Reunió de pares ci 201516

 • View
  542

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • HBITS I FUNCIONAMENT DAULAOrdre i puntualitat. Portar les bates el dilluns!! Motxilla: dilluns i divendres.Agenda com a eina imprescindible de comunicaci famlia-escola i per anotar els deures, aniversaris... Justificar les faltes dassistncia.Marcar tota la roba per evitar prdues i posar-hi una cinta per penjar-la.Portar esmorzars saludables (dur-los , si es pot, amb carmanyola). Dijous fruita i divendres entrep.Important insistir en la bona postura corporal. Treballar ben asseguts a la cadira .

 • Hbits ZER (per a EI i CI)1. HIGIENE PERSONAL I SALUT

  1.1.- Saber veure la necessitat de portar mans i ungles netes.1.2.- Portar els cabells nets i pentinats.1.3.- Dutxar-se o banyar-se correctament amb la freqncia necessria.1.4.- Canviar-se la roba interior (calotets, calces, mitjons...) diriament. 1.5.- Rentar-se les mans desprs danar al lavabo i abans de cada pat, a ms de no oblidar de tancar laixeta. 1.6.- Rentar-se les dents desprs de cada menjada. 1.7.- Posar-se les mans davant de la boca quan tossim. 1.8.- Tenir cura de mocar-se. 1.9.- No posar-se els dits i/o altres objectes a la boca, nas i orelles.1.10.- Estirar la cadena desprs danar al lavabo. 1.11.- Posar-se i treures correctament la bata, el jersei i lanorac. 1.12.- Aprendre a posar-se les sabates i cordar-se. 1.13.- Entrar a lescola ben desperts i esmorzats. 1.14.- No portar llaminadures a lescola, ni a les sortides... 1.15.-Abstenir-se danar a lescola en cas de possible malaltia.

 • 2. POSTURALS 2.1.- Seure b a la cadira (esquena recta, ocupar lespai de la cadira, no aguantar el cap amb la m...). 2.2.- Distncia correcta entre el cap i el full de paper. 2.3.- Full ben posat damunt de la taula. 2.4.- Utilitzar una m per aguantar el full i laltra per escriure. 2.5.- Agafar el llapis, bolgraf o qualsevol altre estri, de manera correcta.

  3. CONDUCTA 3.1.- Puntualitat (no ms tard de lhora ni massa aviat) a lescola . 3.2.- Trucar a la porta abans dentrar en un lloc.3.3.- Dirigir-se correctament a tothom: salutaci, comiat, donar les grcies, demanar b les coses, saber disculpar-se...3.4.- Saber utilitzar el to de veu adequat en cada situaci. 3.5.- Escoltar participativament, preguntant si sescau. 3.6.- No dir paraules grolleres. 3.7.- Respectar els altres i les seves pertinences. 3.8.- Respectar tot el que es troba en el recinte escolar, carrer i poble, aix com fer s de les papereres. 3.9.- Participar i collaborar en qualsevol activitat de lescola.

 • 3.10.- Entrar i sortir de lescola de forma ordenada. 3.11.- No crrer pel passads, ni tirar-se per terra de lescola.3.12.- Cal pujar i baixar b per les escales. 3.13.- Respectar els companys i els/ les mestres. 3.14.- Saber compartir les joguines. 3.15.- Respectar les normes del joc. 3.16.- Treballar assegut i no passejar-se per la classe si lactivitat no ho comporta. 3.17.- Respectar el treball del altres i saber esperar-se que el/la mestra pugui estar pel grup. 3.18.- Demanar la paraula en silenci: saber aixecar el bra i esperar el torn de paraula. 3.19.- Ser responsable en la realitzaci dels crrecs. 3.20.- Tenir ordenat el lloc de treball: taula, motxilla, calaixet de sota la taula, cadira 3.21.- Recollir el material de la classe: joguines, llibres, estris de treball...3.22.- Acceptar i complir les normes de lescola .

 • 4. TREBALL

  4.2.- Concentrar-se en el treball (no realitzar dues feines alhora). 4.3.- Acabar les feines que es comencen a lescola. 4.4.- Saber demanar ajut noms quan calgui. 4.5.- Tenir cura dels llibres, del material, etc. Prendre conscincia del valor de les coses. 4.6.- Adquirir lhbit de la lectura com a lleure. 4.8.- Presentar la feina correctament : Collocar al full el nom i la data, mantenir els marges... 4.9.- Treballar sense copiar. 4.10.- Aprendre a rectificar les errades. 4.11.- Aprendre a treballar individualment i en grup. 4.12.- Saber collocar b les fitxes a la carpeta o arxivador. 4.13.- Saber distribuir el treball en el full, seguint les pautes donades. 4.14.- Ordenar els estris de treball quan shagi acabat la tasca.

 • Equip de mestres escola: Tutors i tutoresP3, P4 i P5: Silvia Haro1r i 2n: Anna Gelonch3r i 4rt: Rosa M5 i 6: Judit RossellSEP : Clia, Judit, Silvia

  *

 • Especialistes

  Angls: Anna BardinaMsica: Slvia RoldnEducaci Fsica: Imma Torres

 • QU TREBALLEM AMB ELS VOSTRES FILLS I FILLES?

 • HORARI

  DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUS DIVENDRES8,45-9.30 hdill. 9hMATEMTIQUESCATAL (SEP JUDIT)CATALED.FSICAMATEMTIQUESC. MENTAL(SEP SILVIA)CATALTALLER DEXPRESSI(SEP CLIA)ED.FSICA MATEMTIQUESCASTELLANGLS11-11,30h E S B A R J O1130-1230 hTIC-TACINFORMTICAMATEMTIQUESTIC /TACCASTELLCATALPLSTICA1230-1330 h DINAR I DESCANS15-16,30 hTALLERS MATEMTIQUESMEDICATALTALLERS DE LECTURAMEDIMSICA

 • LHORA DEL CONTELes instruccions dinici de curs diuen textualment:

  La lectura i l'escriptura sn factors fonamentals per a l'aprenentatge i han d'estar incloses en el desenvolupament de totes les rees. Els centres, en organitzar la seva prctica docent, han de garantir una mitjana mnima de 30 minuts diaris destinats a la lectura.

  s per aquest motiu i pel fet que creiem que la lectura i lescriptura sn la base de qualsevol aprenentatge que com a claustre hem acordat englobar dins lhora del conte:La lectura diria per part de la mestra dun conte.Lectura diria per part dels alumnes de: El llibre xerrameca.

 • LLENGUA CATALANA APARTATS QUE MARCA EL CURRCULUM I QUE ES TREBALLEN:Llegir.Escriure.Parlar i conversar.Escoltar i comprendre.Funcionament de la llengua i el seu aprenentatge.Dimensi literria

 • Material de treballLlibreta de treballEl meu diariDiari de la classeLlibreta desborranys

  1r de Cicle inicial2n de cicle inicial1r trimestre2n trimestre3r trimestre1r trimestre2n trimestre3r trimestreMn cal.ligrfic 1Mn cal.ligrfic 2Mn cal.ligrfic 3 Mn cal.ligrfic 4Mn cal.ligrfic 5 Mn cal.ligrfic 6Lectojocs 1Lectojocs 2Lectojocs 3Lectojocs 4Lectojocs 5Lectojocs 6Llgrimes de cocodrilLlibre animaci lectoraQuina princesa tan llamineraLlgrimes de cocodrilLlibre animaci lectoraLa boira pudent

 • Durant el cicle inicial de primria, cursos primer i segon, cal haver consolidat un domini important dels processos de lectura i escriptura. Cal que siguin capaos de llegir correctament textos i comprendre el seu significat. Aix mateix han de poder escriure textos propis o dictats havent assolit lortografia natural (separaci correcta de paraules, correspondncia amb el so encara que no estigui "ben" escrit).Qu volem aconseguir?

 • Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula, situacions d'aprenentatge i vida quotidiana, i tamb els que provenen de mitjans audiovisuals i informtics. Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producci prpia referits a coneixements, vivncies o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situaci comunicativa, i amb utilitzaci d'imatges o audiovisuals, si la situaci ho requereix.Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l'edat i presentats en diferents suports.Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions (notcies, experincies, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de models o de creaci prpia, escrits a m o amb eines informtiques.Mostrar coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogrfiques ms bsiques en algunes o en la majoria de les produccions.

 • MATEMTIQUES 1rPRIMER1r trimestreTEMA 1. NOMBRES FINS AL 9TEMA 2. LA SUMATEMA 3. LA RESTATEMA 4. LA DESENA. 2n trimestreTEMA 5. LES DESENES FINS AL 90TEMA 6. SUMA NOMBRES DE 2 XIFRESTEMA 7. RESTA DE NOMBRES DE DUES XIFRESTEMA 8. EL PES I LA CAPACITAT3r trimestreTEMA 9. LA SUMA PORTANT-NETEMA 10. FIGURES PLANESTEMA 11. ELS NOMBRES FINS AL 99TEMA 12. AGRUPAR I REPARTIR

 • MATEMTIQUES 2nSEGON1r trimestreTEMA 1. NOMBRES DE DOS XIFRESTEMA 2. LA CENTENATEMA 3. LA SUMA PORTANT-NETEMA 4. LA RESTA PORTANT-NE2n trimestreTEMA 5. SUMES DE 3 XIFRES PORTANT-NETEMA 6. RESTA DE 3 XIFRES PORTANT-NETEMA 7. LA MULTIPLICACI TEMA 8. FIGURES GEOMTRIQUES3r trimestreTEMA 9. EL TEMPSTEMA 10. PES I CAPACITATTEMA 11. LA DIVISITEMA 12. COSSOS GEOMTRICS

 • Es treballar per projectes, un per trimestre:1r trimestre : El cos2n trimestre: LUnivers3r trimestre: Les plantes

  CONEIXEMENT DEL MEDI

 • L'avaluaci dels alumnes ser contnua i global. La finalitat que es persegueix amb l'avaluaci s detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessries a fi que l'alumne pugui continuar amb xit el seu procs d'aprenentatge.

  Rebreu un informe de lalumne al finalitzar cada trimestre.AVALUACI

 • Pla lectorActivitats que shi engloben:BibliopatiLectura diria de la tutora al grup. La llibreta bonica).La llibreta desborranysMaleta viatgeraLlibre xerrameca

 • Objectiu: Fomentar el gust i lestimaci per la lectura

 • La lecturaMolt important llegir cada dia!

  A llegir se napren llegint!

 • Bloc de lescola

  Podreu trobar informaci de tot tipus,sortides, fotografies, notcies dinters...

  http://blocs.xtec.cat/serradeprades/

 • Horari datenci a les famliesHorari datenci als pares i mares: dimarts de 1230h a 1330h

  Horari datenci als pares de la direcci i secretaria: dijous de 8:45 a 10.

 • TOTS JUNTS FAREM CRIXER ALS INFANTS

 • *