Roteiro 16

 • View
  12.046

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Concellera de Cultura eNormalizacin Lingstica

  IES Miraflores Bibliotecas PblicasMunicipaisPremio Nacional Mara Moliner 2011

 • Organizacin: Sistema de Bibliotecas Pblicas Municipaisde Oleiros, Servizo de Normalizacin Lingstica e IESMiraflores

  Coordinacin:- Rosa Garca Vilario- Susana Lpez Gonzlez do Departamento de Lingua e

  Literatura Galega do IES Miraflores- Biblioteca Central Rialeda- Servizo de Normalizacin Lingstica

  Profesorado: Susana Lpez Gonzlez (Departamento deLingua e Literatura Galega) e Andrs Gabn (Departamentode Matemticas)

  Alumnado: Alicia Santalla, Tirso Fernndez, Laura Garca,Bruna Frazao, Jacqueline Allo, Juan Lpez, Noa Ramos,Celia Montserrat, Luisa Motos, Alexandre Casanova,Sabela Pintos, Alicia Gutirrez, Comba Vzquez, LauraPan, Claudia Bazn, Julia Balado, Lorena Lois, AlmudenaPrez, Laura Saleta, Mara Lourido, Leticia Fernndez,Adelaida Soengas, Sofa Snchez, Gemma Varela, DiegoCarreira, Sara Estvez, Lara Martnez, Jorge Puertas,Adrin Villadniga, Andrs Castro, Isaac Martnez, PabloBarbeito, Jorge Valds, Andrs Rodrguez, Javier Barciae Iago Busto de 1 de bacharelato (Curso 2015-2016)

  Agradecementos a:- Charo Llorns e fillos- Familias Juega e Molinelli de Mera

  Deseo e maquetacin: Departamento de Comunicacindo Concello de Oleiros

  Edicin: Sistema de Bibliotecas Pblicas Municipais deOleiros e Servizo de Normalizacin Lingstica

  Depsito legal: C 744 - 2016

  A Mercedes Agra Ramrez. In memoriam.

 • ROTEIRO CULTURAL E LITERARIO

  2016

 • DEXO

  SERANTES

  MAIANCA

  DORNEDA

  OLEIROSLINS

  ISNS

  A Rabadeira(Neste lugar estivo o domicilio denacemento de Jos Barral Souto)

  Lins(En 1969 establcese a orixe de Lopode Lins na mesma parroquia de Lins)

  Mera(Casa onde veraneouFrancisco Llorns Daz)

  PERILLO

 • ROTEIRO CULTURAL E LITERARIO

  Esta actividade organzase entre o Sistemade Bibliotecas Pblicas Municipais, o Servizo

  de Normalizacin Lingstica e o IES Miraflores.

  Consistir no recorrido por distintos lugares do municipio nos que viviron diferentespersoas ilustres, como unha homenaxe a todas elas. Comezaremos nas Torres deSan Cruz onde se proxectarn imaxes (acompaadas dunha breve explicacin) dediversas obras de Francisco Llorns; trasladarmonos a Mera, unha das localidadesnas que veraneou este insigne pintor; marcharemos para a igrexa de Santa Marade Dexo, co obxecto de coecer unha igrexa romnica que nos axudar a situarnosna Idade Media, poca na que viviu Lopo de Lins, a continuacin iremos para aparroquia de Lins, onde lembraremos a este egrexio trobador; finalizaremos napraza da Rabadeira en Oleiros, para facer a homenaxe ao importante matemticoJos Barral Souto.

  Os obxectivos que se pretenden conseguir son:- Dar a coecer diferentes persoas ilustres que viviron no Concello de Oleiros.- Mellorar o coecemento de patrimonio e espazos do termo municipal de Oleiros.- Promover a lectura.

  Francisco Llorns, Lopo de Linse Jos Barral Souto

 • ...Dios te garde! Ben-vido,fillo de bendicin, que nos teus lenzospara groria da Terra e groria ta,nos fixeches eternos!E as roseiras de Lngorateranche de ofrecer o seu recendodesfollando as rosias teu pasona paz e na dozura do sendeiro!

  Ramn Cabanillas, 1921

  A FRANCISCO LLORNS

 • rancisco Llorns Daz naceo 10 de abril de 1874 e, andaque procede de familiaburguesa dedicada aos ne-gocios, o menor dos tres

  fillos de don Jos Llorns Batista, comer-ciante cataln, asentado na Corua e donaPaulina Villar, vai combinar estudos decomercio coa sa vocacin cara ao debuxo.Por seguir o consello paterno matriclasena recoecida Escola Oficial de Comerciona que vai conseguir rematar os seus estu-dos, mais atendendo sa afeccin e cobeneplcito familiar ingresa na Escola deArtes e Oficios coruesa. Al contar comoprofesor con Romn Navarro, quen tamno fora, e na mesma escola, do adolescentePablo Picasso.

  Dadas as boas trazas artsticas e certo recoe-cemento local corus polas sas obras, afamilia non se opn a que contine a forma-cin artstica. As en 1892 est en Madrid

  para ampliar os estudos na Escola Superiorde Belas Artes de San Fernando e inicianela, baixo a direccin do profesor CarlosHaes (con quen tamn estudara SerafnAvendao), o seu interese pola paisaxe misca polo retrato ou outras temticas. A saestancia en Madrid, ademais das clasesregradas posibilita outros coecementoscomo as reiteradas visitas ao Museo doPrado coa execucin de rplicas de Velz-quez, Murillo ou Rubens, a asistencia aoobradoiro de Sorolla en 1893 e a amizadecon outros pintores como Jos Benlliure,Carlos Lezcano e Manuel Benedito. EnMadrid vai participar nas ExposicinsNacionais de Pintura de 1895 e 1899 conobras como Retrato, Capricho de carnaval,Apuntamentos e No xardn que van sergalardoadas con mencins honorficas. En1897 na Corua obtn o primeiro encargode temtica paisaxstica para o Casinocorus.

  5

  F

 • LLorns procura a maneira de sar de Espaapara ampliar e favorecer a sa formacin eobtn mediante oposicin a bolsa para reali-zar estudos en Roma. Nesta convocatoria de1899-1901 acadan este galardn Sotomayor,para a temtica denominada historia, e Llo-rns, para a paisaxe. O 30 de abril de 1901sae de Corua con parada en Barcelona ondemantn contacto con Rusiol, Casals e Gaud.A estancia de catro anos en Roma brelle asportas de toda Europa e as, ademais de Italiacon visitas a Miln, Venecia e Boloa, vaiseachegar a Pars cuxos pintores impresionistase fundamentalmente, Paul Czanne, vandeixarlle fonda pegada. Continuar a viaxecara a Blxica e a luz e paisaxe de Bruxasfarn que quede arredor dun ano. Na saestancia en Bruxas toma apuntamentos e pintaras e casas da cidade que se reflicten noscadros Canal de Bruxas, Barcas de Bruxas,Apuntamentos dunha praza de Bruxas, etc.Mentres tanto, a pintura vaise enriquecendocoa sa experiencia e asimilando influencias

  6

  que transforma en propia pincelada orixinale novidosa. Remata en Roma co premioextraordinario de bolseiro e o rei italiano,Vtor Manuel adquire para a sa coleccinparticular das obras tituladas por Llorns,Campesias de Flandres e Entre rochas,as cales segundo a crtica espellan a influenciasorolliana e luminista.

  Bocexo para Campesias de Flandres

 • O regreso a Galicia, pasada a tempada enEuropa, supn un gran cambio na obra dopintor pois a sa experiencia e coecementosvan facer que mire a sa terra coa olladamadura que se detn ante a paisaxe queridaque o devolve en parte ao paraso fermosoda infancia. O espertar paisaxe propia nacenas Marias. O pintor veranea en Perillo eMera, percorre Galicia con limpa e dignaollada e desta contemplacin paisaxsticanacen os seus mellores cadros. A luz que oabraiara en Roma e Bruxas atinxa na saterra outras luminosidades, sombras e brte-mas na natureza galega que se combinabanperfectamente co verde dos campos e a belezado mar.

  En canto ao seu desenvolvemento artsticodestaca a sa activa participacin nas expo-sicins de arte galega con rotundo xito enSantiago, na Corua, en Madrid e tamn enBos Aires. Na exposicin de Santiago en1909, que coincide en Ano Santo, realiza o

  seu cartel anunciador de trazo moi conserva-dor e moi prximo pintura da poca conpersonaxes moi tpicos como a moza galegae o peregrino, mentres que para os carteisdeportivos confeccionados para a inaugu-racin do actual Real Club Deportivo daCorua, tomacomo modelosdamas de altasociedade conperfil estilizadoe elegante se-guindo as pautasdo cartelismopublicitario ca-taln. Na mesmamostra estn ta-mn presentesCastelao, DazValio, Asoreye Corredoira.

  7

  Cartel para o Real Club Deportivo da Corua

 • A segunda exposicin en 1917 vai ter lugarna Corua. Inaugraa a mesma dona EmiliaPardo Bazn e os organizadores son opropio Llorns, Sotomayor e Seijo Rubio.Estn presentes ademais os artistas galegosdo momento como Bello Pieiro, ManuelAbelenda, ambos os dous excelentes pai-saxistas, Carlos Sobrino, Asorey, Castelaoe Corral Gonzlez. Nesta ocasin Llornspresenta algunha das obras que o consa-graron como O castieiro, Ra de Mera,Costas galegas, San Cosme de Maianca,O porto de Santa Cruz, A barra de SantaCristina. Do ano anterior 1915 dtanse dousleos co mesmo motivo O pieiro de Xaz eO pieiro de Montrove.

  A exposicin moi seguida, reseada edestacada pola prensa do momento e desatanos crculos intelectuais e artsticos certapolmica. As A Nosa Terra louva o acon-tecemento e a importancia artstica de todosos participantes anda que se amosa crtico

  coa concepcin idealista dos aldens deSotomayor. O fundador das Irmandades,Antn Villar Ponte deixa noutro nmerodo semanario o seu desacordo coas opininsda sempre polemista, dona Emilia PardoBazn que no xornal madrileo La Nacinnon consideraba que existise unha escolagalega de pintura. Con todo e co motivoda clausura, o semanario das Irmandades

  8

  O pieiro de Montrove. leo sobre lenzo. 1915

 • escriba: Foi unha da cousas mis serias,mis solenes mis trascendentes que sefixeron endexamais na nosa terra. Dendelogo a mis formosa e culta de cantas podahaber lembranza na Crua. Foi un actogaleguista puro...

  9

  Co seu casamento en 1918 con Eva Ro-drguez, filla do recoecido e popular mdicoRodrguez, ampla as sas relacins sociaisque seguir tratando tamn en Madrid. Entreas novas relacins destacamos o deputadocorus Ramn Tenreiro, Rey Soto, Cabani-llas, quen lle dedicar un par de poemas.Mais tamn, e con anterioridade, coecemosa sa amizade con dona Emilia Pardo Bazne a sa asistencia aos faladoiros literariosdesta e aos musicais protagonizados porMarcial de Adalid e a sa dona FranciscaGonzlez, poeta e tradutora coecida comoEulalia de Lins. O veraneo polas terrasoleirenses facan posible estes encontrosestivais, onde tamn se encontraban donaSofa Casanova e o seu esposo. Estas oca-sins propiciaran os seus cadros ambientadosno fermoso pazo de Lngora, que se no