -&gt; suptilno ispravimo njegoveinformacije, proverimo zato je dolo do loegSTALNI KRITI AR DEURNI KOMEDIJArazumevanja.Ako je u pravu -&gt; to potvrdimo i u isto vreme objasnimo PUSTIMO I POSMATRAMO.ta se radi na ispravljanju problema. Zajednica e s njima sama obraunati.Ako nije u pravu -&gt; ispravimo njegove informacije sapotovanjem, nikad se ne sputamo u raspravu. * Prema Eleftheriosu Hatziioannou i Nathanielu Hansenu, SKOJ, 2012 14. A KAKO SADA SA DRUTVENIM MEDIJIMA?Komunicirati, ne prodavati!Iskrenost i neposrednost u komunikacijiStalna prisutnostBrzo reagovanjeNa jeziku razumljivom za uesnike u komunikacijiU drutvenim medijima seo vama komunicira -bez obzira da li ste prisutni ili ne. </p>