Příliš drahá čokoláda - pracovní list

 • Published on
  17-Aug-2015

 • View
  250

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. MODERN DJINY.CZKAMARDKA KARLA BARTKOV KAMARDKA JARKA BBOV KAMARDKA MARIE BARTKOV1PLI DRAH OKOLDAPBH STUDENTKY HELENY KRLOV Z PLZNPiate jmna lid, kte byli blzc Helen Krlov, k obrzkm:TATNEK VCLAV KRL MAMINKA PAVLA KRLOVPiate jmna lid, kte byli blzc Helen Krlov, k obrzkm:? Napite, jak bylo povoln Helenina tatnka:Tento materil vznikl v rmci projektu Modern djiny do kol,kter je financovn z prostedk ESF a sttnho rozpotu R.Vpravo vid st katalogovholistu studentky Heleny Krlov.Vyhledej adresu a datum naroze-n.Dopl, jak se j ve kole dailo:Jakou roli v pbhu Heleny Krlov sehrla okolda?Ji Sankot
 2. 2. MODERN DJINY.CZUvete jmna dalch parautist, kte se ukrvali v Plzni:Pi ukrvn parautist na zem protektortu nehrla roli jen statenost, ale i vypotavost. Dva nsledujc obrzkysouvisej s prvn popravou po atenttu na Heydricha. Z Plzn se na okamik vydme do Rokycan Vysvtlete:2Napite jmna dvou parautist, kterm poskytla rodina Krlovakryt:Napite jmna dalch lid, kte v Plzni a okol pomhali ukrvatparautisty:Tento plzesk kostel nebyl nikdy postaven. Pesto ml v osudu parau-tistsehrt po atenttu na Heydricha dleitou roli. Napite, jakou:Tento materil vznikl v rmci projektu Modern djiny do kol,kter je financovn z prostedk ESF a sttnho rozpotu R.Kostel sv. Antonna Padunskho
 3. 3. MODERN DJINY.CZ17.6.1942 se na plzeskm nmst seli obyvatel Plzn, abyhromadn odsoudili atentt na zastupujcho skho protekto-raHeydricha. Na shromdn byli i studentky a uitel ze kolynavtvovan Helenou Krlovou. Napite, co se tento den ode-hrloNa svatb Karly Bartkov byl svdkem profesor Josef Skupa. On a jeho loutkySpejbl a Hurvnek mli za vlky tak pohnut osud. Popite jej:3u Krlovch. Jak byl dal osud rodiny?Pamtn desku na dom rodiny Krlovch odhali-lav roce 1987 anglick baronka Margaret SusanRyder. Je to vrstevnice Heleny Krlov a sehrlatak vznamnou lohu pi misi eskoslovenskchparautist do protektortu. Napi, jak byl tehdyjej kol:Helenina kamardka Karla Bartkov se provdalaroku 1946. Vysvtlete, pro je svatebn fotografiedoplnna idovskou hvzdou:Tento materil vznikl v rmci projektu Modern djiny do kol,kter je financovn z prostedk ESF a sttnho rozpotu R.