Recnik digitalnih medija

 • Published on
  29-Nov-2014

 • View
  2.529

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. RENIKDIGITALNIHMEDIJA
 • 2. AD Serving Proces emitovanja baner oglasa. Serviranje se obavlja prekospecijalizovanih softvera, to omoguavaprecizno prikupljanje statistika emitovane online kampanje. Affinity targeting Proces pronalaenja ciljne grupe korisnika na osnovu konzumiranja odreenog medija, odnosno sadraja.
 • 3. Banner Grafiki oglas na internetu,moe biti animiran i (sve ree) statian. Moe biti izraen u razliitim tehnologijama. Postavlja se na web stranice unutar predvienih pozicijai u skladu sa dimenzijama tih pozicija. Behavior targeting Proces pronalaenja ciljne grupe korisnika, na osnovu njihovog online ponaanja.
 • 4. Blog Skraeno od Weblog, vrsta web stranica, obino kreirana od strane jednog korisnika. Najee su lanci, postovi, prikazani hronoloki i obinopredstavljaju subjektivni pogled autora na temu o kojoj pie. Bloger (Blogger) Osobu koja odrava blog, pie blog postove obino nazivamo blogerom. Google takoe poseduje platformuza besplatno smetanje bloga Blogspot, koja se nalazi na adresi Blogger.com
 • 5. BroadBand irokopojasni odnosno brzi pristup internetu. Omoguava pregled multimedijalnog sadraja Interneta. BrowserProgrami koji se koriste za pregled web stranica. Najee korieni su Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera.
 • 6. CacheingSmetanje pregledanog internet sadraja u memoriju, kako se isti ne bi moraoponovo uitavati prilikom otvaranja istih stranica u kratkom vremenskom roku. Contextual advertising Tip internet oglaavanja, gdeautomatizovani sistem odreuje na kojim e se web stranicama prikazati oglasi, na osnovu sadraja tih stranica.
 • 7. Cookie Mali teksualni dokument koji browser skladiti na korisnikovom raunaru prilikom poseivanja nekih web stranica. Moe sadrati razliite informacije, koje korisnicima olakavaju pregled webstrana. Cookie je uvek vezan za odreenuweb stranicu i korisnik ga moe obrisati sa svog raunara u svakom trenutku. CPD(Cost per day) Cena zakupa baner oglasa po danu.
 • 8. CPE (Cost per engagement) Cena zakupa na osnovu interakcijekorisnika. Na primer, oglaiva ne plaa za prikaz svog banera ve samo zazavreni pregled video snimka u njemu. CPM (Cost Per Mile/ THOUSAND) Cena za hiljadu prikaza, impresija, baner oglasa.
 • 9. CPC(Cost-Per-Click)Cena za klik, odreeni tipovi oglaavanjakao to je oglaavanje na kontekstualnimmreama, Facebooku i pretraivaima se plaaju na ovaj nain. CTR (Clickthrough rate) Odnos broja impresija, prikaza, baner oglasa i klikova koje su te impresije ostvarile.
 • 10. Expandable banner Baner oglas koji proiruje svojedimenzije nakon to korisnik uini neku akciju, najee pree kursorom mia preko povrine baner oglasa. Facebook Najvea drutvena mrea na svetu. Omoguava korisnicima kao i brendovima da se poveu i delemultimedijalne sadraje izmeu sebe.
 • 11. Facebook profil Lini profil korisnika na Facebook drutvenoj mrei. Facebook ad Mali slikovni oglas praen tekstom. Prikazuje se samo ulogovanimkorisnicima Facebook-a, pojavljivanje jeogranieno demografskim targetiranjem.
 • 12. Facebook fan pageOno to su Facebook profili za korisnike,to su Facebook fan stranice za brendove. Nain da komuniciraju sa drugim korisnicima na ovoj drutvenoj mrei. FEED (RSS Feed) Format koji slui za distribuiranje i prikupljanje sadraja sa razliitih izvora na internetu. Najee RSS feedukljuuje naslove, kratak opis lanka kao i link do originalnog sadraja. Koriste se putem RSS itaa.
 • 13. FlashSpecijalizovani format internet sadraja,uglavnom korien za prikaz zahtevnijih animacija. Najei Flash sadraji su Flash baner oglasi, Flash stranice kao i online video snimci. Flash Mob Kada se velika grupa ljudi spontanookupi na javnom mestu, izvede odreenu akciju ili koreografiju i onda nestane u masi. Uglavnom tema viralnih video snimaka.
 • 14. Floater banner Baner oglas koji se pojavljuje nakon uitavanja stranice, svojom povrinom pokriva deo web stranice. Ogranienog vremenskog trajanja, najee 15 sekundi, obavezno se sam gasi posle isteka tog vremena. Forum Posebna vrsta web stranice koja slui za razgovor i diskusiju korisnika naodreenu temu. Odravaju ih moderatori i administratori. Najvei domai forum www.Burek.com
 • 15. Foursquare Posebna vrsta drutvene mree, gde korisnici dele lokaciju gde se nalaze i povezuju se sa korisnicima koji senalaze u njihovoj fizikoj blizini. Takoe korisnici mogu ostvariti i odreenepogodnosti ukoliko urade check-in naposebnim lokacijama, ostvare popust pri kupovini i slino. FrequencyFrekvencija, prosean broj koliko je puta korisnik video odreenu kampanju.
 • 16. Frequency capping Proces limitiranja prikazivanja baner oglasa odreenom korisniku. Najee se koristi kod floater baner oglasa kako bi se izbeglo zasienje odreenom kampanjom. Gemius Audience Online istraivanje demografije internet korisnika u kombinaciji sa merenjemposeenosti web stranica, prua podatke za online medijsko planiranje.
 • 17. Google AdWords Google sistem namenjen oglaivaima i agencijama, omoguava plasiranjeoglasa na Google pretraivau kao i web stranicama u Google partnerskoj mrei. HashTag HashTag je vrsta Tag-a koji se koristi naTwitter drutvenoj mrei za obeleavanje poruka. Hashtag poinje znakom #. Na primer #Wave6. Hashtagovi se koriste da bi obeleili da je twit vezan za neki dogaaj ili brend.
 • 18. IAB Interactive Advertising Bureau je meunarodno telo za standardizaciju ipromovisanje interaktivnog oglaavanja. Impresija (Impression)Jedinica prikaza baner oglasa korisniku.Svaki put kada korisnik vidi oglas, to se rauna kao impresija.
 • 19. Instant messagingProgrami koji omoguavaju dopisivanje izmeu korisnika putem Interneta u realnom vremenu. Kljuna re (Keyword)Rei na osnovu kojih se targetira prikaz oglasa u kontekstualnim mreama i Google pretraivau.
 • 20. Landing pageOdredina stranica internet kampanje ilipojedinog oglasa. Kada korisnik klikne na oglas on e ga odvesti na landing stranicu. Lead Kada internet korisnik kroz formular na web stranici ostavi svoje kontaktpodatke kao zainteresovani za odreeni proizvod ili uslugu, to postaje lead.
 • 21. Lead generation Generisanje leadova je procesprikupljanja novih leadova. Ova metodamarketinga animira korisnika da pokae svoje interesovanje za proizvod iliuslugu time to e ostaviti svoje kontaktpodatke, najee u zamenu za posebne uslove ili drugi njemu vredan sadraj. Like Like je akcija koju mogu napraviti Facebook korisnici, na Facebooku ali idrugim web stranicama. Umesto pisanja komentara na neki sadaj, klik na Like je znak odobravanja i dalje deljenje sadraja svojim