Razumevanje kredibiliteta i načina korišćenja onlajn medijskog sadržaja

  • Published on
    29-Nov-2014

  • View
    676

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Razumevanje kredibiliteta i naina korienja onlajn medijskog sadraja kod studentske populacije Sanja Novak, dr Goran Bulatovi, mr Ljiljana Lj. Bulatovi Fakultet za menadment F@M, Novi Sad </li> <li> 2. Nepismeni 21. veka nee biti oni koji ne znaju da piu ili itaju, nego oni koji ne mogu da ue, odue i ponovo naue. Alvin Tofler Fakultet za menadment F@M, Novi Sad </li> <li> 3. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Distributeri Proizvoai onlajn sadraja Interesne grupe Konzumenti </li> <li> 4. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad </li> <li> 5. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad </li> <li> 6. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Istraivanje PREDMET : ponaanje konzumenata onlajn medijskog sadraja ko, ta, kada, gde, zato i kako? 111 ispitanika studenata Univerziteta u Novom Sadu PROBLEM: priroda korienja interneta kao medija i onlajn medijskog sadraja REZULTATI: znaaj sa aspekta edukatora o medijima razumevanje i edukacija kako koristiti onlajn medijski sadraj? </li> <li> 7. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Rezultati istraivanja PITANJE 1: Pomou kog medija se najvie informiete u toku dana? </li> <li> 8. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad PITANJE 2: Kada dobijete interesantnu informaciju putem tradiconalnih medija (radio, TV, tampa), na koji nain se dalje informiete o njoj, kako je proveravate? </li> <li> 9. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad PITANJE 3: O kojim temama se najvie informiete na internetu tokom dana? </li> <li> 10. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad PITANJE 4: Internet sadraj najee koristite za...? </li> <li> 11. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Priroda korienja onlajn sadraja prema studijskim smerovima </li> <li> 12. PITANJE 6: Informacije na internetu smatrate kredibilnim...? Fakultet za menadment F@M, Novi Sad </li> <li> 13. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Procenat korienja linkova koji se nalaze u onlajn sadraju </li> <li> 14. PITANJE 7: ta je za vas potpun, kredibilan, onlajn medijski sadraj? Fakultet za menadment F@M, Novi Sad </li> <li> 15. PITANJE 8: ta najvie vrednujete kod dvosmerne komunikacije sa onlajn medijima i medijskim sadrajem? Fakultet za menadment F@M, Novi Sad </li> <li> 16. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad PITANJE 9: Koliko esto ostavljate komentar na neki onlajn medijski sadraj? </li> <li> 17. PITANJE 10: Koliko esto uestvujete u kreaciji onlajn medijskog sadraja (Wikipedia, postavljanje fotografija ili video snimaka i sl.)? Fakultet za menadment F@M, Novi Sad </li> <li> 18. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad PITANJE 11: Koliko esto delite medijski sadraj na drutvenim mreama? </li> <li> 19. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Analiza rezultata istraivanja <ul><li>Studenti </li></ul><ul><li>Internet i njegov sadraj koriste za zabavu i komunikaciju </li></ul><ul><li>Onlajn sadraj kredibilan ako je subjektivno procenjen kao pouzdan </li></ul><ul><li>Drutvene mree i onlajn izdanja tampe </li></ul><ul><li>Aktivnosti prema onlajn sadraju gotovo istovetne kao prema tradicionalnom medijskom sadraju </li></ul></li> <li> 20. Piramida nivoa konzumenata onlajn sadraja: Fakultet za menadment F@M, Novi Sad </li> <li> 21. Advertajzing Novinarsko izvetavanje Novinarsko izvetavanje Poistoveivanje Preporuke Poverenje Iskustvo Znanje Aktivizam Snano poistoveivanje Fakultet za menadment F@M, Novi Sad </li> <li> 22. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Zakljuak <ul><li>Multidisciplinarno prouavanje medija tradicionalnih i onlajn </li></ul><ul><li>Onlajn medijska pismenost koja se oslanja na osnovnu funkcionalnu medijsku pismenost </li></ul></li> <li> 23. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad <ul><li>Interagovanje proizvoda sa konzumentima podii na vii nivo </li></ul><ul><li>Plasirati potpun onlajn medijski sadraj </li></ul></li> <li> 24. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad </li> <li> 25. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad </li> </ul>