Psychologia wywierania wpływu i psychomanipulacji

 • Published on
  11-Nov-2014

 • View
  5.811

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W jaki sposb skutecznie wpywa na innych i broni si przed negatywnym wpywem z ich strony?Nie da si ukry, e psychologia manipulacji budzi coraz wiksze zainteresowanie wrd naszego spoeczestwa. Powstao wiele publikacji na ten temat, firmy szkoleniowe proponuj kursy zwizane z t tematyk uczc jak profesjonalnie manipulowa? Ten wzrost zainteresowania manipulacj budzi coraz wiksze obawy. Nie wiesz kiedy moesz by poddany wyrafinowanej manipulacji, ktra moe zaprowadzi Ci na manowce. Czy mona temu zaradzi? Aby bezpiecznie osiga swoje cele i dy do sukcesu? Z pewnoci, moesz temu zaradzi.Nie chodzi tu jednak tylko o to jak potnym narzdziem oddziaywania jest ta wiedza, nie chodzi o skuteczny kontakt, ani o to, e kto zrobi to czego od niego oczekujemy. Tu chodzi o co znacznie cenniejszego.Manipulacja, perwswazja, psychologia manipulacjiTa wiedza pozwoli Ci powiedzie sobie:"Teraz nareszcie rozumiem. Rozumiem dlaczego niektrzy zachowywali si w taki sposb wobec mnie. Rozumiem dlaczego kupiem to czego nie chciaem. Rozumiem dlaczego zgodziem si z pogldem, ktry tak na prawd nie mia sensu. Mam wiadomo dlaczego daem si oszuka. Rozumiem dlaczego pozwoliem innym decydowa o sobie".Co jest najlepsz obron? Niektrzy twierdz, e Atak! I co w tym jest, Twoim "atakiem" moe by wiedza zawarta w tej ksice. Sama wiadomo jest potn tarcz, ktra bdzie chroni Ciebie i Twoje cele."Ostrzegam, e nabycie takiej wiedzy pociga za sob pewne konsekwencje. Znika bowiem boga niewiadomo i naiwno. Prawda potrafi by okrutna. Lepiej jednak wiedzie, e kto nami manipuluje ni niewiadomie podlega jego woli."- Andrzej Stefaczyk, autor publikacjiOprcz tego, e nauczysz si skutecznie rozpoznawa prby manipulacji Twoimi decyzjami,dowiesz si take jak wpywa na innych w POZYTYWNY sposb. Sowa maj magiczn moc i odpowiednio uyte nakoni odbiorc, eby zrobi to, czego zechcesz. Ta wiedza moe Ci si przyda w domu, wrd znajomych, a take gdy bdziesz na rozmowie o prac. Pamitaj, eby by ostronym i wykorzystywa t wiedz tylko do poprawienia Twoich relacji z ludmi oraz dobrego wraenia!Niech haso "wywieranie wpywu" przestanie by Ci obce. Niech pracuje na Twoj korzy!Zapewne zdajesz sobie spraw z tego, e manipulacja jest obecna prawie wszdzie. Czy potrafisz jednak zachowa si i reagowa na ni odpowiednio? Wiesz jak wykorzysta perswazj i wywieranie wpywu tak aby pracoway dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie?Na pocztek wystarczy, e powiesz sobie: "Teraz moja kolej. Moja kolej na dziaanie. Nie pozwol ju nikomu na manipulowanie sob."Zobacz, czego nauczysz si dziki publikacji"Psychologia wywierania wpywu i psychomanipulacji": Bdziesz mia si z nieudolnej manipulacji innych ludzi majc wiadomo wiedzy i praktycznych porad zawartych w tej ksice. * Zrozumiesz w jaki sposb mona nakoni innych do podjcia lub zmiany jakiej decyzji * Zrozumiesz w jaki sposb mona wpywa na emocje innych ludzi skaniajce ich do okrelonego zachowania * Zrozumiesz istot komunikacji midzyludzkiej i wpyw poszczeglnych jej skadnikw na proces wywierania wpywu na innych ludzi * Bdziesz wiedzia w jaki sposb skutecznie obroni si przed manipulacj, tak, aby czu si bezpiecznie."Warto przeczyta, by we wasnym otoczeniu umie rozpozna tych, ktrzy pod pozorami uprzejmoci, udawanego zainteresowania, tak naprawd potrzebuj Ci do osignicia swoich celw. Gdy osign to, co zamierzali, odwrc si od Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Taka zdrada bardzo boli i mija zazwyczaj duo czasu nim potrafisz si otrzsn. Lepiej wczeniej umie rozpozna symptomy manipulacji na twojej osobie - z k

Transcript

 • 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment penej wersji pod tytuem: quot;Psychologia wywierania wpywu i psychomanipulacjiquot; Aby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Sukces.webnode.com Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 30.10.2006 Tytu: Psychologia wywierania wpywu i psychomanipulacji Autor: Andrzej Stefaczyk Wydanie II Projekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Sylwia Fortuna Skad: Anna Grabka Internetowe Wydawnictwo Zote Myli Netina Sp. z o. o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.
 • 2. SPIS TRECI ROZDZIA 1................................................................................7 Poznajemy siebie i innych...........................................................7 1. Wprowadzenie...................................................................7 2. Osobowo......................................................................10 Typ osobowoci.................................................................11 Oglna charakterystyka typw...............................................19 Temperament...................................................................22 Inteligencja.....................................................................29 Potrzeby.........................................................................30 3. Psychika i jej mechanizmy obronne.........................................32 Identyfikacja....................................................................33 Wypieranie......................................................................36 Projekcja........................................................................38 Tworzenie objaww............................................................40 Przeniesienie....................................................................42 Sublimacja.......................................................................44 Reakcje upozorowane.........................................................45 Unikanie.........................................................................46 Racjonalizacja..................................................................49 Znieczulanie.....................................................................50 Odgradzanie si.................................................................51 Ucieczka w bezsilno.........................................................53 Kreowanie rl...................................................................54 Opancerzanie uczu............................................................56 4. Asertywno....................................................................57 ROZDZIA 2..............................................................................60 Wrd innych ludzi..................................................................60 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna.......................................60 2. Mowa ciaa......................................................................63 Twarz............................................................................65 Oczy..............................................................................67 Umiech..........................................................................67 Gesty i ich znaczenie..........................................................70 3. Style komunikacji..............................................................77 4. Strefy komunikacji............................................................80 ROZDZIA 3..............................................................................84 Wpyw spoeczny....................................................................84 1. Reguy spoeczne narzdzie wpywu spoecznego.......................84 2. Regua maksymalizacji korzyci.............................................85 3. Regua uproszczonej oceny szans...........................................86 4. Zasada kontrastu..............................................................86 5. Regua wzajemnoci...........................................................88 6. Regua konsekwencji..........................................................91 7. Regua lubienia................................................................94 8. Regua niedostpnoci........................................................98
 • 3. 9. Regua autorytetu............................................................100 10. Spoeczny dowd susznoci...............................................102 ROZDZIA 4.............................................................................105 Perswazja, czyli kilka sw o skutecznym przekonywaniu.................105 1. Czym jest perswazja?........................................................105 2. Rozgry rozmwc..........................................................106 3. Jzyk perswazji...............................................................114 Pozorny wybr..............................................................114 Sowa kierunkujce...........................................................115 Nie czasami znaczy tak.................................................116 Nie warto prbowa..........................................................118 Masz racj, ale.............................................................119 Waciwe pytania.............................................................120 Rola pyta......................................................................122 Mw i daj mwi..............................................................125 Zakazane sowa i zwroty.....................................................126 Nie sposb pomin dowiadczenia........................................128 Kto sucha wie o co chodzi...................................................129 Gos jak dzwon................................................................134 Ciao nie kamie...............................................................136 Czowiek zadbany jest szanowany..........................................137 Sia skojarze..................................................................138 Emocje kontra rozum.........................................................139 Moc entuzjazmu...............................................................142 Warunki konieczne............................................................144 4. Fazy procesu perswazyjnego...............................................146 ROZDZIA 5.............................................................................149 Psychomanipulacja................................................................149 1. Co to jest psychomanipulacja?.............................................149 2. Podatno na psychomanipulacj..........................................150 3. Techniki psychomanipulacji................................................152 Dezinformacja.................................................................153 Propaganda....................................................................158 Cenzura.........................................................................168 Przekaz podprogowy..........................................................173 Programowanie neurolingwistyczne........................................174 Hipnoza.........................................................................178 Indoktrynacja..................................................................182 Pranie mzgu...............................................................185 Kontrola umysu...............................................................189 BIBLIOGRAFIA..........................................................................194
 • 4. PSYCHOLOGIA.. darmowy fragment kliknij po wicej str. 5 Andrzej Stefaczyk Wstp wiat rozwija si zaskakujco szybko, idzie naprzd nie baczc na nic, ycie nabiera tempa. Kady chce co osign, do czego doj, zapewni sobie bezpieczn przyszo. Aby jednak do czego doj trzeba stale dziaa, by aktywnym, atrakcyjnym, przekonujcym. Stale rosnca konkurencja i nasilajce si wspzawodnictwo, powoduje, e wiele osb zaczyna ucieka si do stosowania rnych trickw wpywajcych na emocje i zachowanie innych. Nie warto zostawa w tyle, trzeba wzi sprawy w swoje rce i dziaa, aby osign sukces. Warto przy tym pamita, aby przy osiganiu swoich wasnych celw nie zapomnie o innych. Nie wolno traktowa ludzi przedmiotowo niczym pionki we wasnej grze, bowiem prdzej czy pniej to si zemci. Lepiej przekona ich do wsplnego dziaania, bowiem w grupie znacznie atwiej osign zaoony cel, ni w pojedynk. Ksika zostaa napisana z myl o ludziach zainteresowanych tematyk wywierania wpywu, perswazji i psychomanipulacji. Zawiera ona wie